Stanje računa

na dan 20.04.2018. godine iznosi 56,901.24 KM
na dan 19.04.2018. godine iznosi 32,345.28 KM
na dan 19.04.2018. godine iznosi 20,054.42 KM (Obustave uposlenika) 662.98 KM (JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci ) ukupno: 20,717.40 KM
20.04.2018.
stanje
56,901.24 KM
19.04.2018.
Obustave uposlenika
-20,054.42 KM
19.04.2018.
prihod
+32,345.28 KM
19.04.2018.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-662.98 KM
19.04.2018.
stanje
45,273.36 KM
18.04.2018.
stanje
33,952.19 KM
18.04.2018.
prihod
+30,813.48 KM
18.04.2018.
GRADSKI SPORTSKI SAVEZ-FINANCIRANJE SPORTSKIH KLUBOVA
-5,000.00 KM
18.04.2018.
Obustave iz plaće uposlenika
-11,600.27 KM
18.04.2018.
UPLATA DOBAVLJAČU PO PREDRAČUNU
-203.00 KM
18.04.2018.
Registracija automobila
-689.04 KM
18.04.2018.
UPLATA DOBAVLJAČU
-2,000.00 KM
17.04.2018.
stanje
54,669.48 KM
17.04.2018.
prihod
+33,288.66 KM
17.04.2018.
GRADSKI SPORTSKI SAVEZ-FINANSIRANJE KORIŠTENJA DVORANA
-2,166.70 KM
17.04.2018.
KULTURNI CENTAR
-2,064.00 KM
17.04.2018.
JU KULTURNI CENTAR - REDOVNA DJELATNOST
-11,076.00 KM
17.04.2018.
UNICREDIT BANKA-PROVIZIJA
-400.00 KM
17.04.2018.
GRADSKI SPORTSKI SAVEZ-REDOVNA DJELATNOST
-6,018.00 KM
17.04.2018.
JU STANOUPRAVA - REDOVNA DJELATNOST
-28,475.25 KM
17.04.2018.
GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO - SUDSKI TROŠKOVI
-150.00 KM
17.04.2018.
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD - JEDNOKRATNE POMOĆI
-1,000.00 KM
17.04.2018.
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA
-2,656.00 KM
16.04.2018.
stanje
40,034.54 KM
16.04.2018.
prihod
+43,464.11 KM
16.04.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači (obaveze iz prethodnog perioda-2015.godina)
-22,222.22 KM
16.04.2018.
Dobavljači (usluga dnevne štampe i nabavka materijala)
-2,272.50 KM
16.04.2018.
Obustave iz plaće uposlenika
-4,333.85 KM
13.04.2018.
prihod
+40,990.44 KM
13.04.2018.
JU za sport, odmor i rekreaciju - redovna djelatnost
-22,045.00 KM
13.04.2018.
JU za sport,odmor i rekreaciju - korištenje sportskih dvorana
-6,041.00 KM
13.04.2018.
Gradski sportski savez - NK Jedinstvo
-5,000.00 KM
13.04.2018.
stanje
42,051.24 KM
13.04.2018.
Ček za blagajničko poslovanje
-1,500.00 KM
13.04.2018.
Rate uposlenika
-8,421.14 KM
12.04.2018.
Dobavljači - usluga pošte i telefona
-5,276.93 KM
12.04.2018.
stanje
122,039.39 KM
12.04.2018.
prihod
+42,026.24 KM
12.04.2018.
Doprinosi - zdravstvo
-59,934.31 KM
12.04.2018.
TG za humanitarne organizacije - Javne kuhinje
-3,000.00 KM
12.04.2018.
Uplata naknada za najljepše dvorište
-1,047.06 KM
12.04.2018.
TG za kulturu - JU Gradska galerija
-14,124.70 KM
12.04.2018.
TG za kulturu - JU Kulturni centar
-7,500.00 KM
12.04.2018.
TG za sport - sufinansiranja rada sportskih klubova
-11,000.00 KM
12.04.2018.
Dobavljači - usluga utroška električne energije
-20,131.39 KM
11.04.2018.
prihod
+101,701.79 KM
11.04.2018.
Topli obrok za Organ uprave, Gradsko pravobranilaštvo, JU Zavod i JU Centar za socijalni rad
-43,516.50 KM
11.04.2018.
Civilna zaštita - dobavljači - usluge popravke vozila, registracija i nabavka materijala
-5,829.70 KM
11.04.2018.
JU Centar za socijalni rad - sufinansiranje prevoza đaka za 03/2018. godine
-34,959.95 KM
11.04.2018.
Tekući grant za vjerske zajednice - SPC Opština Cvjetnić
-1,000.00 KM
11.04.2018.
Crveni križ Bihać - redovna djelatnost
-5,365.60 KM
09.04.2018.
stanje
65,004.80 KM
06.04.2018.
Kamata - dugoročni kredit
-41,008.14 KM
06.04.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - javna rasvjeta
-34,000.00 KM
06.04.2018.
prihod
+63,273.36 KM
05.04.2018.
stanje
31,772.13 KM
04.04.2018.
prihod
+31,472.04 KM
04.04.2018.
Dugoročni kredit - glavnica kredita april 2018. godine
-118,181.82 KM
30.03.2018.
stanje
55,160.02 KM
29.03.2018.
Plata - Gradski organ uprave, Gradsko pravobranilaštvo, JU Zavod za prostorno uređenje i JU Centar za socijalni rad
-297,752.49 KM
29.03.2018.
prihod
+54,412.51 KM
28.03.2018.
stanje
27,551.00 KM
27.03.2018.
Doprinosi na plaću
-25,000.00 KM
27.03.2018.
prihod
+15,298.27 KM
27.03.2018.
stanje
37,252.73 KM
26.03.2018.
stanje
32,112.52 KM
26.03.2018.
prihod
+37,120.21 KM
26.03.2018.
Doprinosi na plaću
-20,000.00 KM
26.03.2018.
Obustave - plate uposlenika
-11,980.00 KM
23.03.2018.
stanje
30,333.58 KM
23.03.2018.
prihod
+28,366.05 KM
23.03.2018.
Sporazumi dobavljači obaveze iz prethodnog perioda
-978.50 KM
23.03.2018.
Dobavljači - usluga dnevne štampe
-274.00 KM
23.03.2018.
JU Centar za socijalni rad- tekući izdaci
-334.61 KM
23.03.2018.
Doprinosi - PIO
-25,000.00 KM
22.03.2018.
stanje
21,978.90 KM
22.03.2018.
prihod
+30,615.82 KM
22.03.2018.
Sporazumi dobavljači obaveze iz prethodnog perioda
-5,444.40 KM
22.03.2018.
Dobavljači - dan Grada
-421.20 KM
22.03.2018.
Spomen obilježje braniocima grada
-11,395.54 KM
22.03.2018.
Doprinosi
-5,000.00 KM
21.03.2018.
stanje
38,356.79 KM
21.03.2018.
prihod
+16,542.11 KM
21.03.2018.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-20.00 KM
21.03.2018.
Doprinosi
-20,000.00 KM
21.03.2018.
Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova - matični obrazci
-7,400.00 KM
21.03.2018.
Vijeće učenika
-1,200.00 KM
21.03.2018.
Gradski sportski savez - sufinansiranje rada NK Jedinstvo
-4,300.00 KM
20.03.2018.
stanje
46,223.60 KM
20.03.2018.
prihod
+39,447.91 KM
20.03.2018.
Gradsko pravobranilaštvo - predujam sudskih troškovi
-310.00 KM
20.03.2018.
