vijest

Gradonačelnik Fazlić: Izričito protiv otvaranja bilo kakvih novih prihvatnih centara u Bihaću

datum objave: 08.03.2019

„ Povodom učestalih upita građana Bihaća, a u vezi sa medijskim izvještajima o otvaranju novih prihvatnih centara za migrante na dodatne dvije lokacije, gradonačelnik Bihaća nedvosmisleno ističe da je izričito protiv otvaranja bilo kakvih novih prihvatnih centara ili povećanja postojećih smještajnih kapaciteta u Biri i Borićima.

Građani Bihaća i gradske vlasti nemaju resurse ni mogućnosti da prihvate nove migrante na području Bihaća i takav je stav gradonačelnik Bihaća od prve masovne pojave ilegalnih migranata prošle godine. Gradonačelnik Šuhret Fazlić ove činjenice i stavove predočio je u svim razgovorima sa predstavnicima državnih organa i međunarodnih organizacija koje se bave pitanjima migracija.

Naglašavamo zabrinutost potencijalnom opasnošću od nekontrolisanog dolaska ilegalnih migranata na područje Grada Bihaća u narednom periodu, a posebno zbog činjenice da Ministarstvo sigurnosti BiH i Vijeće ministara BiH nisu pokrenuli aktivnosti na pronalaženju novih lokacija za smještaj migranata van kompletne teritorije Grada Bihaća.

 

Istovremeno, želimo da bezbjednost, sigurnost i zdravstvena zaštita građana Bihaća bude u fokusu djelovanja ne samo gradske administracije, već i svih direktnih učesnika aktuelne migrantske krize u našem gradu, odnosno predstavnika kantonalnih i državnih institucija, te međunarodnih organizacija koje se bave pitanjem migracija“.