Pitanja

Tražim da mi pojedinačno za svakog vijećnika ovog vijeća , a za 17 održanih sjednica GV Bihać dostavite tačne i precizne podatke o broju postavljenih pitanja, amandmana, inicijativa, broju sjednica na kojima je vijećnik učestvovao ?
Zašto nadležne službe ne vrše redovnu kontrolu okupljanja pasa lutalica, pogotovo agresivnih pasa u krugu obrazovnih institucija i čišćenja deponija smeća u krugu istih i neposrednoj okolini?
Da li nadležna služba, odnosno komunalni redari vrše kontrolu i nadzor prostora za odlaganje smeća i drugog otpadnog materijala u trgovačkim centrima po službenoj dužnosti ili samo po prijavama građana?
Kada će se izvršiti legalizacija, odnosno u kojoj fazi je rješavanje urbanističke saglasnosti za igralište na Ozimicama I ?
Kada će JP Vodovod riješiti problem mještana Orašca u dijelu naselja Stari Grad a tiče se normalnog snabdijevanja vodom građana?
Kada će se konačno riješiti problem odvodnje i zacjevljenja kanala Mujadžić-Čavkići?
Kada se planira postaviti ograda na malom mostu u MZ Klokot - Papari?
Kada se prometuje nekretnina, kuća,stan ili poslovni objekt, da li je potrebno da Komisija za promet nekretnina izađe na teren uz prisustvo kupca ili prodavca da izvrši procjenu te nekretnine?
Tražim od Službe za urbanističko planiranje i građenje i Službe za imovinsko-pravne poslove i katastar da mi dostave detaljne informacije šta su službe uradili po pitanju izdavanja prostorno planskih dozvola u predmetu Lidija Mažar- Popović?
Zašto JKP Komrad ne poduzima nikakve mjere u dvorištu između željezničkih zgrada u Đačkoj ulici jer upravo u starim i dotrajalim šupama se nalazi velika količina otpada?
Da li, i kada direktori javnih preduzeća planiraju ispoštovati Odluku o ograničavanju plata direktora koje je donijelo ovo Gradsko vijeće kao osnivač preduzeća u kojima su direktori?
Gdje se nalazi oprema za gradski šah i u kakvom se stanju nalazi isti?
Šta je sa pravosnažnim rješenjima kojim je Kanton u obavezi izvršiti , a to je da se dug prema Centru za socijalni rad rješava?
Da li je moguće da se na pješačkom prelazu na Trgu Maršala Tita uradi bolja, specijalna svjetleća horizontalna signalizacija kako bi se smanjio rizik i broj saobraćajnih nezgoda?
Tražim od Službe za budžet i trezor da mi se dostavi iznos dugovanja prema radnicima na datum 30.11. 2017. godine i svih javnih preduzećima i ustanovama kojima je grad osnivač?
Postavljam pitanje da li je u planu rekonstrukcija mosta u Donjim Srbljanima i postavljanje rasvjete na isti ?
Tražim da se iznađe rješenje da se ljudima koji se nalaze na privremenom radu u inostranstvu iznađe mogućnost plaćanja naknade za odvoz smeća u periodu od 6 mjeseci godišnje ?
Kolike su obaveze po svim osnovama Zavoda za prostorno uređenje sa 30.11.2017. godine?
U ime stanovnika Vedrog Polja postavljam pitanje zašto se potok Pećina ne proširi i ne počisti kako se mještani ne bi susretali sa problemom poplava?
Tražim da mi se dostave podaci o broju pristiglih prijava na konkurs za idejno rješenje Aerodroma Bihać na lokaciji Golubić? Ko su članovi Komisije i na osnovu kojih stručnih referensi su imenovani u ovu Komisiju?
U ime građana zgrade na Trgu Maršala Tita pitam kada će se pristupiti sanaciji krova na pomenutoj zgradi i spriječiti prokišnjavanje u 6 stanova koji se nalaze na 4.i 5. spratu ?
Koliko Grad Bihać plaća prostor MZ Mali Lug i do kada ima ugovor za pomenuti prostor?
Tražim da mi se u pisanom obliku dostavinačin formiranja MZ izdvajanja naselja iz postojeće MZ u skladu sa odredbama člana 78. Statuta Grada Bihaća , te da mi se rastumači pojam "zbora građana" ?