Bankarske usluge - mjesečna naknada za vođenje računa
-400.00 KM
20.03.2018.
Isplata gotovine
-1,000.00 KM
20.03.2018.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda
-34,425.72 KM
20.03.2018.
Tekući grant za sport - Sportski savez- redovna djelatnost i sufinansiranje u radu NK Jedinstvo
-11,018.00 KM
20.03.2018.
Dobavljači - usluge popravke automobila
-161.00 KM
19.03.2018.
stanje
35,071.04 KM
19.03.2018.
prihod
+36,539.34 KM
19.03.2018.
Dobavljač - usluge za Dan Grada
-282.60 KM
19.03.2018.
Obustave i doprinosi
-30,260.00 KM
19.03.2018.
Ulaganje u sportsku infrastrukturu 2017. godina
-5,000.00 KM
19.03.2018.
JU Centar za socijalni rad - seminar
-80.00 KM
16.03.2018.
prihod
+42,867.46 KM
16.03.2018.
Obustave iz plaće uposlenika
-5,056.92 KM
16.03.2018.
Registracija automobila
-821.15 KM
16.03.2018.
Dobavljači - usluga Elektroprivrede
-26,192.97 KM
16.03.2018.
Nagrada Japodski konjanik
-3,000.00 KM
14.03.2018.
stanje
52,137.61 KM
13.03.2018.
stanje
51,058.61 KM
13.03.2018.
prihod
+53,078.99 KM
13.03.2018.
CRVENI KRIŽ - TEKUĆI GRANT ZA REDOVNU DJELATNOST
-3,750.00 KM
13.03.2018.
KULTURNI CENTAR -TEKUĆI GRANT ZA REDOVNU DJELATNOST
-18,576.00 KM
13.03.2018.
KULTURNI CENTAR - FINANSIRANJE MANIFESTACIJE ZIMSKA PRIČA
-2,500.00 KM
13.03.2018.
POREZ NA DOHODAK
-16,385.26 KM
13.03.2018.
REGISTRACIJA AUTOMOBILA
-301.68 KM
13.03.2018.
ČEK ZA BLAGAJNIČKO POSLOVANJE
-1,000.00 KM
13.03.2018.
UPLATA DOBAVLJAČU ZA IZVRŠENE USLUGE
-1,973.50 KM
13.03.2018.
OBUSTAVE IZ PLAĆE
-7,513.55 KM
12.03.2018.
Kotizacija seminar
-137.00 KM
12.03.2018.
Topli obrok za oktobar 2017. godine
-37,015.93 KM
12.03.2018.
prihod
+49,599.83 KM
12.03.2018.
stanje
38,611.71 KM
09.03.2018.
stanje
47,065.57 KM
09.03.2018.
prihod
+38,212.84 KM
09.03.2018.
Gradski sportski savez-sufinansiranje rada sportskih klubova na području Grada Bihaća
-25,000.00 KM
09.03.2018.
Gradski sportski savez - sufinansiranje školskih dvorana za potrebe sportskih klubova
-2,166.70 KM
09.03.2018.
JU Centar za socijalni rad - jednokratne pomoći
-1,000.00 KM
09.03.2018.
Gradski sportski savez - sufinansiranje rada NK Jedinstvo
-18,500.00 KM
08.03.2018.
stanje
45,307.40 KM
08.03.2018.
Dobavljači - usluga nabavka materijala, usluga nabavka lož ulja, usluga servis automobila
-6,960.99 KM
08.03.2018.
prihod
+41,006.41 KM
08.03.2018.
PDV prijava
-3,791.00 KM
08.03.2018.
JU Stanouprava - redovna djelatnost
-28,475.25 KM
08.03.2018.
Gradsko pravobranilaštvo - predujam troškova suda
-21.00 KM
07.03.2018.
stanje
59,882.68 KM
07.03.2018.
prihod
+45,696.67 KM
07.03.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje- zajednička komunalna potrošnja
-10,000.00 KM
07.03.2018.
Kamata - dugoročni kredit
-36,351.60 KM
07.03.2018.
Kamata - kratkoročni kredit
-4,257.95 KM
07.03.2018.
Dobavljači - usluga nabavka materijala, priprema finansijsko upravljanje i kontrola
-7,223.00 KM
07.03.2018.
Gradsko pravobranilaštvo- uplata predujma za sud
-271.00 KM
07.03.2018.
Tekuća rezerva-Fazlić Amir
-1,000.00 KM
07.03.2018.
Civilna zaštita - registracija automobila
-1,168.40 KM
06.03.2018.
stanje
48,891.39 KM
06.03.2018.
prihod
+58,262.46 KM
06.03.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - usluge asfaltiranja Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda
-16,000.00 KM
06.03.2018.
Tekući grant za informisanje - RTV Bihać - redovna djelatnost
-28,165.58 KM
06.03.2018.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-1,994.59 KM
06.03.2018.
Tekući izdaci
-1,111.00 KM
05.03.2018.
Tekući grant za kulturu - JU Gradska galerija - redovna djelatnost
-13,096.26 KM
05.03.2018.
prihod
+45,241.77 KM
05.03.2018.
Tekući grant za sport - JU za sport, odmor i rekreaciju (redovna djelatnost, korištenje sportske dvorane i sportske manifestacije)
-26,483.00 KM
05.03.2018.
Dobavljači - tekući izdaci
-275.21 KM
05.03.2018.
Poticaji u poljoprivredi - obaveze iz 2014 - pomoć za saniranje štete-uginuće ovaca
-600.00 KM
05.03.2018.
stanje
44,104.09 KM
02.03.2018.
Glavnica kredita za mart 2018 - dugoročni kredit
-118,181.82 KM
02.03.2018.
Dobavljači - tekući izdaci
-3,000.00 KM
02.03.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - obaveze prema dobavljačima iz prethodnog perioda
-22,222.22 KM
02.03.2018.
prihod
+41,583.00 KM
23.02.2018.
stanje
40,611.39 KM
22.02.2018.
stanje
51,143.89 KM
22.02.2018.
prihod
+39,100.18 KM
22.02.2018.
ZAVOD ZA PROSTORNE UREĐENJE UPLATA DOBAVLJAČU ZA IZVRŠENE USLUGE
-22,222.22 KM
22.02.2018.
DOPRINOSI NA PLAĆU
-27,000.00 KM
21.02.2018.
stanje
26,537.63 KM
21.02.2018.
prihod
+50,153.05 KM
21.02.2018.
UPLATA DOBAVLJAČU ZA IZVRŠENE USLUGE
-380.00 KM
21.02.2018.
ČEK ZA BLAGAJNIČKI MAKSIMUM
-200.00 KM
21.02.2018.
DOPRINOSI NA PLAĆU
-7,564.89 KM
21.02.2018.
NAKNADE GRADSKIM VIJEĆNICIMA
-17,401.90 KM
20.02.2018.
stanje
40,792.80 KM
20.02.2018.
prihod
+25,169.20 KM
20.02.2018.
Doprinosi
-10,000.00 KM
20.02.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - Program zajednička komunalna potrošnja
-10,000.00 KM
20.02.2018.
Dobavljači - usluga nabavke goriva
-3,665.87 KM
20.02.2018.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-508.50 KM
20.02.2018.
Dobavljači - obaveze iz 2014. godine
-15,250.00 KM
19.02.2018.
stanje
57,656.98 KM
19.02.2018.
Dobavljači - bankarske usluge - mjesečna naknada za vođenje računa
-400.00 KM
19.02.2018.
prihod
+37,179.32 KM
19.02.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači usluga asfaltiranja Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda
-20,000.00 KM
19.02.2018.
