vijest

Formirano Vijeće mladih Grada Bihaća

datum objave: 21.02.2019

U Bihaću je danas formirano Vijeće mladih Grada Bihaća kao krovna organizacija mladih  koja bi u narednom periodu trebala poboljšati status mladih u Bihaću, te biti partner svim nivoima vlasti na području Bihaća i Unsko-sanskog kantona. Za predsjednika Vijeća mladih Grada Bihaća izabran je Enis Čelebić, dok je za njegovu zamjenicu izabrana Šejla Kulenović. Predsjednik Skupštine je Belmin Fajić, dok je za predsjednika Nadzornog odbora izabran Adnan Mekić.

Enis Čelebić, predsjednik Vijeća mladih Grada Bihaća u svom obraćanju kazao je da će Vijeće mladih u svom budućem radu predstavljati i zastupati interese formalnih i neformalih grupa mladih grada Bihaća, baviti će se  provođenjem zajedničkih projekata za mlade, graditi dijalog sa institucijama vlasti s ciljem poboljšanja položaja mladih, te uključivanja mladih u procese donošenja odluka koje se tiču mladih ljudi grada Bihaća.

„Ciljevi Vijeća mladih biti će jačanje uključenja mladih u društveni život zajednice, saradnja između članica Vijeća mladih i organa lokalne uprave, promocija rada s mladima i omladinskog rada, poboljšanje uvjeta života mladih ljudi u Gradu Bihaću, te izrada strateških dokumenata i operativnih programa iz oblasti rada sa mladima i omladinskog rada. Za sve ove aktivnosti očekujemo podršku svih aktera vlasti od grada do kantona i tu ćemo biti uporni i boriti se za svoja prava“- kazao je Čelebić.

Podršku osnivanju Vijeća mladih Grada Bihaća dala je i Vlada USK-a i Gradska uprava Bihaća. Kada je u pitanju Grad Bihać riječ je  o nekoliko projekata sa Fondacijom Mozaik, Unijom studenata Univerziteta u Bihaću, a i ove godine kroz  javni poziv  iz Budžeta Grada Bihaća podržati će se projekti mladih za što je osigurano 20.000 KM.

„Grad Bihać želi tokom ove godine, koju obilježava kao godinu mladih,  našim sugrađanima koji su okupljeni u Vijeće mladih i ostala udruženja koja okupljaju mlade,  dati punu podršku u ostvarivanju njihovih ciljeva i unapređenja njihovog položaja u društvu„ – kazala je Dijana Bišćević, šefa Kabineta gradonačelnika Bihaća.

Vijeće mladih Grada Bihaća je formirano prema Zakonu o mladima FBiH od strane tri omladinske organizacije i to: Brdsko biciklistički kluba Daj krug, Unije studenata Univerziteta u Bihaću,  te Asocijacije studenata Pravnog fakulteta. U sklopu projekta ''Uključi se, poveži i unaprijedi zajednicu!'', kojeg provodi Demokratska organizacija mladih Velika Kladuša, omladinskim organizacijama koje čine Vijeće mladih Grada Bihaća pružena je savjetodavna, tehnička i finansijska pomoć u procesu osnivanja i održavanja današnje Osnivačke skupštine. Projekat je finansijski podržan od strane Instituta za razvoj mladih Kult.