U ime građana MZ Ozimice I postavljam pitanje kada će građani dobiti odgovor na pitanje ko je nadležan za održavanje dječijih igrališta na području grada Bihaća?
U ime građana zgrade Kombiteksa sa 32 stana postavljam pitanje kada će njihova zgrada biti priključena na sistem kanalizacije?
Tražim hitnu sanaciju nasipnim materijalom oštećenja na lokalnim putevima u MZ Izačić na putnim pravcima Mržnica-Haćami, Haćami - Kahrići, Čavnik - Tratike, Lalići - Ahmići, Prnjavor -Mušići, Halkići- Bunići ?
Kada će se sanirati i asfaltirati oštećenja lokalnog puta na putnom pravcu Vikići - Čavnik , odnosno na lokaciji Salkića?
Tražim da mi se dostavi kopija tendera koji je objavljen za zimsko održavanje ulica u Gradu Bihaću?
Zašto se isplaćuju plate u Organu uprave bez doprinosa i zašto je Gradonačelnik dozvolio da se sa 1.11.2017. godine porezni dug Zavoda za prostorno uređenje bude 57.953 KM ?
Zašto nije donešeno Upustvo o ograničenoj potrošnji struje i vode u Organu uprave, javnim ustanovama i javnim preduzećima kojima je Grad Bihać osnivač ?
Šta se dešava sa deponijom i da li je tačna informacija da je regionalna deponija podnijela tužbu protiv grada za iznos od 130.000 KM ?
Šta je sa projektom DECENT koji se treba realizirati u Gati?
Šta je sa usaglašavanjem autobusne linije na području grada Bihaća ?
Zbog čega nije izvršeno nasipanje makadamskih puteva prije nastupajućih zimskih padavina u svim mjesnim zajednicama na području grada Bihaća?
Postavljam pitanje nadležnoj Službi da li repetitor mobilnog operatera koji je postavljen na zvonik crkve u Harmanima ima urbanističku i građevinsku dozvolu, projekt, dozvolu RAK-a, Studiju izvodljivosti i dozvolu mjesne zajednice?
Traži od nadležne Službe da mu dostavi informacije u kojoj fazi je trenutno projekt rekonstrukcije i proširenja HE Kostela i koji su sve završeni procesi? Da li su u dosadašnjem toku projekta potpisivani bilo kakavi ugovori sa Gradom? Šta je i sa sredstvima za rekonstrukciju mosta u Kostelima od 500.000 KM koje su predstavnici Elektroprivrede obećali u mandatu gradonačelnika Galijaševića?
Kada ćete poljoprivrednim proizvođačima sa Izačića i u kojem iznosu nadoknaditi štetu nastalu na njihovim poljoprivrednim dobrima uslijed vremenske nepogode 16.6. 2017. godine?
Da li će prije izbora za Savjete mjesnih zajednica i predsjednike MZ biti isplaćen rad članovima Savjeta MZ, zakupnina za smještaj i materijalni troškovi za rad istih?
Kada će te asfaltirati Ulicu Branislava Verišića-drugi prilaz ( iza kantonalne bolnice )?
Kada će se izvršiti detaljan pregled rasvjete i molim da se ne gase rasvjetna tijela na mjestima gdje se kreću djeca i učenici na putu njihovog kretanja od škole do kuće pogotovo u prigradskim naseljima?
U čijoj je nadležnosti i zašto se do danas nije popravila ograda na Bakšaiškom mostu koja je oštećena uslijed saobraćajne nesreće prije nekoliko godina?
Zašto u zgradi u Krupskoj ulici broj 26 koja je u najvećem dijelu u vlasništvu Grada Bihaća i u kojoj je smješten veliki broj neprofitnih organizacija i udruženja prema Zakonu o korištenju, nije dodijeljen upravitelj ?
Zanima me da li su građani dovedeni u poziciju da dvostruko plaćaju RTV taksu, putem računa za kablovsku televiziju i putem računa za struju?
Postavljam pitanje JU Zavod za prostorno uređenje Bihać zašto se ništa ne poduzima kako bi se građanima omogućilo kretanje u ulici Bosanskih šehida – drugi prilaz ?