Doprinosi na plaću
-20,000.00 KM
19.02.2018.
Manifestacija - Dan Grada Bihaća
-3,000.00 KM
19.02.2018.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-607.50 KM
19.02.2018.
TG za sport - Gradski sportski savez-redovna djelatnost
-12,036.00 KM
16.02.2018.
stanje
49,175.51 KM
16.02.2018.
prihod
+57,214.13 KM
16.02.2018.
Obaveze iz prethodnog perioda - uplata po sporazumima i vansudskim nagodbama
-16,910.32 KM
16.02.2018.
Tekuća rezerva - Alivuk Asmir
-500.00 KM
16.02.2018.
Uplata kamata - kratkoročni kredit
-498.22 KM
16.02.2018.
Doprinosi na plaću
-30,824.12 KM
15.02.2018.
stanje
58,746.14 KM
15.02.2018.
prihod
+45,677.20 KM
15.02.2018.
Doprinosi na plaću
-30,000.00 KM
15.02.2018.
Dobavljači - usluge projektovanja, usluge nabavka materijala za Dan Grada
-15,741.50 KM
15.02.2018.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda 2014. godina (usluge izgradnje objekata, usluga održavanja sistema grijanja)
-8,310.00 KM
15.02.2018.
Tekuća rezerva - Karat Subhija
-200.00 KM
15.02.2018.
Naknada za rad Savjet MZ
-996.33 KM
14.02.2018.
stanje
84,408.63 KM
14.02.2018.
prihod
+50,973.20 KM
14.02.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači obaveze iz prethodnog perioda 2015. godina i 2017.godina
-47,777.77 KM
14.02.2018.
JU Centar za socijalni rad - doprinosi
-13,557.92 KM
14.02.2018.
Tekući grant za sport - Gradski sportski savez - finansiranje rada NK Jedinstvo
-15,300.00 KM
13.02.2018.
stanje
135,132.09 KM
13.02.2018.
prihod
+52,955.08 KM
13.02.2018.
JU Centar za socijalni rad-tekući izdaci i jednokratne pomoći
-3,679.65 KM
13.02.2018.
Podizanje gotovine
-1,000.00 KM
13.02.2018.
Doprinosi i PIO
-74,176.99 KM
13.02.2018.
Dobavljači - usluge električne energije Organ uprave, Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, usluge telefona
-24,821.90 KM
12.02.2018.
stanje
48,576.63 KM
12.02.2018.
prihod
+134,204.34 KM
12.02.2018.
Topli obrok - Gradski organ uprave, Gradsko pravobranilaštvo, JU Zavod za prostorno uređenje i JU Centar za socijalni rad
-40,412.93 KM
12.02.2018.
Dobavljači - usluga pošte
-6,137.00 KM
12.02.2018.
Dobavljači - tekući izdaci
-1,098.95 KM
09.02.2018.
stanje
33,124.44 KM
09.02.2018.
prihod
+40,709.75 KM
09.02.2018.
Obustave iz plaće uposlenika
-19,372.57 KM
09.02.2018.
Uplata PDV
-3,791.00 KM
09.02.2018.
Dobavljači - tekući izdaci
-2,093.99 KM
09.02.2018.
Dobavljači - tekući izdaci
-2,093.99 KM
08.02.2018.
Obaveze iz prethodnog perioda - uplate po sporazumima
-8,412.62 KM
08.02.2018.
Dobavljači - tekući izdaci
-2,082.00 KM
08.02.2018.
Kamata - dugoročni kredit
-37,998.20 KM
08.02.2018.
prihod
+32,325.81 KM
08.02.2018.
Obaveze iz prethodnog perioda - nabavka automobila JP Veterinarska stanica 2015. godina
-5,000.00 KM
08.02.2018.
JU Centar za socijalni rad - obaveze iz prethodnog perioda - 2015. godina - pogrebne usluge
-4,910.74 KM
08.02.2018.
Sufinansiranje Grada u obilježavanju značajnih datuma (Hasin vrh i Patriotska liga Bihać)
-800.00 KM
08.02.2018.
JU Stanouprava - redovna djelatnost
-28,475.25 KM
08.02.2018.
Dobavljači - usluga nabavka kancelarijskog materijala
-5,023.00 KM
08.02.2018.
stanje
45,007.62 KM
07.02.2018.
stanje
50,324.17 KM
07.02.2018.
prihod
+43,176.27 KM
06.02.2018.
Tekući grant za humanitarne organizacije i vjerske zajednice - Crveni Križ Bihać
-5,000.00 KM
06.02.2018.
stanje
42,759.02 KM
06.02.2018.
prihod
+48,228.10 KM
06.02.2018.
Sanacija štete na kantonalnoj bolnici - obaveze iz prethodnog perioda
-10,000.00 KM
06.02.2018.
Dobavljači - izdaci za nabavku materijala
-2,083.95 KM
06.02.2018.
Tekući grant za kulturu - JU Kulturni centar - redovna djelatnost
-18,576.00 KM
06.02.2018.
Gradski sportski savez - finansiranje rada NK Jedinstvo
-5,000.00 KM
05.02.2018.
stanje
32,651.93 KM
05.02.2018.
prihod
+31,342.06 KM
05.02.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - program zajedničke komunalne potrošnje - obaveze iz 2015. godine
-17,500.00 KM
05.02.2018.
Kamata kratkoročni kredit
-3,707.52 KM
05.02.2018.
Dobavljači - izdaci za materijal
-27.45 KM
02.02.2018.
Uplata glavnice kredita - dugoročni kredit
-118,181.82 KM
02.02.2018.
prihod
+30,326.65 KM
01.02.2018.
stanje
59,232.11 KM
31.01.2018.
prihod
+50,051.19 KM
31.01.2018.
Tekući grant za informisanje - JP RTV Bihać
-26,165.58 KM
31.01.2018.
Tekući grant za sport - JU za sport, odmor i rekreaciju
-19,840.00 KM
31.01.2018.
Tekući grant za kulturu - JU Gradska galerija
-9,639.80 KM
31.01.2018.
Dobavljači - tekući izdaci
-3,535.57 KM
31.01.2018.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-1,296.50 KM
29.01.2018.
stanje
81,847.84 KM
26.01.2018.
stanje
57,812.56 KM
26.01.2018.
prihod
+49,968.58 KM
26.01.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - plaćanje obaveza dobavljačima
-22,222.22 KM
26.01.2018.
Ček za blagajničko poslovanje
-1,000.00 KM
26.01.2018.
Kotizacija za seminar
-351.00 KM
26.01.2018.
Servis automobila - uplata dobavljaču
-27.90 KM
25.01.2018.
stanje
74,198.03 KM
25.01.2018.
prihod
+21,206.28 KM
25.01.2018.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda - prevoz đaka
-3,062.70 KM
25.01.2018.
Dobavljači (usluga nabavke lož ulja za Gradski organ uprave, usluga nabavke materijala)
-21,969.98 KM
25.01.2018.
JU Centar za socijalni rad - prenos po zahtjevima - tekući izdatci
-2,559.07 KM
25.01.2018.
JU Zavod za prostorno uređenja - zajednička komunalna potrošnja
-10,000.00 KM
24.01.2018.
Dobavljači - povrat sredstava po Sporazumu - povrat poreza na nepokretnost
-5,000.00 KM
24.01.2018.
prihod
+35,385.05 KM
24.01.2018.
stanje
43,812.98 KM
23.01.2018.
stanje
42,662.26 KM
23.01.2018.
prihod
+42,812.92 KM
23.01.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje- dobavljači - usluga javne rasvjete
-42,184.83 KM
22.01.2018.
stanje
53,245.06 KM
22.01.2018.
prihod
+41,662.20 KM
22.01.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda - usluga asfaltiranja
-20,000.00 KM
22.01.2018.
