obavijest

Javni konkurs - Termini polaganja stručnog ispita

datum objave: 04.12.2018

Obavještavaju se kandidati koji su dužni pristupiti polaganju stručnog ispita na osnovu Javnog konkursa za prijem državnih službenika na određeno vrijeme, na period od godinu dana, u  Gradski organ uprave Grada Bihaća, radi obavljanja poslova čiji se obim privremeno povećao i zbog potrebe hitnog i neodložnog vršenja određenih poslova da su utvrđeni termini polaganja stručnog ispita.

Više informacija

Pozicija broj 2 - Stručni savjetnik za upravno-pravne poslove u oblasti urbanog uređenja

Pozicija broj 4 - Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove