vijest

U četvrtak 4. jula 2019. godine zakazana 38. sjednica Gradskog vijeća Bihać

datum objave: 26.06.2019

Davor Župa, predsjedavajući Gradskim vijećem Bihać za četvrtak 4. jula 2019. godine u gradskoj vijećnici sa početkom u 9:00 sati  sazvao je 38. sjednicu GV Bihać.

Dnevnim redom vijećnici će raspravljati o slijedećim tačkama.

 1. Prijedlog Odluke o osnivanju  Poslovne zone “Kombiteks”

 2. Prijedlog Programa  poticaja  privredi  za 2019. godinu              

 3. Izvještaj o realizaciji Programa kapitalnih investicija Grada Bihaća za 2018. god         

 4. Izvještaj o radu i poslovanju JU “ Kulturni centar “ Bihać za 2018. godinu

5. Izvještaj o radu i poslovanju JU “ Za sport odmor i rekreaciju Bihać za 2018. godinu

 6.  Izvještaj o radu i poslovanju JP “ RTV Bihać “ Bihać za 2018. godinu

 7.   Izvještaj o radu i poslovanju JU „Centar za socijalni rad „ Bihać

 8.  Izvještaj o radu i poslovanju JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać

 9. a) Izvještaj o radu i poslovanju JP “Veterinarska stanica “ d.o.o. Bihać za 2018. godinu sa izvještajem vanjskog revizora  za 2018. godinu

      b) Izvještaj o radu i finansijski izvještaj skloništa za napuštene životinje za 2018.godinu

10.  Izvještaj o radu i poslovanju JU “Gradska galerija “ Bihać za 2018. godinu

11. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu  JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać