vijest

Gradska uprava Bihać provodi anketu procjene zadovoljstva građana javnim uslugama

datum objave: 27.12.2018

Grad Bihać s ciljem nezavisnog, kvalitetnog i efikasnog provođenje ankete o zadovoljstvu građana administrativnim i komunalnim uslugama formirao je nezavisni tim kojeg čine studenti Ekonomskog fakulteta u Bihaću.

Anketiranje građana grada Bihaća se provodi kao aktivnost unutar projekta Općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG), kojeg finansira Vlada Švicarske a implementira UNDP  u BiH, u saradnji sa  Gradom Bihaćem a u cilju procjene stepena zadovoljstva građana i građanki administrativnim i komunalnim uslugama u  jedinici  lokalne samouprave. Anketa će biti sprovedena metodom slučajnog uzorka.

Ispitivanje javnog mnijenja korisnika i korisnica javnih usluga  provešće se u januaru 2019. godine  i to na uzorku od 400 građana.

Anketu će provesti studenti Ekonomskog fakulteta u Bihaću Mihriba Pajazetović Mihriba, Lejla Rošić, Ajla Duraković, Belmin Fajić, Irma Šehić, Elvina Selimović,  Katka Ljubijankić, Adna Kanurić, Anela Dizdarević, Melisa Muhamedsalih, Emir Alagić, Armin Mujagić i Adis Abdić.