obavijest

Njemačka firma traži dobavljače iz BiH

datum objave: 15.01.2018

Njemačka firma putem Predstavništva njemačke privrede u BiH sa sjedištem u Sarajevu traži dobavljače iz oblasti metaloprerađivačke industrije za male, srednje i velike serije. Njemačka firma je specijalizovana u slijedećim oblastima: tehnike habanja, mehanička obrada, postupci zavarivanja, čelične konstrukcije, gradnja postrojenja.

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju, molimo Vas da prijavni obrazac ispunite i pošaljete na e-mail sanjin.purgic@ahk.ba najkasnije do srijede 24.01.2018. god.

Kontakt osoba:
Sanjin Purgić
+387 33 295 913
sanjin.purgic@ahk.ba