vijest

Predstavljen Komunikacijski tim Grada Bihaća

datum objave: 13.03.2019

Grad Bihać formirao je Komunikcijski tim koji čine članovi Kabineta gradonačelenika Fazlića i administracije Grada Bihaća, te predstavnici gradskih institucija i organizacija - Turističke zajednice, Crvenog krsta/križa Bihać i Centra za socijalni rad.

Komunikacijski tim ima zadatak da strateški planira komunikaciju i aktivnosti u vezi sa komunikacijom; da uspostavlje funkcionalan sistem redovne razmjene informacija u gradu, da prati i izvještava o ekonomskim pokazateljima; da redovno pribavlja informacije o bezbjedonosnoj, zdravstvenoj i infrastrukturnoj situaciji u gradu; organizuje konferencije za medije. Jedan od ključnih zadataka je da informisanost građana Bihaća o svim dešavanjima u gradu kada je u pitanju situacija sa migrantima i o tome šta Grad Bihać i gradske institucije preduzimaju na tom polju, bude jasna, pravovremena i odgovorna.

”Važno je da i ovom prilikom napomenemo da je nadležnost za pitanja migranata i za migrantsku krizu uopšte, u rukama Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, a da Grad Bihać, niti njegove institucije nemaju nikakvu nadležnost po ovim pitanjima. Ipak, s obzirom na činjenicu da se od početka migrantske krize, nosimo sa posljedicama, mi ćemo vam uvijek biti na raspolaganju za informacije koje vas zanimaju u vezi odnosa i aktivnosti Grada Bihaća u kontekstu migrantske situacije,”- istaknuo je Edin Moranjkić, voditelj Komunikacijskog tima.

Komunikacijski tim će, u narednom periodu, organizovati tematske konferencije za medije na mjesečnom ili petnaestodnevnom nivou, u zavisnosti od situacije i potreba, a medijima će biti omogućeno da, kao i do sada, dobiju informacije na dnevnom nivou sve informacije koje se tiču Grada Bihaća.