obavijest

Za 30. mart 2018. godine zakazana javna rasprava na Revidirani Nacrt Urbanističkog plana grada Bihaća za period 2010. – 2030. godina

datum objave: 20.03.2018

Cijenjeni građani,

Pozivamo vas da prisustvujete javnoj raspravi na Revidirani Nacrt Urbanističkog plana grada Bihaća za period 2010. – 2030. godina, koja će se održati u petak, dana 30.03.2018. godine sa početkom u 11.00 sati u Salonu za vjenčanja u prizemlju zgrade Gradske uprave Bihać.

Zahvaljujemo svim građanima, koji su na održanom javnom uvidu, svojim primjedbama, sugestijama i prijedlozima dali svoj doprinos u kreiranju Revidiranog Nacrta Urbanističkog plana grada Bihaća za period 2010. – 2030. godina

(Više informacija o Revidiranom Nacrtu Urbanističkog plana grada Bihaća za period 2010. – 2030. godina na www.bihac.org )

 

Gradonačelnik

Šuhret Fazlić