vijest

Gradsko vijeće Bihać pozvalo Predsjedništvo BiH da posjeti Bihać zbog aktuelne migrantske krize

datum objave: 20.02.2019

Gradsko vijeće Bihaća jednoglasno je danas usvojilo inicijativu koju je tokom aktuelnog sata predložio gradski vijećnik Armin Amidžić a kojom se traži da GV Bihać i Gradska uprava Bihać upute pismeni poziv novom sazivu Predsjedništva Bosne i Hercegovine da u Bihaću održe sjednicu Predsjedništva na temu migrantske krize u Bihaću.

„Također tražim da članovi Predsjedništva BiH zajedno sa gradonačelnikom Bihaća i premijerom USK-a obiđu sve „privremene“ prihvatne centre koji se nalaze u Bihaću. Neka nam barem na taj način pokažu da nismo ostavljeni i sami i neka se fokus problema migranata u BiH pod hitno prebacvi na Grad Bihać, jer ovdje bez lažnog pretjerivanja, uzbuna je odavno trebala biti oglašena od strane samog vrha države“- naveo je u svojoj inicijativi vijećnik Amidžić.

Prije usvajanja dnevnog reda 30. sjednice Gradskog vijeća Bihać gradski vijećnici primili su k znanju Izvještaj o prestanku mandata vijećnici Mirjani Mujakić u Gradskom vijeću Bihać i dodjeli mandata slijedećem kvalificiranom kandidatu.Zlata Ibrahimpašić, sekretar GV Bihać predočila je izvještaj u sklopu kojeg su predočeni razlozi donošenja odluke o dodjeli novog mandata vijećniku u GV Bihać.

Tako će umjesto dosadašnje vijećnice Mirjane Mujakić dužnost vijećnika u GV Bihać u narednom periodu nakon polaganja svečane izjave preuzeti gradski vijećnik Almir Budimlić(PoMAK).