Zašto se ignorišu predsjednici mjesnih zajednica i njihovi zahtjevi od strane Zavoda za prostorno uređenje i na koji način birate prioritetne ulice i ko je uopšte dobio posao nasipanja makadamskih puteva u gradu Bihaću?
Kada će te završiti započete radove i riješiti problem dijela ulice u Čavkićima i kada će te prestati obmanjivati i omalovažavati mještane pomenute ulice i mjesne zajednice?
Kako ćemo krenuti u nove izbore u mjesnim zajednicama a nismo ispunili obaveze za rad postojećih Savjeta MZ?
U ime mještana MZ Pokoj postavljam pitanje nadležnoj službi jer je nakon izvedenih radova vezanih za KfW kanalizaciju u dijelu odvodnje primjetan neugodan miris što zabrinjava građane ovog naselja?
Da li će se u mjesnoj zajednici Mali Lug izgradti spomen obilježje za poginule borce jer je to jedna od rijetkih mjesnih zajednica u kojoj nema izgrađeno spomen obilježje?
Postavljam pitanje JU Zavod za prostorno uređenje Bihać koliko je ukupno izvršeno tehničkih pregleda prijema novoasfaltiranih ulica prokopanih za realizaciju KfW projekta? Da li ste imali primjedbe za radove, odnosno Nadzorni organ, i ukoliko jeste koje su to ulice i šta se poduzelo po tom pitanju?
Tražim od JU Zavod za prostorno uređenje Bihać da izađu na teren i pregledaju sve sisteme i podese tajmere za uključivanje i isključivanje ulične rasvjete na području grada Bihaća?
Molim JKP Komrad da u što kraćem vremenu očisti odlagalište smeća, odnosno divlju deponiju koju su nesavjesni građani Grabeške ulice napravili u prostorima i dvorištvu bivše klaonice Bimes? Također tražim od nadležne službe da prođu Grabeškom ulicom i u dijelu gdje živi romska populacija izvrši inspekcijski pregled zbog odlaganja sekundarnih sirovina?
Do kada će se ugrožavati zdravlje stanovnicima MZ Luke sa antenskim instalacijama mobilnih operatera?
Traži od nadležne službe da izvrši sanaciju puta u Duljcima koji vodi do lokalne džamije?
Pita gradonačelnika kada će se uplatiti obaveza prema NK Brekovica od 10.000 KM ?
Pita nadležene službe da li je urađena potrebna dokumentacija za gradnju druge trake mosta u Kostelima ?
Traži da mu se dostavi spisak zaposlenih od početka 2017. godine koji su putem Programa sufinanciranja zapošljavanja u 2017. godini zaposleni u JP Vodovod i JKP Komrad?
Traži od nadležnih službi da mu se dostavi studija izvodljivosti za JP Aerodrom Bihać, informaciju do koje faze se došlo s prikupljanjem dokumentacije i koliko je grad Bihać od osnivanja do danas stekao obaveza i isplatio sredstava po osnovu plata uposlenih , Skupštine i NO preduzeća?
Koji su razlozi neasfaltiranja dijela ulice Bihaćke Republike i da li su u pitanju imovinsko-pravni problemi?
Da li postoji način da se postavi ogledalo na raskrsnici na Ozimicama II izlaz u naselje Harmani ?
Kada će se sanirati oštećenja u ulicama Hasana Kjafije Prušćaka i Meteorološkoj ulici koja su nastala uslijed gradnje zgrade Kantonalnog suda?
Kad će biti urađena sanacija puta Vrsta- Gornji Rekići koja je predviđena Budžetom za 2017. godinu?
Kad će JU Zavod za prostorno uređenje sanirati i dovesti u normalno stanje za korištenje lokalni dio puta u MZ Izačić , put u Haćamima?
Koliko ima registrovanih kladionica na području Grada Bihaća?
Zašto postoji JIP jedinica i zašto se i dalje pored plate plaćaju dodatna sredstva? Ko čini JIP i koju školsku spremu imaju članovi JIP-a?
Kada će biti isplaćene plaće radnicima u Gradskom sportskom savezu i kad će oni dobiti plaću kao i ostali radnici javnih ustanova?
Kada će početi realizacija izgradnje oborinske kanalizacije u MZ Čavkići?
Kada će gradonačelnik Bihaća putem nadležne službe Grada Bihaća predložiti GV Bihać Prijedlog Odluke o eksproprijaciji nekretnina u ulici Radoslava Lopašića?
