obavijest

Obavijest o produženja roka za podnošenje prijava po Javnom pozivu za odabir korisnika poticajnih sredstava „Poticaji za razvoj turističkih kapaciteta u ruralnim dijelovima Grada Bihaća„

datum objave: 04.10.2018

Rok za podnošenje prijava na Javni poziv za odabir korisnika poticajnih sredstava „Poticaji za razvoj turističkih kapaciteta u ruralnim dijelovima Grada Bihaća„ koji je objavljen u sedmičnom listu Unsko-sanske novine „Krajina“ dana 17.08.2018.godine, produžava se do 22.10.2018.godine(ponedjeljak 15:30 sati).

Istovremeno, obavještavamo sve zainteresovane podnosioce prijava da će se dana 12.10.2018.godine (petak) sa početkom u 10:00 sati u Salonu za vjenčanje Grada Bihaća održati „Info dan“ na kojem će se moći dobiti sve potrebne informacije u vezi navedenog Javnog poziva kao i pomoć kod popunjavanja aplikacije ( obrasci se nalaze na web stranici Grada Bihaća ).
Ostali elementi sadržani u navedenom u Javnom pozivu  ostaju nepromijenjeni.


 Gradonačelnik
 Šuhret Fazlić