obavijest

Poziv biračima za uvid i provjeru ličnih podataka u Privremenom izvodu iz Centralnog biračkog spiska

datum objave: 07.06.2018

Pozivaju se svi redovni birači sa područja grada Bihaća i svi birači u statusu raseljenih lica da izvrše uvid i provjeru ličnih podataka u Privremenom izvodu iz Centralnog biračkog spiska, a prema Planu izlaganja koji je sačinila Gradska izborna komisija.

PERIOD I MJESTO IZLAGANJA

Privremeni izvod iz Centralnog biračkog spiska će biti izložen javnosti na uvid u prostorijama mjesnih zajednica u periodu : od 09.06.2018. godine do 08.07.2018. godine

CILJ IZLAGANJA

Zbog sadržine Privremenog izvoda iz Centralnog biračkog spiska, njegovo izlaganje javnosti na uvid značajno je kako bi:

Privremeni izvod iz Centralnog biračkog spiska za raseljena lica nalazi se u Centru za birački spisak u zgradi grada Bihaća.

Ukoliko iskoristite svoje pravo i provjerite svoje podatke u Privremenom izvodu iz Centralnog biračkog spiska i uvjerite se da su potpuni i tačni, vaše glasanje na Općim izborima 07.10.2018. godine, neće biti dovedeno u pitanje.

Radi navedenog iskoristite priliku i odazovite se na ovaj poziv.

PLAN IZLAGANJA PRIVREMENOG IZVODA IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA (OPĆI IZBORI 07.10.2018. GODINE)

 

R/B

ŠIFRA I NAZIV BIRAČKOG MJESTA

MJESTO IZLAGANJA

PERIOD IZLAGANJA

(30dana)

VRIJEME IZLAGANJA

(od/do sati)

1.

003A001 A

003A001 B

003A001 C

BREKOVICA

MJESNA ZAJEDNICA

(STARI PROSTOR)

09.06.-08.07.

od 9 do 12 sati i

od 16 do 19 sati

2.

003A002

003A003

BAKŠAIŠ 1

BAKŠAIŠ 2

MJESNA ZAJEDNICA BAKŠAIŠ

09.06.-08.07.

od 9 do 12 sati i

od 16 do 19 sati

3.

003A004

003A005

CENTAR 1

CENTAR 2

MJESNA ZAJEDNICA CENTAR

09.06.-08.07.

od 9 do 12 sati i

od 16 do 19 sati

4.

003A006

HARMANI 1

      HARMANI 2

HARMANI 3

HARMANI 4

MJESNA ZAJEDNICA HARMANI

09.06.-08.07.

od 9 do 12 sati i

od 16 do 19 sati

003A007

003A008 A

003A008 B

5.

003A009

CERAVCI 1

MJESNA ZAJEDNICA OZIMICE I

09.06.-08.07.

od 9 do 12 sati i

od 16 do 19 sati

003A010

CERAVCI 2

003A011

CERAVCI 3

003A021

REPUŠINE

003A022 A

I.LJUBIJAN.1

003A022 B

I LJUBIJAN. 2

003A023

003A024

003A025

003A026

003A027

SARAJEVSKA

OZIMICE I-1

OZIMICE I-2

OZIMICE I-3

OZIMICE I-4

6.

003A012

VEDRO POLJE

MJESNA ZAJEDNICA VEDRO POLJE

09.06.-08.07.

od 9 do 12 sati i

od 16 do 19 sati

 

7.

003A013

ŽEGAR

MJESNA ZAJEDNICA ŽEGAR

09.06.-08.07.

od 9 do 12 sati i

od 16 do 19 sati

8.

003A015

LUKE 1

LUKE 2

MJESNA ZAJEDNICA LUKE

09.06.-08.07.

od 9 do 12 sati i

od 16 do 19 sati

003A016

9.

003A017

J. PRIVILICA 1

J. PRIVILICA 2

J. PRIVILICA 3

VOD. PRIVILICA

J. PRIVILICA 4

MJESNA ZAJEDNICA JEZERO PRIVILICA

09.06.-08.07.

od 9 do 12 sati i

od 16 do 19 sati

003A018

003A019

003A020

003A076

10.

003A028 A

OZIMICE II-1

OZIMICE II-2

OZIMICE II-3

MJESNA ZAJEDNICA OZIMICE II

09.06.-08.07.

od 9 do 12 sati i

od 16 do 19 sati

003A028 B

003A029

11.

003A030

KRALJE

LOKACIJA „STENČI“

09.06.-08.07.

od 9 do 12 sati i

od 16 do 19 sati

12.

003A031

HATINAC

MJESNA ZAJEDNICA HATINAC

09.06.-08.07.

od 9 do 12 sati i

od 16 do 19 sati

13.

 

003A033

003A034

003A073

 

DP SIRKOVINA

DP.MIDŽIĆA M.

D. PREKOUNJE

MJESNA ZAJEDNICA DONJE PREKOUNJE

09.06.-08.07.

od 9 do 12 sati i

od 16 do 19 sati

 

 

14.

003A032

003A035

003A036

003A037

003A038

B.BRANILACA

G.P.POLIKLINIKA

G.P. BRKLJA

G.PREKOUNJE 3

G. PREKOUNJE 4

MJESNA ZAJEDNICA GORNJE PREKOUNJE

09.06.-08.07.

od 9 do 12 sati i

od 16 do 19 sati

 

 

 

 

 

15.

