obavijest

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi na Nacrt izmjena i dopuna Regulacionog plana „VELIKI LUG B“

datum objave: 06.02.2018

Cijenjeni građani, 

Obavještavamo vas da će se javni uvid na Nacrt izmjena i dopuna Regulacionog plana „Veliki Lug B“ održati u periodu od 12.02. do 05.03.2018. godine, od 8:00 do 12:00 sati, u Centru za podršku investitorima u prizemlju zgrade Gradske uprave Bihać, te u prostorijama Mjesne zajednice „Veliki Lug“.

Nakon javnog uvida održat će se javna rasprava dana 09.03.2018. godine sa početkom u 13: 00 sati u Salonu za vjenčanja u prizemlju zgrade Gradske uprave Bihać.

Pozivamo sve zainteresirane građane i pravne subjekte da svojim primjedbama, sugestijama, mišljenjima i prijedlozima daju svoj doprinos. 

Više informacija o Nacrtu u prilogu:

Veliki Lug

 

Gradonačelnik

  Šuhret Fazlić