vijest

U nedjelju 5. augusta 2018. godine Dan žalosti na području Grada Bihaća

datum objave: 03.08.2018

Na osnovu člana 52. a u vezi sa članom 28. Statuta Grada Bihaća,  („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj: 13/15), Gradonačelnik Grada Bihaća, donosi:

Odluku o proglašenju Dana žalosti na području Grada Bihaća

Član 1.

Proglašava se 05. august 2018. godine (nedjelja) Danom žalosti na području Grada Bihaća, povodom tragične smrti Seada Mujića, Elvisa Salihodžića i Admira Mulića.

 

Član 2.

Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastava na pola koplja, odnosno  jarbola i na drugi prigodan način na zgradi Grada Bihaća, javnih preduzeća i ustanova kojima je osnivač Grad, objektima mjesnih zajednica kao i drugim institucijama na području Grada Bihaća.

Član 3.

Na Dan žalosti neće se na javnim mjestima održavati programi javnog, kulturnog i zabavnog karaktera i neće se emitirati muzika u ugostiteljskim objektima.

Član 4.

Obavezuju se elektronski i drugi mediji, da svoje programe i sadržaje prilagode  Danu žalosti.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća.                 

    Gradonačelnik    

     Šuhret Fazlić