Uplata dobavljači (usluge štampe, printanja,održavanje vozila, objava oglasa i nabavka materijala)
-10,409.05 KM
22.01.2018.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda (2015-2016) - uplata po sporazumima (usluge reprezentacije, projektovanja)
-7,606.57 KM
22.01.2018.
Doprinosi na plaću
-14,229.38 KM
19.01.2018.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda - uplata prevoznicima za prevoz đaka obaveze iz 2016. godine
-22,500.03 KM
19.01.2018.
prihod
+46,206.84 KM
19.01.2018.
stanje
29,538.25 KM
18.01.2018.
stanje
88,798.10 KM
18.01.2018.
prihod
+27,592.23 KM
18.01.2018.
Doprinosi na plaću
-29,852.18 KM
18.01.2018.
Vansudska nagodba - eksproprijacija zemljišta
-11,141.00 KM
18.01.2018.
Dobavljači (usluge pošte, nabavka materijala, električna energija Grada i postrojenja Velhovo,vode i odvoza otpada)
-45,858.90 KM
17.01.2018.
stanje
66,994.98 KM
17.01.2018.
prihod
+29,491.12 KM
17.01.2018.
Dobavljači - Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova - matične knjige
-6,788.00 KM
17.01.2018.
Mjesečna naknada za vođenje JRT
-400.00 KM
17.01.2018.
Tekući grant za manifestacije - Šahovski klub Bihać
-500.00 KM
16.01.2018.
stanje
51,565.71 KM
16.01.2018.
prihod
+64,224.38 KM
16.01.2018.
Dobavljači (usluge elektroprivreda, usluge telekom, usluge nabavka roba, usluga nabavka lož ulja)
-23,795.11 KM
16.01.2018.
Povrat sredstva po sporazumu - procjena vrijednosti nepokretnosti
-5,000.00 KM
16.01.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači usluge asfaltiranja projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda
-20,000.00 KM
15.01.2018.
prihod
+27,385.59 KM
15.01.2018.
Topli obrok - Gradski organ uprave i gradsko pravobranilaštvo
-29,973.40 KM
15.01.2018.
Topli obrok - JU Zavod za prostorno uređenje
-3,306.24 KM
15.01.2018.
Topli obrok - JU Centar za socijalni rad
-2,204.09 KM
15.01.2018.
Naknade za rad - Izbori u mjesnim zajednicama
-9,263.43 KM
15.01.2018.
Gradski sportski savez - sufinansiranje rada Nogometnog kluba Jedinstvo
-23,000.00 KM
12.01.2018.
stanje
175,292.07 KM
11.01.2018.
Obustave - plate uposlenika
-14,830.27 KM
11.01.2018.
prihod
+153,994.07 KM
11.01.2018.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-248.98 KM
11.01.2018.
stanje
36,377.25 KM
10.01.2018.
stanje
46,359.14 KM
10.01.2018.
prihod
+33,386.84 KM
10.01.2018.
Plaćanje obaveza prema dobavljaču - JU Zavod za prostorno uređenje Bihać
-22,222.22 KM
10.01.2018.
Obustave - plate uposlenika
-12,474.28 KM
10.01.2018.
Komisija za procjenu vrijednosti nepokretnosti
-8,672.23 KM
09.01.2018.
prihod
+30,413.57 KM
09.01.2018.
PDV za decembar 2017. godine
-3,791.00 KM
09.01.2018.
Obustave - plate uposlenika
-17,121.54 KM
09.01.2018.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-749.33 KM
09.01.2018.
Registracija automobila
-441.50 KM
28.12.2017.
stanje
170,778.53 KM
27.12.2017.
Nije bilo plaćanja sa računa Grada Bihaća
-0.00 KM
27.12.2017.
prihod
+54,026.20 KM
27.12.2017.
stanje
116,752.33 KM
26.12.2017.
stanje
85,200.33 KM
26.12.2017.
prihod
+31,552.00 KM
26.12.2017.
Nije bilo plaćanja sa računa Grada Bihaća
-0.00 KM
25.12.2017.
stanje
81,710.46 KM
25.12.2017.
Tekući izdati - (ultra dopune i nabavka materijala)
-538.15 KM
25.12.2017.
prihod
+36,030.02 KM
25.12.2017.
JU Centar za socijalni rad - doprinosi
-13,261.42 KM
25.12.2017.
JU Centar za socijalni rad - pomoć u slučaju smrti i bolesti
-2,000.00 KM
25.12.2017.
JU Centar za socijalni rad - dobavljači (vansudska nagodba)
-1,944.00 KM
25.12.2017.
Dobavljači - nabavka goriva
-3,913.15 KM
25.12.2017.
Obustave iz plate Gradski organ uprave
-11,421.58 KM
22.12.2017.
stanje
38,935.92 KM
22.12.2017.
Kamata - kratkoročni kredit
-3,555.57 KM
22.12.2017.
Dobavljači - tekući izdaci (usluge telekoma i nabavka materijala)
-4,133.98 KM
22.12.2017.
prihod
+43,312.69 KM
21.12.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - struja grada
-40,000.00 KM
21.12.2017.
prihod
+36,118.71 KM
21.12.2017.
stanje
50,506.76 KM
20.12.2017.
stanje
51,512.37 KM
20.12.2017.
prihod
+27,771.31 KM
20.12.2017.
Dobavljači - tekući izdaci (usluge električne energije i pošte)
-9,074.76 KM
20.12.2017.
JU Centar za socijalni rad - dobavljači (usluge telefona, električne energije i pošte)
-2,120.17 KM
20.12.2017.
Obustave iz plate - oktobar 2017. godine
-17,581.99 KM
19.12.2017.
Obustave sa plata - oktobar 2017. godine
-24,408.96 KM
19.12.2017.
JU Centar za socijalni rad - dnevnice
-475.14 KM
19.12.2017.
Registracija automobila
-1,130.50 KM
19.12.2017.
Dobavljači - tekući izdaci
-630.40 KM
19.12.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - zajednička komunalna potrošnja
-10,000.00 KM
19.12.2017.
prihod
+41,296.35 KM
19.12.2017.
stanje
46,861.02 KM
18.12.2017.
stanje
36,620.08 KM
18.12.2017.
prihod
+38,872.94 KM
18.12.2017.
JU Stanouprava - redovna djelatnost
-27,911.00 KM
18.12.2017.
Platni promet - naknada za vođenje bankovnih računa
-400.00 KM
18.12.2017.
Tekući grant za sportske manifestacije - Tavla klub
-300.00 KM
18.12.2017.
Gradsko pravobranilaštvo
-21.00 KM
15.12.2017.
stanje
49,186.99 KM
15.12.2017.
prihod
+30,411.09 KM
15.12.2017.
Tekući grant za kulturu - JU Gradska galerija - redovna djelatnost
-7,783.00 KM
15.12.2017.
JU Stanouprava - hitne intervencije na zgradama
-5,000.00 KM
15.12.2017.
Povrat sredstava za uređenje gradskog građevinskog zemljišta
-20,000.00 KM
15.12.2017.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-80.00 KM
15.12.2017.
Podizanje gotovine - dnevnice - putni troškovi
-1,000.00 KM
15.12.2017.
