vijest

PREZENTACIJA KREDITNIH LINIJA RAZVOJNE BANKE FBIH U BIHAĆU

datum objave: 27.05.2019

PREZENTACIJA KREDITNIH LINIJA RAZVOJNE BANKE FBIH U BIHAĆU

Razvojna Banka Federacije Bosne  i Hercegovine će u Gradskoj upravi Bihać predstaviti svoje kreditne linije, a njezina primarna zadaća je provođenje ekonomske politike Vlade Federacije BiH radi privrednog razvoja i zapošljavanja, kroz stimulativno kreditiranje koje podrazumijeva razvojne stimulativne i diferencirane kamatne stope, koje su u naravi niže od tržišnih kamatnih stopa.

Prezentacija će se održati u četvrtak, 30.05.2019. godine u  13.00h, u sali Gradskog vijeća Bihać.

U sklopu ove prezentacije prisutni će moći da se upoznaju sa kreditnim linijama koje Banka nudi svojim komintentima uz povoljne kamate, kao što su:

·         dugoročni krediti za investicije

·         dugoročni i kratkoročni krediti za obrtni kapital

·         krediti za finansiranje izvršenog izvoza

·         obavljanje platnog prometa u zemlji i inostranstvu za korisnike kredita RB FBiH

·         elektronsko bankarstvo RBFBiH.net

·         garancijski poslovi u zemlji i inostranstvu

Služba za lokalno ekonomski razvoj Grada Bihaća