Pita da li je moguće postaviti nekoliko rasvjetnih tijela preko Smaragdnog mosta i gradske otoke?
Pita u čijoj nadležnosti je održavanja šahtova ispred zgrada u Gornjem Prekounju ?
Pita da li je moguće organizirati akciju čišćenja i uređenja dvorišta JU Mašinsko-saobraćajne i Elektro-tehničke škole u Bihaću?
Pita da li je moguće donijeti Odluku o načinu uzgoja i držanja pčela?
Pita da li je moguće postaviti 5 rasvjetnih tijela u Zabukovačkoj ulici u Brekovici?
Koliko je Uprava za inspekcijske poslove izrekla sankcija po inspekcijskom nadzoru ugostiteljskim i trgovačkim objektima zbog neizdavanja fiskalnih računa u Bihaću i USK-a za prvih 9 mjeseci ?
U kojoj fazi se nalazi postupak javne nabavke za izgradnju puta u MZ Čavkići i da lije donesena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, odnosno kada se može očekivati zaključenje ugovora?
Pita jesu li sva vozila koja se koriste u JP BH Telecom, JP Elektroprivreda i drugim javnim preduzećima registrovana u Bihaću i jesu li radnici ovih firmi koji rade u Bihaću prijavljeni u Sarajevu ili Bihaću?
Ima li podataka za grad Bihać koliko je prikupljeno naknada za registraciju putarina, okolinskih naknada i vodoprivrednih naknada?
Traži od JU Zavod za prostorno uređenje Bihać da odobri postavljanje 10 rasvjetnih tijela na putu 5. korpusa zbog izrade pješačke staze od strane JP Ceste F BiH!?
Traži od nadležnih službi i ustanova da se igralište u MZ Ozimice II dijelom izmjesti u skladu sa Regulacionim planom budući da se dio nalazi na privatnom zemljištu!?
Koliko je novca i po kom osnovu Gradski sportski savez Bihać doznačio Kickboxing centru Bihać u 2017. godini ?
Traži od JU Zavod za prostorno uređenje Bihać da mu dostavi informaciju koje su to kategorije građana grada Bihaća oslobođene plaćanja komunalne naknade?
Predlaže gradonačelniku Bihaća da se uradi analizu u cilju utvrđivanja optimuma rada, te Akcioni plan u cilju sprovođenja predloženih mjera s ciljem iznalaženja optimalnog balansa u ulaganju akumuliranih sredstava u investicije ili projekte!?
U naselju Vejzovac stanari u Bloku B suočavaju se sa problemom neugodnih mirisa koji se šire iz kontejnera, te postoji mogućnost širenja opasnih zaraza. Predlaže JKP-u Komrad Bihać da se postavi zatvoreni kontejner kako bi se riješio ovaj problem?
Da li se radi analiza stanja gradskog Budžeta koje su greške do sada učinjene i ko je odgovoran što je grad doveden u ovakvu situaciju?
Traži da komunalna inspekcija iziđe na lice mjesta u Ripču, kod restorana “Slap” jer je neko izbacio gomilu stakla na obalu Une!?
Zašto JKP “Komrad“ ne poduzima nikakve mjere u dvorištu između zgrada H5 (bijeli neboder) i H4, jer upravo na tom mjestu nalazi se velika količina otpada različitih karakteristika (daske, razvaljeni namještaj, krpe, najloni)?
Kada će se ukloniti smetlište u Grabeškoj ulici kod stare Veterinarske stanice?
Kada će nadležna inspekcija poduzeti mjere, odnosno naložiti rušenje objekta uz „Spomen sobu“ na Izačiću?
Kada će se riješiti pitanje kanalizacije i otpadnih voda kod novoizgrađenih romskih zgrada naselje Ružica?
Kada će se u ulici Vatroslava Jagića u naselju Kralje postaviti slivnici za oborinske vode?
Da li Služba za imovinsko-pravne poslove ima saznanja da li postoji imovina, stanovi i druge nekretnine u vlasništvu Grada koje nisu u evidenciji gradske uprave? Da li je Gradsko pravobranilaštvo po tom pitanju poduzelo neke mjere?