Tekuća rezerva - pomoć za sanaciju štete od elementarnih nepogoda građanima sa područja: MZ Jezero -Srbljani, MZ Izačić, MZ Sokolac, MZ Kamenica, MZ Žegar, MZ Brekovica
-9,115.00 KM
14.12.2017.
stanje
105,965.42 KM
14.12.2017.
prihod
+39,573.13 KM
14.12.2017.
Tekući grant za kulturu - JU Kulturni centar - redovna djelatnost
-24,525.00 KM
14.12.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - zajednička komunalna potrošnja
-10,000.00 KM
14.12.2017.
JU Centar za socijalni rad - transfer za prevoz učenika - sufinansiranje Grada u prevozu učenika do škole
-38,120.28 KM
14.12.2017.
Gradsko pravobranilaštvo - sudske takse
-22.00 KM
14.12.2017.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-441.73 KM
14.12.2017.
Tekuća rezerva - pomoć u sanaciji štete uslijed nevremena Mašić Redžep
-500.00 KM
14.12.2017.
Dobavljači - usluge arhiva, usluge nabavka materijala za rad i drugo
-7,929.27 KM
14.12.2017.
Gradski organ uprave - obustave na plaću
-14,813.28 KM
13.12.2017.
stanje
137,190.52 KM
13.12.2017.
prihod
+42,148.27 KM
13.12.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - javna rasvjeta septembar 2017. godine
-40,000.00 KM
13.12.2017.
Organ uprave, Gradsko pravobranilaštvo, JU Zavod za prostorno uređenje i JU Centar za socijalni rad - topli obrok za juli 2017. godine
-31,791.47 KM
13.12.2017.
Dobavljači - usluge nabavke za izbore u MZ
-531.90 KM
13.12.2017.
Tekući grant za udruženja ( Nogometni savez USK-a i Udruženje MOGULI)
-1,050.00 KM
12.12.2017.
stanje
82,326.72 KM
12.12.2017.
prihod
+81,288.74 KM
12.12.2017.
Obaveze prema dobavljačima iz prethodnog perioda (2013. godina) - JU Zavod za prostorno uređenje
-14,400.74 KM
12.12.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - zajednička komunalna potrošnja
-10,000.00 KM
12.12.2017.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-2,024.20 KM
11.12.2017.
stanje
92,419.46 KM
11.12.2017.
prihod
+53,844.38 KM
11.12.2017.
Stipendije, alimentacije, sudska izvršenja i obustave
-20,567.54 KM
11.12.2017.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-362.80 KM
11.12.2017.
Dobavljači - usluga priključka električne energije, tekući izdaci
-3,067.50 KM
11.12.2017.
Memorandum Vijeće učenika - JU Mješovita srednja škola
-400.00 KM
11.12.2017.
Tekući grant za sport - JU za sport, odmor i rekreaciju - redovna djelatnost
-24,703.00 KM
11.12.2017.
Tekući grant za udruženja - Karate klub Bihać, Žene sa Une
-600.00 KM
11.12.2017.
Obaveze iz prethodnog perioda - uplata po Sporazumu kupovina poslovnog prostora MZ Hatinac
-10,492.15 KM
11.12.2017.
Učešće Grada u projektu MEG
-3,744.33 KM
08.12.2017.
PDV za novembar 2017. godine
-3,791.00 KM
08.12.2017.
prihod
+49,101.87 KM
07.12.2017.
stanje
63,334.76 KM
06.12.2017.
Doprinosi i porezi - obaveze iz prethodnog perioda ( septembar,oktobar, novembar 2015, septembar i oktobar 2016) - po Sporazumu sa Poreznom upravom
-32,320.58 KM
06.12.2017.
prihod
+21,243.93 KM
06.12.2017.
stanje
74,411.41 KM
05.12.2017.
stanje
30,338.96 KM
05.12.2017.
prihod
+44,072.45 KM
05.12.2017.
Nije bilo plaćanja sa računa Grada Bihaća
-0.00 KM
04.12.2017.
Civilna zaštita - registracija auta
-693.50 KM
04.12.2017.
Naknada za volontere i komisije
-15,571.94 KM
04.12.2017.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-778.99 KM
04.12.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda - uplata po sporazumu
-27,770.70 KM
04.12.2017.
prihod
+27,713.56 KM
04.12.2017.
stanje
47,440.53 KM
01.12.2017.
stanje
30,433.01 KM
01.12.2017.
prihod
+137,402.14 KM
01.12.2017.
Otplate domaćeg pozajmljivanja - glavnica dugoročni kredit
-118,181.82 KM
01.12.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda
-2,212.80 KM
30.11.2017.
JU Centar za socijalni rad - dobavljači usluga pošta
-1,570.10 KM
30.11.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - zajednička komunalna potrošnja - obaveze iz prethodnog perioda
-20,000.00 KM
30.11.2017.
prihod
+28,672.43 KM
30.11.2017.
stanje
23,330.68 KM
29.11.2017.
prihod
+206,125.36 KM
29.11.2017.
Naknada Gradskim vijećnicima - paušal za maj 2017. godina i naknade i komisije 10.sjednica
-22,862.00 KM
29.11.2017.
Plata za august 2017. godine - Gradski organ uprave i Gradsko pravobranilaštvo
-190,983.15 KM
29.11.2017.
Plata za august 2017. godine - Centar za socijalni rad
-26,291.00 KM
28.11.2017.
stanje
51,043.47 KM
27.11.2017.
stanje
36,503.79 KM
27.11.2017.
prihod
+44,774.68 KM
27.11.2017.
Parlamentarne političke partije - obaveze iz prethodnog perioda
-5,000.00 KM
27.11.2017.
Gradski organ uprave - doprinosi
-25,235.00 KM
24.11.2017.
Gradski organ uprave - doprinosi
-6,280.68 KM
24.11.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda (po Sporazumu) - usluge asfaltiranja
-22,222.22 KM
24.11.2017.
prihod
+34,255.28 KM
24.11.2017.
stanje
30,751.41 KM
23.11.2017.
stanje
41,019.11 KM
23.11.2017.
prihod
+28,661.65 KM
23.11.2017.
JU Centar za socijalni rad - doprinosi
-13,443.74 KM
23.11.2017.
Gradski organ uprave - doprinosi
-25,185.61 KM
23.11.2017.
Tekući grant za udruženja - Liga antifašista jugoistočne Evrope - organizacija akademija
-300.00 KM
22.11.2017.
prihod
+38,568.74 KM
22.11.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda - asfaltiranje
-20,000.00 KM
22.11.2017.
Doprinosi na plaću
-10,000.00 KM
22.11.2017.
Tekuća rezerva - Hrnjić Edita
-200.00 KM
22.11.2017.
Dobavljači (usluge popravka u Civilnoj zaštiti i usluge kopiranja)
-695.52 KM
22.11.2017.
stanje
33,345.89 KM
21.11.2017.
stanje
52,023.58 KM
21.11.2017.
prihod
+29,072.31 KM
21.11.2017.
Tekući grant za informisanje - RTV Bihać - redovna djelatnost
-32,750.00 KM
21.11.2017.
Doprinosi na platu
-15,000.00 KM
20.11.2017.
stanje
69,341.84 KM
20.11.2017.
prihod
+25,867.94 KM
20.11.2017.
Komisija za procjenu vrijednosti nepokretnosti
-8,647.63 KM
20.11.2017.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-238.00 KM
20.11.2017.
Gradsko pravobranilaštvo - taksa za sud
-21.00 KM
20.11.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - zajednička komunalna potrošnja
-20,000.00 KM
20.11.2017.
Povrat uplaćenih sredstava procjena vrijednosti nepokretnosti
-5,000.00 KM
20.11.2017.
