vijest

Štab CZ Grada Bihaća donio Odluku prestanku stanja prirodne i druge nesreće zbog poplava

datum objave: 30.03.2018

Na danas održanoj 29. sjednici članovi Štaba Civilne zaštite Grada Bihaća na čelu sa komandantom i bihaćkim gradonačelnikom Šuhretom Fazlićem donijeli su Odluku o prestanku stanja prirodne i druge nesreće uzrokovane poplavama.

Ovom odlukom danas,  30. marta 2018. godine prestalo je stanje prirodne i druge nesreće uzrokovane poplavama, a Komisija za procjenu šteta na području grada Bihaća nastavlja sa radom na terenu, odnosno procjenom prijavljenih šteta.

Članovi Štaba usvojili su zaključak koji se zadužuje Služba civilne zaštite da u što kraćem roku napravi analizu sve tri elementarne nepogode koje su zadesile Grad Bihać, sa prijedlogom mjera za preventivno djelovanje.