Na koji način Prostorni plan federacije tretira temu izgradnje hidrocentrala na rijeci Uni, da li postoje strateški projekti na nivou države (hidrocentrala na obalama Une koje se nalaze na području Bihaća)? Traži i da se dostave mišljenja, pogotovo ako takvi projekti postoje, na koji način Grad Bihać i Gradsko vijeće mogu da se bore i pruže otpor takvim idejama?
Pita Gradonačelnika Šuhreta Fazlića: Da li je istina da ste uspjeli zaustaviti investiciju „BBI Galerija“ investitora BBI Real Estate, koja je trebala da se izgradi na parceli današnjeg kina Una i ako jeste zašto to krijete od građana Bihaća? U ostalom to je i bilo jedno od vaših predizbornih obećanja.
U kojoj fazi je dokumentacija za izgradnju druge polovine trake mosta Kostela i kada će radovi početi?
Da li nadležna gradska Služba ima bilo kakvu vrstu uvida, nadzora, evidencije nad postavljanjem repetitora telekom operatera na zgrade u gradu, odnosno da li za postavljanje navednih repetitora, odnosno emitera operateri mobilne telefonije posjeduju odgovarajuću dokumentaciju i dozvole?
Zbog čega je onemogućeno podizanje izvoda iz matičnih knjiga i evidencija koje se vode u matičnim knjigama grada Bihaća za osobe rođene na području entiteta Republike Srpske? Da li je problem tehničke prirode ili postoje neke zakonske prepreke?
Kad će rasvjeta u MZ Vrsta kod šehidskog turbeta narodnog heroja Adila Bešića i šehida MZ Vrsta biti vraćena u funkciju? Ista je prikopčana na gradsku rasvjetu, a zbog ušteda i isključenja svakog drugog rasvjetnog tijela, turbe je ostalo bez osvjetljenja.
Kada će biti sanirana cesta na relaciji Kamenica-Vrsta u mjestu Turija, koja je zbog klizišta potonula?
Traži od Zavoda za prostorno uređenje Bihać da hitno pristupi rješavanju problema i izgradnji zaštitne mreže na sportskom igralištu u blizine škole u Ripču jer dolazi do ostećenja fasade i razbijanja prozora.
Da li je došlo do hidrične epidemije u Bihaću otkako je dr. Cepić kao spec. higijene i ekologije angažirana u Zavodu za javno zdravstvo? Ako nije, zašto direktor JP Vodovod Bihać smatra da je preporuka Zavoda bila ishitrena?
Kada planirate postaviti podzemne hidrantne nastavke za vodu na području mjesnih zajednica i kada planirate markirati ova mjesta?
Zašto su postojeći podzemni hidrantni nastavci plombirani, na ovaj način je građanima i vatrogascima onemogućeno korištenje istih?
Kada će biti isplaćen rad članovima Savjeta mjesnih zajednica, zakupnina za smještaj MZ-a, te materijalni troškovi za rad istih?
Kada će JU Zavod za prostorno uređenje Bihać sanirati lokalni dio puta u Mz Izačić, dio puta koji spaja naselje Suliće i Kulu? Da li će se ovaj problem riješiti u narednih 30 dana, odnosno prije većih padavina koje mogu pogoršati ovaj dio puta?
Traži da joj se dostavi rješenje Gradonačelnika Bihaća o imenovanju članova Jedinice za implementaciju projekata, te rješenje o dodatnim mjesečnim primanjima svakog od članova komisije.
Ko je odgovoran za produžetak radova na KFW projektu i ko će platiti Nadzorni organ za dodatni period izvođenja radova? Zašto se kasni sa asfaltiranjem gradskih ulica i da li je i kad utužen izvođač radova zbog kašnjenja u završetku radova, a ukoliko nije koji je razlog?
Traži od direktora JP Vodovod, JU Zavod za prostorno uređenje, JKP Komrad, Elektrodistribucija Bihać, BH Telecom Bihać, spisak svih dužnika-pravnih lica iz Bihaća zaključno sa 01.09.2017.godine
Pita gradonačelnika Bihaća kada će otkloniti problem pokvarenog klima uređaja u Centru za pružanje usluga građanima kao i u drugim prostorijama Gradske uprave?
Kada će se ukloniti psi lutalice iz kruga Kantonalne bolnice Dr.Irfan Ljubijankić?
