vijest

Gradska uprava Bihać provela anketu procjene zadovoljstva građana javnim uslugama

datum objave: 12.03.2019

Grad Bihać proveo je anketu procjene zadovoljstva građana javnim uslugama. Anketiranje građana Grada Bihaća provelo se kao aktivnost unutar projekta Općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG), kojeg finansira Vlada Švicarske a implementira UNDP  u BiH. Cilj provedene ankete bio je procjena stepena zadovoljstva građana administrativnim i komunalnim uslugama u jedinici lokalne samouprave.

Kada su u pitanju rezultati ankete, između dva anketna ciklusa 2017. i 2018. godine, usluge koje su zadržale pozitivnu ocjenu kod građana su snabdijevanje vodom, cijena snabdijevanja vode, prikupljanje otpada i odvoz smeća, cijena prikupljanja otpada i odvoza smeća, kvalitet usluge u Gradskoj upravi, brzina usluge u Gradskoj upravi, ljubaznost osoblja u Gradskoj upravi, znanje osoblja u Gradskoj upravi, rad vrtića, kanalizacija, cijena kanalizacije i kulturna dešavanja.

Istovremeno, usluge koje su zadržale negativnu ocjenu kod građana, kvalitet održavanja lokalnih puteva (uključujući zimsko), redovnost održavanja lokalnih puteva (uključujući zimsko), rasprostranjenost zelenih površina, igrališta za djecu i parkova, kvalitet javnih zelenih površina, igrališta za djecu i parkova, rad Centra za socijalni rad, rad ambulanti i cijene usluga u Gradskoj upravi.

Iz rezultata ankete vidljivo je da su usluge koje su ostvarile rast od negativne ka pozitivnoj ocjeni rad mjesnih zajednica, rad Civilne zaštite na sprečavanju posljedica prirodnih katastrofa, sportska dešavanja na teritoriji Grada, internet komunikacija između građana i službi Grada, komunikacija gradonačelnika sa građanima, redovni sastanci vijećnika sa građanima i direktni prenos sjednica GV putem lokalnih radio stanica.

Ispitivanje javnog mnijenja provedeno je u periodu decembar 2018. i januar 2019. godine na uzorku od 400 građana i to metodom slučajnog uzorka. Anketu je proveo nezavisni tim kojeg su činili studenti Ekonomskog fakulteta u Bihaću: Mihriba Pajazetović Mihriba, Lejla Rošić, Ajla Duraković, Belmin Fajić, Irma Šehić, Elvina Selimović,  Katka Ljubijankić, Adna Kanurić, Anela Dizdarević, Melisa Muhamedsalih, Emir Alagić, Armin Mujagić  i Adis Abdić.