003A039

VELIKI LUG 1

VELIKI LUG 2

JABLANSKA

MJESNA ZAJEDNICA VELIKI LUG

09.06.-08.07.

od 9 do 12 sati i

od 16 do 19 sati

003A040

003A046

16.

003A045 A

003A045 B

 

POKOJ 1

POKOJ 2

MJESNA ZAJEDNICA POKOJ

09.06.-08.07.

od 9 do 12 sati i

od 16 do 19 sati

17.

003A041

003A074

MALI LUG 1

MALI LUG 2

MJESNA ZAJEDNICA MALI LUG

09.06.-08.07.

od 9 do 12 sati i

od 16 do 19 sati

18.

003A044 A

003A044 B

ČAVKIĆI 1

ČAVKIĆI 2

MJESNA ZAJEDNICA ČAVKIĆI

09.06.-08.07.

od 9 do 12 sati i

od 16 do 19 sati

19.

003A043

ČEKRLIJE RUŽICA 1

RUŽICA 2

RUŽICA 3

MJESNA ZAJEDNICA RUŽICA

09.06.-08.07.

od 9 do 12 sati i

od 16 do 19 sati

003A047

003A048

003A075

20.

003A049

RIBIĆ 1

RIBIĆ 2

MJESNA ZAJEDNICA RIBIĆ

09.06.-08.07.

od 9 do 12 sati i

od 16 do 19 sati

003A050

21.

003A052

RIPAČ 1

RIPAČ 2

MJESNA ZAJEDNICA RIPAČ

09.06.-08.07.

od 9 do 12 sati i

od 16 do 19 sati

003A053

22.

003A054

GOLUBIĆ

MJESNA ZAJEDNICA GOLUBIĆ

09.06.-08.07.

od 9 do 12 sati i

od 16 do 19 sati

23.

003A055

SOKOLAC

MJESNA ZAJEDNICA SOKOLAC

09.06.-08.07.

od 9 do 12 sati i

od 16 do 19 sati

24.

003A014

ZAVALJE

MJESNA ZAJEDNICA ZAVALJE

09.06.-08.07.

od 9 do 12 sati i

od 16 do 19 sati

25.

003A056

KULEN VAKUF

VATROGASNI DOM

09.06.-08.07.

od 9 do 12 sati i

od 16 do 19 sati

26.

003A057 A

003A057 B

003A058

ORAŠAC 1

ORAŠAC 2

ĆUKOVI

MJESNA ZAJEDNICA ORAŠAC

09.06.-08.07.

od 9 do 12 sati i

od 16 do 19 sati

27.

003A059

MARTIN BROD

MJESNA ZAJEDNICA MARTIN BROD

09.06.-08.07.

od 9 do 12 sati i

od 16 do 19 sati

28.

003A066

003A067

PAPARI

KLOKOT

OSNOVNA ŠKOLA KLOKOT/PAPARI

09.06.-08.07.

od 9 do 12 sati i

od 16 do 19 sati

29.

003A062 A

003A062 B

003A063

TURIJA 1

TURIJA 2

VRSTA

MJESNA ZAJEDNICA VRSTA

09.06.-08.07.

od 9 do 12 sati i

od 16 do 19 sati

30.

003A064 A

003A064 B

003A065 A

VIKIĆI 1

VIKIĆI 2

IZAČIĆ 1

MJESNA ZAJEDNICA IZAČIĆ

09.06.-08.07.

od 9 do 12 sati i

od 16 do 19 sati

003A065 B

003A065 C

IZAČIĆ 2

IZAČIĆ 3

31.

003A060 A

VELIKA GATA 1

MJESNA ZAJEDNICA GATA

09.06.-08.07.

od 9 do 12 sati i

od 16 do 19 sati

003A060 B

003A061

VELIKA GATA 2

GATA

32.

003A068

KAMENICA 1

KAMENICA 2

MJESNA ZAJEDNICA KAMENICA

09.06.-08.07.

od 9 do 12 sati i

od 16 do 19 sati

003A069

33.

003A070

SPAHIĆI

MJESNA ZAJEDNICA SRBLJANI

09.06.-08.07.

od 9 do 12 sati i

od 16 do 19 sati

 

003A071

JEZERO

09.06.-08.07.

od 9 do 12 sati i

od 16 do 19 sati

 

003A072 A

003A 072 B

SRBLJANI 1

SRBLJANI 2

09.06.-08.07.

od 9 do 12 sati i

od 16 do 19 sati

34.

003A042

VELIKO ZALOŽJE

MJESNA Z. VELIKO ZALOŽJE

09.06.-08.07.

od 9 do 12 sati i

od 16 do 19 sati

35.

003A051

PRITOKA

MJESNA ZAJEDNICA PRITOKA

09.06.-08.07.

od 9 do 12 sati i

od 16 do 19 sati

36.

003A501

RASELJENA LICA

CENTAR ZA BIRAČKI SPISAK ZGRADA GRADSKE UPRAVE BIHAĆ

09.06.-08.07.

SVAKI RADNI DAN

od 7,30 do 16,00 sati

 

 

Plan izlaganja privremenog izvoda iz Centralnog biračkog spiska, sadrži:

Dalje aktivnosti vezane za proces izlaganja privremenog izvoda iz Centralnog biračkog spiska i način na koji građani mogu izvršiti korekciju ličnih podataka i (ili) promijeniti biračku opciju, biće uređene posebnim uputstvom.

        Predsjednik

 Gradske izborne komisije:

Šemsudin Muslić, dipl.pravnik