vijest

Potpisan Sporazum o saradnji Grada Bihaća i Međureligijskog vijeća BiH

datum objave: 05.03.2019

Današnjim potpisivanjem Sporazumom o saradnji Grada Bihaća i Međureligijskog vijeća u Bosni i Hercegovini iskazana je namjera potpisnika da i u narednom periodu sarađuju na temeljima zajedničkih vrijednosti, s ciljem doprinosa razvoju demokratskog društva kroz dijalog, zalaganje za mir i izgradnju povjerenja i tolerancije u gradu Bihaću i državi BiH.

Sporazum su potpisali bihaćki gradonačelnik Šuhret Fazlić i Amir ef. Čavak istićući da je Grad Bihać dobar primjer suživota i vjerske tolerancije, a saradnja će u narednom periodu ojačati zajedničke vrijednosti i građanske inicijative koje proizlaze iz Evropske povelje o lokalnoj samoupravi,  a koje su temelj i okvir za prava svih građana.

„Danas potpisani Sporazum samo je nastavak dobre saradnje koju sve vjerske zajednice u našoj zemlji imaju sa Gradom Bihaćem. Uvjeren sam da već ove godine možemo realizirati niz projekata i na taj način poslati poruku iz našeg grada da su partnerstvo, dijalog i tolerancija naše temeljne vrijednosti” – kazao je gradonačelnik Fazlić.

Amir ef. Čavak, predsjedavajući Odbora za međureligijsku saradnju Bihać,  istakao je da će saradnja sa Gradom Bihaćem osnažiti zaštitu ljudskih prava, izgradnju boljeg socijalnog okruženja i međusobnog razumijevanja drugog i drugačijeg.

S tim u vezi danas je za srednjoškolce iz Bihaća i Bosanskog Petrovca organiziran i turnir u kuglanju.