Dobavljači (obaveze iz prethodnog perioda po sporazumu, usluge projektovanja)
-5,328.02 KM
20.11.2017.
Kamata kratkoročni kredit
-3,751.55 KM
20.11.2017.
Subvencioniranje stanarine borcima-kupcima stanova boračke zgrade na Ozimicama 1
-200.00 KM
17.11.2017.
stanje
53,739.36 KM
17.11.2017.
prihod
+35,423.50 KM
17.11.2017.
Bankarske usluge - mjesečna naknada za vođenje računa
-400.00 KM
17.11.2017.
Dobavljači - obaveze iz prethodnih godina (2015)
-373.59 KM
17.11.2017.
Tekući grant za omladinske projekte - Vijeće učenika
-400.00 KM
17.11.2017.
Dobavljači - tekuća godina (usluge stručne literature, usluge vještačenja)
-1,113.43 KM
17.11.2017.
Gradski sportski savez- sufinansiranje rada sportskih klubova
-17,165.00 KM
17.11.2017.
Registracija automobila
-369.00 KM
16.11.2017.
stanje
70,310.30 KM
16.11.2017.
prihod
+41,138.46 KM
16.11.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - usluge asfaltiranja Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda
-20,000.00 KM
16.11.2017.
JU Centar za socijalni rad - sufinansiranje Grada u prevozu učenika do škole
-34,803.80 KM
16.11.2017.
Dobavljači (usluge održavanja kopirnih aparata i nabavka opreme)
-2,905.60 KM
15.11.2017.
stanje
68,937.23 KM
15.11.2017.
prihod
+45,147.30 KM
15.11.2017.
Gradsko pravobranilaštvo - dobavljači (usluga arhiva, stručna literatura)
-525.00 KM
15.11.2017.
Tekuće grant za kulturu - Gradska galerija - redovna djelatnost
-5,330.00 KM
15.11.2017.
Organ uprave - doprinosi za platu
-27,541.98 KM
15.11.2017.
JU Centar za socijalni rad - dobavljači (usluge telefona)
-377.25 KM
15.11.2017.
JP Aerodrom Bihać - obaveze iz prethodnog perioda - 2016
-10,000.00 KM
14.11.2017.
stanje
104,149.91 KM
14.11.2017.
prihod
+46,878.81 KM
14.11.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači (usluge asfaltiranja Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda i usluga održavanja rasvjete)
-22,000.00 KM
14.11.2017.
Naknada za rad Gradskim vijećnicima - sredstva za liječenje Dalal Omerović
-6,085.46 KM
14.11.2017.
Dobavljači - obaveze iz tekućeg perioda (usluge popravka automobila, usluga podrška projekta Una regata)
-4,769.64 KM
14.11.2017.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda (usluge vode za Mjesne zajednice (2012-2015) i usluge odvoza smeća 2015. i dio 2016.godina)
-20,290.77 KM
14.11.2017.
Obustave - plate uposlenika
-28,945.62 KM
13.11.2017.
Obaveze iz prethodnog perioda - povrat više uplaćenih prihoda procjena vrijednosti
-5,000.00 KM
13.11.2017.
Organ uprave- obustave na platu
-20,000.00 KM
13.11.2017.
Dobavljači (usluga popravka automobila, nabavka materijala, nabavka goriva, struja zgrade, struja Postrojenje u Velhovu, usluge telefona, poštanske usluge)
-28,543.92 KM
13.11.2017.
prihod
+104,023.83 KM
13.11.2017.
stanje
53,670.00 KM
10.11.2017.
JU Centar za socijalni rad - topli obrok za juni 2017. godine
-2,031.60 KM
10.11.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - topli obrok za juni 2017. godine
-2,913.14 KM
10.11.2017.
prihod
+53,231.63 KM
10.11.2017.
stanje
52,344.28 KM
10.11.2017.
Organ uprave - topli obrok za juni 2017. godine
-31,376.76 KM
10.11.2017.
Gradsko pravobranilaštvo - topli obrok za juni 2017. godine
-194.81 KM
10.11.2017.
Podizanje gotovine - dnevnice
-1,400.00 KM
10.11.2017.
Ulaganje u sportsku infrastrukturu - NK Brekovica
-5,000.00 KM
10.11.2017.
Tutić Mirsad - Tekući grant za poljoprivredu - saniranje štete
-500.00 KM
10.11.2017.
Dobavljači - usluge objave, servis vozila
-2,289.60 KM
10.11.2017.
Gradski sportski savez - sufinansiranje rada sportskih klubova na području Grada Bihaća
-6,000.00 KM
10.11.2017.
Tekuća rezerva - Okanović Safet
-200.00 KM
09.11.2017.
stanje
74,560.22 KM
09.11.2017.
prihod
+30,581.01 KM
09.11.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači - usluge asfaltiranja Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda
-50,000.00 KM
09.11.2017.
Dobavljači (usluge štampanja, ultra dopune)
-596.15 KM
09.11.2017.
Subvencioniranje stanarine borcima - kupcima stanova boračke zgrade na Ozimicama I
-1,800.00 KM
09.11.2017.
Tekuća rezerva - ( Asmir Mušić, Ivan Hećimović )
-400.00 KM
09.11.2017.
Tekuća rezerva - ( Asmir Mušić, Ivan Hećimović )
-400.00 KM
08.11.2017.
stanje
82,934.61 KM
08.11.2017.
prihod
+50,311.11 KM
08.11.2017.
JU Centar za socijalni rad - jednokratne pomoći
-1,000.00 KM
08.11.2017.
JU Centar za socijalni rad - prevoz đaka
-4,159.83 KM
08.11.2017.
PDV prijava za oktobar 2017. godine
-3,791.00 KM
08.11.2017.
Dobavljači - tekuće obaveze (nabavka opreme za inspekciju, stručna literatura - pravobranilaštvo, oprema za arhivu)
-2,052.25 KM
08.11.2017.
Povrat sredstva po sporazumu - procjena vrijednosti nepokretnosti
-10,000.00 KM
08.11.2017.
Tekući grant za sport- NK Jedinstvo
-10,000.00 KM
08.11.2017.
Tekući grant za kulturu - Kulturni centar - Bihaćko ljeto
-5,000.00 KM
08.11.2017.
JU Veterinarska stanica- obaveze iz prethodnog perioda - 2014.godina - nabavka automobila
-5,000.00 KM
08.11.2017.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda - 2014. i 2015. godina (uvođenje sistema financijskog upravljanja i kontrole, usluge izrade urbanističkog plana, izgradnja infrastrukture MZ)
-12,970.35 KM
08.11.2017.
Plata Organ uprave - obustave
-4,712.07 KM
07.11.2017.
stanje
48,804.11 KM
07.11.2017.
prihod
+35,380.50 KM
07.11.2017.
Tekuća rezerva - Nermin Bakrač
-250.00 KM
07.11.2017.
Isplata gotovine - ček
-1,000.00 KM
06.11.2017.
stanje
67,565.07 KM
06.11.2017.
prihod
+57,733.60 KM
06.11.2017.
JU za sport, odmor i rekreaciju - financiranje korištenja sportske dvorane za potrebe sportskih klubova
-7,812.00 KM
06.11.2017.
Tekući grant za sportske manifestacije
-6,850.00 KM
06.11.2017.
Kamate na direktno pozajmljivanje - dugoročni kredit
-40,512.40 KM
06.11.2017.
Usluge za stručno obrazovanje
-2,272.50 KM
06.11.2017.
