vijest

Neophodne izmjene i dopune Zakona o turizmu USK-a

datum objave: 05.04.2018

Na poziv Ministarstva privrede USK-a krajem marta ove godine  predstavnici općina i gradova sa područja USK-a  imali su priliku ponovno razgovarati o problemima u implementaciji Zakona o turizmu USK-a  („Sl.glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 8/17), obzirom da su ukazivali na isto tokom rješavanja pojedinih pitanja, od stupanja na snagu Zakona do danas.

U tom kontekstu, održan je još jedan sastanak u prostorijama Gradske uprave Bihaća, gdje je izvršena analiza i utvrđeni stavovi općina i gradova po pitanju izmjena Zakona o turizmu, te na ponovljenom sastanku 3. aprila ove godine usuglašen konačan tekst Prijedloga za izmjene i dopune Zakona o turizmu USK-a , koji će ispred Kolegija načelnika/gradonačelnika USK-a  biti dostavljen Vladi USK-a  na razmatranje.

Cilj predloženih izmjena i dopuna Zakona prvenstveno je otklanjanje smetnji za unapređenje oblasti turizma sa svih aspekata razvoja i unapređenja usluga u turizmu, naplate i kontrole naplate boravišnih taksa, borba protiv sive ekonomije,  planiranja i međusobne suradnje TZ u cilju unapređenja turističke ponude na području USK-a.