vijest

Održana javna rasprava o nacrtu Odluke o podizanju spomen obilježja Petom korpusu Armije R BiH

datum objave: 30.01.2019

U Centru za pružanje usluga građanima-Salon za vjenčanje danas je održana javna rasprava o nacrtu Odluke o podizanju spomen obilježja  Petom korpusu Armije Republike Bosne i Hercegovine. Javna rasprava rezultat je usvojenog Zaključka GV Bihać kojim je formirano radno tijelo Gradskog vijeća zaduženo završnu javnu raspravu.

Na početku javne rasprave prisutnima se obratio bihaćki gradonačelnik Šuhret Fazlić koji je kazao da se razlozi za donošenje predložene Odluke nalaze isključivo u želji i potrebi Grada Bihaća da se na jedan primjeren i adekvatan način oduži Petom korpusu Armije RBiH na nesebičnom i nadljudskom otporu prema nametnutoj agresiji na Grad Bihać i državu Bosnu i Hercegovinu.

„Ova priča pokrenula se još 2008. godine i od tad do danas nije bilo konkretnih aktivnosti oko izgradnje spomenika „Sili nebeskoj“ i ja sam kao gradonačelnik iskoristio momenat i trenutak u kojem se nalazimo da ovu priču aktualiziramo i da konačno donesemo odluku o gradnji spomenika. Cilj ove javne rasprave nije dokazivanje ratne prošlosti autora koji je prošao još 2008. godine na konkursu, već da donesemo odluku da li treba spomenik 5. korpusu sa postojećim prijedlogom, da li treba spomenik 5. korpusu na novim idejnim rješenjem ili nam nikako ne treba spomenik. Uvjeren sam da svi istinski želimo spomenik 5. korpusu Armije R BiH i kakav bude sud javnosi i ove javne rasprave u tom pravcu ću i ja kao gradonačelnik dalje djelovati“ – kazao je Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.