vijest

U četvrtak 28. marta 2019. godine zakazana 31. sjednica GV Bihać

datum objave: 21.03.2019

Davor Župa, predsjedavajući Gradskog vijeća Bihać za četvrtak 28. marta 2019. godine sa početkom u 9:00 sati u gradskoj vijećnici zakazao je 31. sjednicu Gradskog  vijeća Bihać.

Dnevnim redom predviđene su slijedeće tačke:

1. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m2 korisne stambene površine na području Grada Bihaća u 2018. godini

2. Prijedlog Odluke o prodaji  zemljišta neposrednom pogodbom  Dedić (Zaim) Samiru iz Bihaća radi oblikovanja građevinske parcele

3. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnina  u svrhu  realizacije Projekta  za „Izgradnju trake  za spora vozila na cesti  M-5 Bihać –Bosanski Petrovac -  Ključ, LOT 1, dionica Ripač – Vrtoče ( M 5- 003 Ripač – Vrtoče 2)  poddionica  Ripač - Dubovsko

b)  Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnina  u svrhu izgradnje, transformatorske stanice  10(20) 0,4 kV   „Ceravci  I“Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

c) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnina  u svrhu izgradnje, transformatorske stanice  10(20) 0,4 kV   „Borići“Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

d) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina  radi  legalizacije  kablovskog dalekovoda   10(20)kV   TS 35/10(20) kV „Žitoprerada“- prvi   željezno rešetkasti stubTS 10(20)  dalekovod „Vinica-Čekrlije“ grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

e) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina  radi  legalizacije i izgradnje dijela podzemnog  10(20)kV kablovskog dalekovoda   TS 35/10 kV „ Bihać“- TS 10(20)/o4kV „Ozimice 2“ grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

f) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu  izgradnje kablovskog dalekovoda   10(20)kV TS  „Aleja“ - TS „Borići“ grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

4. Prijedlog Odluke  o izmjenama i dopuni Odluke o regulaciji saobraćaja na području grada Bihaća

5. Prijedlog Odluke o odabiru  najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta  u vlasništvu države  na području grada Bihaća

6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na prenos ugovora o koncesiji za istraživanje  i eksploataciju  dolomita  na ležištu  „Podići- Međudražje“ sa privatnog društva  „HORIZONT“ d.o.o Bihać  na privredno društvo  „HC-ING“ d.o.o. Bihać

7. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana inplementacije Strategije razvoja Općine Bihać 2014 – 2023. za period 2019. – 2021.godina, i jednogodišnji Plan implementacije za 2019.godinu

8 a)  Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na cijene povjerenih komunalnih usluga zajedničke komunalne potrošnje za 2019.godinu

b) Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na tarifni sistem i cijene individualne komunalne potrošnje, snabdjevanja vodom za piće, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda

9. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju liste promjenljivih članova Komisije za koncesije USK-a za projekat javno-privatnog partnerstva na području Grada Bihaća

10. Prijedlog Rješenja o prestanku članstva predsjedniku predstavnika Osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać i imenovanju predsjednika predstavnika Osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JP „Veterinarska stanica “ d.o.o. Bihać

11.a) Prijedlog  Rješenja o izboru zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova  Statutarne komisije

c) Prijedlog  Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za ljudska prava i ravnopravnost spolova

d) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za žalbe  

12.a) Prijedlog Rješenja o prestanku mandata predsjedniku MZ Veliki Lug, o imenovanju predsjednika MZ Veliki Lug i o imenovanju člana Savjeta MZ Veliki Lug

  b) Prijedlog Rješenja o prestanku mandata predsjedniku MZ Vrsta, o imenovanju predsjednika MZ Vrsta, o prestanku mandata članovima Savjeta MZ Vrsta i o imenovanju članova Savjeta MZ Vrsta

  c) Prijedlog Rješenja o prestanku mandata članu savjeta MZ Centar i o imenovanju člana Savjeta MZ Centar