Organ uprave -obustave plata
-7,795.01 KM
03.11.2017.
stanje
61,865.69 KM
03.11.2017.
prihod
+57,733.60 KM
03.11.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači obaveze iz prethodnih perioda - usluge asfaltiranja
-34,444.44 KM
03.11.2017.
JU Centar za socijalni rad - sudska taksa
-50.00 KM
03.11.2017.
Tekući grant za sport - NK Jedinstvo
-3,000.00 KM
03.11.2017.
Tekući grant za kulturu - JU Gradska galerija
-3,905.00 KM
03.11.2017.
Organ uprave - obustave sa plata uposlenika
-10,029.78 KM
03.11.2017.
Tekući izdaci - stručno usavršavanje - obaveze iz prethodnog perioda
-405.00 KM
03.11.2017.
Tekuća rezerva - Boško Drljača
-200.00 KM
02.11.2017.
stanje
45,292.89 KM
02.11.2017.
Tekući grant za informisanje - RTV Bihać - redovna djelatnost
-32,750.00 KM
02.11.2017.
Naknada - disciplinska komisija
-184.78 KM
02.11.2017.
Tekući izdaci - registracija automobila
-467.50 KM
02.11.2017.
Tekući grant za udruženja - Udruženje logoraša
-300.00 KM
02.11.2017.
prihod
+50,275.08 KM
01.11.2017.
Izdaci za otplatu dugova - glavnica - dugoročni kredit
-118,181.82 KM
01.11.2017.
prihod
+43,503.33 KM
01.11.2017.
stanje
101,971.38 KM
31.10.2017.
Nije bilo plaćanja sa računa Grada Bihaća
-0.00 KM
31.10.2017.
prihod
+43,102.36 KM
31.10.2017.
stanje
58,869.02 KM
30.10.2017.
prihod
+39,843.94 KM
30.10.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - obaveze iz prethodnog perioda po Sporazumu - usluge asfaltiranja
-20,700.00 KM
30.10.2017.
Isplata gotovine - ček - putni troškovi
-1,000.00 KM
30.10.2017.
stanje
40,725.08 KM
27.10.2017.
stanje
323,983.98 KM
27.10.2017.
prihod
+37,081.00 KM
27.10.2017.
JU Centar za socijalni rad - plata za juli 2017. godine
-25,244.63 KM
27.10.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - plata za juli 2017. godine
-42,980.00 KM
27.10.2017.
Organ uprave - plata za juli 2017. godine
-207,071.74 KM
27.10.2017.
Gradsko pravobranilaštvo- plata za juli 2017. godine
-9,802.95 KM
27.10.2017.
Tekuća rezerva - Alivuk Sabit
-200.00 KM
27.10.2017.
Tekući grant za sport - NK Jedinstvo
-3,000.00 KM
27.10.2017.
Doprinosi po Sporazumu porezna uprava - obaveze 2015. i 2016. godina
-31,320.58 KM
27.10.2017.
Tekući grant za udruženja - KB Ljutoč - korištenje sale
-720.00 KM
26.10.2017.
stanje
83,274.68 KM
26.10.2017.
JU Centar za socijalni rad - transfer za prevoz učenika- sufinansiranje Grada u prevozu učenika do škole
-1,537.69 KM
26.10.2017.
prihod
+249,421.60 KM
26.10.2017.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-7,174.61 KM
25.10.2017.
stanje
31,900.36 KM
25.10.2017.
prihod
+51,948.94 KM
25.10.2017.
Civilna zaštita - tekući izdaci - dobavljači
-574.62 KM
24.10.2017.
prihod
+27,827.62 KM
24.10.2017.
Gradski organ uprave - doprinosi za PIO
-87,510.55 KM
24.10.2017.
stanje
191,850.28 KM
24.10.2017.
Dobavljači - usluge nabavke materijala
-347.70 KM
24.10.2017.
Gradsko vijeće - naknade, klubovi, komisija 9. sjednica, paušal za april 2017. godine
-20,782.90 KM
24.10.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - doprinosi
-25,316.17 KM
24.10.2017.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-85.99 KM
24.10.2017.
UIO - takse Uvjerenje za apliciranje na projekte
-30.00 KM
24.10.2017.
JU Centar za socijalni rad - doprinosi
-13,221.78 KM
24.10.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - zajednička komunalna potrošnja
-15,000.00 KM
24.10.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - javna rasvjeta
-25,482.45 KM
23.10.2017.
JU Centar za socijalni rad- tekući izdaci
-1,516.56 KM
23.10.2017.
prihod
+195,449.88 KM
23.10.2017.
JU za sport, odmor i rekreaciju - redovna djelatnost
-24,703.00 KM
23.10.2017.
stanje
73,626.75 KM
23.10.2017.
JU Kulturni centar - redovna djelatnost
-24,525.25 KM
23.10.2017.
Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda - priključak električne energije Plandište
-22,000.00 KM
23.10.2017.
Dobavljač - pretplata za internet stranicu
-150.64 KM
23.10.2017.
Kamata - kratkoročni kredit
-3,630.90 KM
23.10.2017.
Tekuća rezerva - Samardžić Suvad i Džanić Senija
-700.00 KM
20.10.2017.
Dobavljači - tekući izdaci (nabavka materijala )
-546.65 KM
20.10.2017.
stanje
139,187.43 KM
20.10.2017.
prihod
+48,380.78 KM
20.10.2017.
Obaveze iz prethodnog perioda 2013,2014 i 2015. godine - usluge projektovanja
-10,968.75 KM
20.10.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - obaveze prema dobavljačima iz prethodnog perioda - usluge projektovanja
-39,031.25 KM
20.10.2017.
Tekući grant za poljoprivredu - obaveze iz prethodnih godina - 2015. godina
-831.60 KM
20.10.2017.
Tekući grant za sport - Gradski sportski savez (redovna djelatnost, finansiranje školskih dvorana i sufinansiranje rada sportskih klubova)
-31,425.53 KM
20.10.2017.
Tekući grant za sport - Gradski sportski savez - obaveze iz 2016. godine - nagrađivanje vrhunskog sportiste
-30,000.00 KM
20.10.2017.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci - električna energija
-437.68 KM
20.10.2017.
Tekuća rezerva - (Halkić Alen i Hadžić Ajka)
-700.00 KM
19.10.2017.
prihod
+136,710.59 KM
19.10.2017.
JU Centar za socijalni rad - transfer za prevoz učenika - sufinansiranje Grada u prevozu učenika do škole
-1,763.35 KM
19.10.2017.
Tekući izdaci - takse
-35.00 KM
19.10.2017.
Tekući grant za poljoprivredu - obaveze iz prethodnih godina - 2015. godina
-1,056.00 KM
19.10.2017.
stanje
55,331.19 KM
19.10.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - usluga asfaltiranja Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda
-50,000.00 KM
18.10.2017.
prihod
+30,611.82 KM
18.10.2017.
Gradsko pravobranilaštvo- tekući izdaci - sudski troškovi
-21.00 KM
18.10.2017.
stanje
100,678.57 KM
18.10.2017.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-373.32 KM
18.10.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - usluga asfaltiranja Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda
-50,000.00 KM
18.10.2017.
Tekući grant za poljoprivredu - obaveze iz prethodnih godina - 2015. godina
-1,256.00 KM
18.10.2017.
Tekući grant za javne kuhinje - Imaret i Merhamet
-12,000.00 KM
18.10.2017.
Registracija automobila
-397.50 KM
18.10.2017.
Gradski sportski savez - redovna djelatnost
-11,911.38 KM
17.10.2017.
