vijest

Grad Bihać potpisao Protokol postupanja nadležnih institucija u slučajevima nasilja u porodici

datum objave: 08.05.2019

Misija OSCE-a u BiH zajedno sa Vladom USK-a organizirala je danas svečano potpisivanje Protokola postupanja nadležnih institucija u slučajevima nasilja u porodici za gradove i općine Unsko-sanskog kantona.

Potpisujući Protokol, krajiški gradonačelnici/načelnici, kantonalni premijer i ministri zdravlja i obrazovanja, predstavnici Misije OSCE-a u BiH, te predstavnici NVO "Žene sa Une" istakli su da se potpisivanjem Protokola nastoji unaprijediti međusobna saradnja, objedinjavanje raspoloživih stručnih i tehničkih resursa, te poboljšanje zajedničkog preventivnog rada i zaštite žrtava nasilja.

U ime Grada Bihaća Protokol je potpisao gradonačelnik Šuhret Fazlić, koji je istakao da će danas potpisani protokol uveliko olakšati i aktivnosti nevladinih organizacija koje se bave problemom nasilja u porodici, koje je posljednjih godina evidentirano u značajnom broju i na području Unsko-sanskog kantona.

Kada je u pitanju obaveza Grada Bihaća kao lokalne zajednice, ona će se ogledati na praćenju stanja nasilja u porodici, saradnji sa nadležnim službama, te sačinjavanju Izvještaja o stanju nasilja u porodici jednom godišnje Gradskom vijeću.

Također, Grad Bihać izraditi će i preporuke o mjerama koje je neophodno preduzeti s ciljem prevencije i suzbijanja uzroka nasilja u porodici. Gradsko vijeće Bihaća javno će objavljivati usvojeni Izvještaj o stanju nasilja u porodici u svom glasniku i na zvaničnoj web prezentaciji grada, zajedno sa svojim zaključcima, preporukama i zaduženjima.