vijest

U četvrtak 31. januara održati će se 29. sjednica GV Bihać

datum objave: 28.01.2019

Davor Župa, predsjedavajući Gradskog vijeća Bihać za četvrtak 31. januara 2019. godine sa početkom u 9:00 sati u gradskoj vijećnici zakazao je 29. sjednicu Gradskog  vijeća Bihać.

Dnevnim redom predviđene su slijedeće tačke:

 1. Nacrt  Odluke o  komunalnim taksama

2. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa izrade digitalnog katastra  komunalnih uređaja Grada Bihaća

3.a) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana Općine Bihać za period  od 2010. do 2030.godine, („Službeni glasnik Općine Bihać“ , broj 4/09.)

 b) Prijedlog Odluke o izmjenama  Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog plana Grada Bihaća za period od 2010. do 2030.godine („Službeni glasnik Općine Bihać“, broj 3/10.)

4. a) Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana naselja „Kamenica“ za područje „E“.

  b). Prijedlog  o stavljanju van snage Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „Harmani“.

5.  Prijedlog Odluke  o prodaji zemljišta  neposrednom pogodbom  Balić Erfinu iz Bihaća radi oblikovanja  građevinske parcele..             

6. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina  radi  legalizacije i izgradnje  dijela podzemnog    10(20)kV kablovskog dalekovoda  TS 35/10 kV „Bihać“- TS 10(20)/04kV   „ Ozimice 2“ grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać.

 b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina  radi  legalizacije  kablovskog dalekovoda  10(20)kV  TS 35/10 (20) kV „Žitoprerada“-  prvi željeznorešetkasti stub 10(20) dalekovod  „ Vinica - Čekrlije“ grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać.

7.  Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća za 2019.godinu

8. Izvještaj o radu i poslovanju JP „Aerodrom Bihać“ d.o.o. Bihać za 2017.godinu

9. Prijedlog  Rješenja  o razrješenju  člana Gradske izborne komisije Bihać

10. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju  članova radnih tijela Gradskog vijeća grada Bihaća 

11.a)  Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u državnoj svojini  u korist  Čajić Zuhdije  iz Bihaća

b) Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u državnoj svojini  u korist  Trnjanin Jasima  iz Bihaća

Na znanje:

Izvještaj o kvaliteti vode za piće iz vodovodnog sistema za IV kvartal 2018.godine