vijest

U četvrtak 21.juna 2018.godine sjednica Gradskog vijeća Bihać

datum objave: 17.06.2018

Davor Župa, predsjedavajući Gradskog vijeća Bihać zakazao je za četvrtak 21. juna 2018. godine tematsku  sjednicu  Gradskog  vijeća Bihać. Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici sa početkom u 9:00 sati, a dnevnim redom vijećnici će raspravljati o slijedećim tačkama:

1. a) Izvještaj o izršenju Budžeta Grada Bihaća za period 01.01. – 31.12.2017.godine

    b) Informacija o trošenju sredstava Tekuće rezerve za period od 01.01. – 31.12.2017.godine

2. a) Izvještaj o izršenju Budžeta Grada Bihaća za period 01.01. – 31.03.2018.godine

    b) Informacija o trošenju sredstava Tekuće rezerve za period od 01.01. – 31.03.2018.godine 

3. Konačni Izvještaj o procjenjenoj šteti nastaloj od prirodne nesreće „visok snijeg i snježni nanosi“ u mjesecu februaru 2018 godine na području grada Bihaća.

4. Izještaj o radu i poslovanju JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać za 2017.godinu

5. a) Izvještaj o radu i poslovanju JP „Veterinarska stanica“ doo Bihać za 2017.godinu

    b) Izvještaj o radu, finansijski izvještaj skloništa za napuštene životinje 

6. Izvještaj o radu i poslovanju za 2017.godinu JP „RTV Bihać“ d.o.o. Bihać

7. Izvještaj o radu Gradskog pravobranilaštva Bihać za period od 01.01. do 31.12.2017.godine.

8. Izvještaj o radu i finasijskom poslovanju za 2017.godinu JU „ Gradska galerija“ Bihać

9. Izvještaj o radu i finansijkom poslovanju za 2017.godinu JU „Kulturni centar“ Bihać

10. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Centar za socijalni rad“ Bihać za 2017.godinu.

11. Izvještaj o radu  i finansijskom poslovanju za 2017.godinu „JU za sport, odmor i rekreaciju Bihać.

12. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za 2017.godinu JU „Stanouprava“ Bihać

Na znanje:

Izvještaj o radu mjesnih zajednica za 2017.godinu