Tekući grant za poljoprivredu - obaveze iz prethodnih godina - 2015. godina
-1,116.75 KM
17.10.2017.
stanje
40,414.08 KM
17.10.2017.
prihod
+61,781.24 KM
17.10.2017.
Tekući izdaci - mjesečna naknada za bankarske usluge
-400.00 KM
16.10.2017.
Tekući grant za udruženja- odlazak na Svjetsko prvenstvo judo klub Una
-500.00 KM
16.10.2017.
prihod
+33,022.76 KM
16.10.2017.
Izdavanje uvjerenja Uprava za indirektno oporezivanje - takse
-30.00 KM
16.10.2017.
Doprinosi za zdravstvo - Organ uprave
-62,779.21 KM
16.10.2017.
Dobavljač - usluge štampe
-1,157.49 KM
16.10.2017.
Usluge za stručno obrazovanje - seminar
-450.00 KM
16.10.2017.
Tekući grant za poljoprivredu - obaveze iz prethodnih godina
-599.00 KM
16.10.2017.
stanje
72,907.02 KM
13.10.2017.
Dobavljači - tekući izdaci (nabavka materijala)
-546.65 KM
13.10.2017.
prihod
+64,049.98 KM
13.10.2017.
stanje
66,590.44 KM
13.10.2017.
Dobavljači - tekući izdaci - usluga električne energije za PPO Velhovo
-10,742.17 KM
13.10.2017.
Obaveze iz prethodnog perioda - JU Stanouprava - 2014. godina
-1,846.90 KM
13.10.2017.
Tekući grant za sportske manifestacije - Karate Klub - odlazak na Svjetsko prvenstvo
-500.00 KM
13.10.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - usluge asfaltiranja - Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda
-10,000.00 KM
13.10.2017.
Subvencije za boračku zgradu STO 2
-400.00 KM
13.10.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - obaveze prema dobavljačima iz prethodnog perioda - usluge projektovanja
-39,031.25 KM
13.10.2017.
Tekući grant za poljoprivredu - obaveze iz prethodnih godina - 2015. godina
-831.60 KM
13.10.2017.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci - električna energija
-437.68 KM
13.10.2017.
Tekući grant za poljoprivredu - obaveze iz prethodnih godina
-976.00 KM
13.10.2017.
Tekući grant neprofitnim organizacijama - JU Stanouprava redovna djelatnost
-33,268.33 KM
12.10.2017.
stanje
104,361.53 KM
12.10.2017.
prihod
+50,172.23 KM
12.10.2017.
Dobavljač - obaveze iz prethodnog perioda - tekući izdatci -usluge fizičkog obezbijeđenja, usluge održavanja informatičkog programa
-7,656.80 KM
12.10.2017.
Tekući grant za mlade - Memorandum - rad vijeća učenika
-800.00 KM
12.10.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - Program zajedničke komunalne potrošnje - obaveze iz prethodnog perioda
-20,000.00 KM
12.10.2017.
Obaveze iz prethodnog perioda - uplata po rješenju Ministarstva povrat sredstava - porez na promet nepokretnosti - sporazum
-15,657.02 KM
12.10.2017.
Organ uprave - doprinosi na platu
-28,323.19 KM
12.10.2017.
Tekući grant za poljoprivredu - obaveze iz prethodnih godina
-1,036.00 KM
12.10.2017.
Dobavljači - tekući izdatci - usluge telefona, električna energije, nabavka goriva, dnevne štampe, kancelarijski materijal
-14,470.31 KM
11.10.2017.
Dobavljač - usluga isporuke pošte
-5,278.85 KM
11.10.2017.
prihod
+94,156.86 KM
11.10.2017.
stanje
72,508.45 KM
11.10.2017.
Tekući grant za udruženja - Kajak i Arka
-1,000.00 KM
11.10.2017.
Dobavljač - obaveze iz prethodnog perioda - Službeni list
-1,986.70 KM
11.10.2017.
Tekući grant za kulturu - Gradska galerija - redovna djelatnost
-9,235.00 KM
11.10.2017.
Tekući grant za poljoprivredu - obaveze iz prethodnih godina
-1,060.10 KM
11.10.2017.
JU Centar za socijalni rad - prevoz đaka
-2,262.59 KM
11.10.2017.
JU Centar za socijalni rad - topli obrok za maj 2017. godine
-2,956.47 KM
11.10.2017.
Dobavljači - usluge popravka aparata za printanje
-314.55 KM
11.10.2017.
Organ uprave i gradsko pravobranilaštvo - topli obrok za maj 2017. godine
-38,209.52 KM
10.10.2017.
stanje
50,750.23 KM
10.10.2017.
prihod
+58,727.05 KM
10.10.2017.
Tekući grant za poljoprivredu - obaveze iz prethodnih godina
-1,076.00 KM
10.10.2017.
Plata za juni 2017. godine - obustave
-35,892.83 KM
09.10.2017.
Nabavka materijala - matične knjige
-2,869.73 KM
09.10.2017.
prihod
+50,103.18 KM
09.10.2017.
stanje
61,213.17 KM
09.10.2017.
JU Centar za socijalni rad - nabavka ogrijeva
-2,888.20 KM
09.10.2017.
PDV za septembar 2017. godine
-3,791.00 KM
09.10.2017.
Kamata - dugoročni kredit
-42,421.99 KM
09.10.2017.
Obaveze iz prethodnog perioda - dobavljač - usluge građenja
-5,000.00 KM
09.10.2017.
Podizanje gotovine - ček
-2.00 KM
09.10.2017.
Tekući grant za poljoprivredu - obaveze iz prethodnih godina
-1,095.20 KM
09.10.2017.
Tekući grant za humanitarne i vjerske zajednice - Crveni križ
-500.00 KM
06.10.2017.
Plata za juni 2017. godine - obustave
-42,722.93 KM
06.10.2017.
prihod
+60,026.29 KM
06.10.2017.
Obaveze iz prethodnog perioda - štampa
-2,000.00 KM
06.10.2017.
Tekući grant za udruženja - Udruženja Behar i Una
-1,000.00 KM
06.10.2017.
Obaveze iz prethodnog perioda - Uplata za poslovni prostor MZ Hatinac - Kombiteks
-10,492.15 KM
06.10.2017.
Naknada Gradsko vijeće - obaveze iz prethodnog perioda
-1,055.00 KM
06.10.2017.
Tekući grant za poljoprivredu - obaveze iz prethodnih godina
-1,000.20 KM
06.10.2017.
Obaveze iz prethodnog perioda - uplata po rješenju Ministarstva / povrat sredstava porez na promet nepokretnosti - sporazum
-15,000.00 KM
05.10.2017.
stanje
129,335.03 KM
05.10.2017.
prihod
+32,980.58 KM
05.10.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje Bihać - plata za juni 2017. godine
-32,000.00 KM
05.10.2017.
Obaveze iz prethodnog perioda - uplata po rješenju Ministarstva povrat sredstava / porez na promet nepokretnosti sporazum
-40,000.00 KM
05.10.2017.
Dobavljači - tekući izdaci / popravak automobila
-474.80 KM
05.10.2017.
Tekući grant za poljoprivredu - obaveze iz prethodnih godina
-935.60 KM
05.10.2017.
JU Centar za socijalni rad - prevoz đaka
-14,922.85 KM
04.10.2017.
Tekući grant za poljoprivredu - obaveze iz prethodnih godina
-1,044.00 KM
04.10.2017.
Tekući grant za udruženja - KK Bihać
-550.00 KM
04.10.2017.
Tekuća rezerva - pomoć za liječenje, Mirsada Džananović
-200.00 KM
?>