Da li su tačne informacije da će doći do povećanja cijene vode? Ukoliko nisu, moli da da se iste demantuju.
Da li je na području MZ Veliki Lug snimljeno stanje o protoku oborinskih voda?
Traži od Zavoda za prostorno uređenje da mu dostavi podatke da li je nadzor u toku izvođenja radova na asfaltiranju cesta obuhvaćenih KFW projektom utvrdio bilo kakve nepravilnosti, ukoliko jeste traži da mu se dostavi koje su nepravilnosti bile i šta se radilo po istom.
Da li je Grad Bihać isplatio radove za asfaltiranje cesta obuhvaćenih KFW projektom koje su u prethodnom periodu završene?
Kolika su ukupna dugovanja Grada Bihaća prema vijećnicima iz prethodnog mandata (paušali, sjednice i komisije)? Ukoliko ima dugovanja, dostaviti odgovor za svakog vijećnika pojedinačno.
Da li je Gradski sportski savez Bihać donio Pravilnik o raspodjeli sredstava sportskim klubovima? Da li su predsjednik Sportskog saveza, zajedno sa Upravnim odborom, podnijeli ostavke iz moralnih razloga?
Da li ste izvršili ispitivanja parametara karakterizacije opterećenja vode organskim materijama? Na koji način, kojom analizom/nalazom možete potkrijepiti Vašu izjavu da se radi o efektu mirisa nastalom efektom miješanja organske materije i hlora?
Traži od Gradonačelnika i Gradskog vijeća da se, ukoliko postoji mogućnost, porodilje van radnog odnosa oslobode plaćanja administrativne takse!?
U naselju Vejzovac stanari u bloku B suočavaju se s problemom neugodnih mirisa koji se šire iz kontejnera, te postoji mogućnost širenja opasnih zaraza. Da li JKP-u „Komrad“ Bihać može da postavi zatvoreni kontejneri kako bi se riješio ovaj problem?
Ko održava cestu R408 (od Dubovskog do Martin Broda) i da li postoji mogućnost saniranja same ceste, kao i uklanjanja vegetacije duž ceste?
Kako je moguće da se u MZ Hatinac vrši nelegalno priključivanje korisnika u sklopu KFW projekta? Kako je to moguće ukoliko postoji gradska inspekcija i inkasanti JP „Vodovod“? Ko je odgovoran i ko će snositi posljedice nekvalitetno urađenih radova na navedenom lokalitetu? Traži od JIP-a, koja vrši funkciju nadzora ispred gradske uprave, da ga u pisanoj formi obavijesti zašto se ovakve stvari događaju u Hatincu.
Zašto se naplaćuje usluga očitanja mjernog mjesta od svakog stanara iako isti nemaju zaseban sat, nego je on isti za sve stanare zgrade?
Pita da li će biti izmireni dugovi koji postoje prema d.o.o. „H-A“? Da li će sredstva biti planirana u rebalansu budžeta? Navodi su da je firma radila bez ugovora, međutim zapisnici gradske inspekcije i nadzornog organa govore drugačije.
Traži da mu se dostavi plan asfaltiranja ulica sa kriterijima kojima su određeni prioriteti za asfaltiranje. Pita koliko se kasni sa izvođenjem poslova asfaltiranja i ko je odgovoran za to? Ko će namiriti štetu koja je prouzrokovana neispunjenjem ugovora o dodjeli posla?
Kada su zadnji put čišćeni slivnici za odvodnju oborinskih voda i u čijoj je nadležnosti čišćenje istih nakon završetka poslova zimskog održavanja?
Kada će biti riješen problem pasa lutalica koji se nalaze u krugu Kantonalne bolnice „Dr. Irfan Ljubijankić“?
Zašto predlagač, odnosno nadležna služba, nije uvažila i prepisala stari član 8. stav 1 koji definira emitovanje muzike poslije 23 sata izvan zatvorenog prostora?
Da li je pokrenut postupak javne nabavke radova za sanaciju dijela puta u MZ Čavkić, kako je to predviđeno Budžetom Grada Bihaća i Planom Zavoda za prostorno uređenje?
Da li postoji rješenje problema koji postoji u Ulici Branka Ćopića radi slijevanja oborinskih voda sa ulice Križ, te uslijed toga dolazi do plavljenja nekoliko porodičnih kuća i nastaje materijalna šteta?