vijest

Radni sastanak o prijedlogu smjernica za pripremu i realizaciju projekata u Gradu Bihaću

datum objave: 11.09.2018

Tim za implementaciju projekata Grada Bihaća održao je radni sastanak sa šefovima Službi i direktorima javnih preduzeća kojima je Grad Bihać osnivač. Na sastanku se razgovaralo o prijedlogu smjernica za pripremu i realizaciju projekata u Gradu Bihaću.

Istaknuto je neophodnost zajedničkog rada svih nadležnih službi i javnih ustanova i preduzeća na implementaciji svih projekata kojima je nosilac Grad Bihać.

„Projekti koji su razvijeni do nivoa da imaju lokacijsku dozvolu uz ostale potrebne saglasnosti, kao i osigurane izvore finansiranja, najbolja su  opcija i trebaju da imaju prioritet u kandidiranju, a u drugoj soluciji i ostali projekti za koje je sasvim izvjesno da se mogu pripremiti do nivoa izvodivosti.Usvajanjem konačne liste značajnih  razvojnih projekata Grada Bihaća od strane Tima za implementaciju Strategije Grada Bihaća, a koja je potvrđena i od gradonačelnika, smatraju se zapravo prioritetnim projektima Grada i sve resorne Službe, javna preduzeća i ostale organizacione jedinice čiji je osnivač Grad Bihać, trebaju i moraju biti u funkciji efikasne i kvalitetne realizacije definiranih projekata“- kazao je Nijaz Lipovača, šef Službe za lokalno-ekonomski razvoj.