obavijest

Javna rasprava o Nacrtu Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat izgradnje i rekonstrukcije magistralnog puta M5 „Devijacija puta AVNOJ-a“ u Bihaću

datum objave: 01.10.2018

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo poziva sve zainteresirane subjekte, nevladine organizacije i stanovnike Grada Bihać i naselja koja gravitiraju području namjeravane izgradnje i rekonstrukcije magistralnog puta M5 „Devijacija puta AVNOJ-a“ u Bihaću, da uzmu učešće u

Javnoj raspravi o Nacrtu Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat izgradnje i rekonstrukcije magistralnog puta M5 „Devijacija puta AVNOJ-a“ u Bihaću

koja će se održati u Bihaću, u prostorijama Grada Bihać 16.10.2018. godine u 12.00 sati, s ciljem davanja prijedloga i sugestija javnosti i uključivanja relevantnih pitanja u finalnu verziju dokumenata. Dokumenti su izrađeni za potrebu Programa modernizacije magistralnih cesta u FBiH prema politikama kreditora. Nacrti dokumenata mogu se pronaći na službenoj stranici JP Ceste FBiH na sljedećem linku: http://jpcfbih.ba/bs/aktivnosti/modernizacija-magistralnih-cesta/38 i na web stranici Grada Bihać.

Svi zainteresirani subjekti koji nisu u mogućnosti da prisustvuju javnoj raspravi mogu svoje sugestije i komentare dostaviti do 16.10.2018. putem e-mail adrese: pimt@jpcfbih.ba.

Dnevni red:

1. Prezentacija Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat izgradnje i rekonstrukcije magistralnog puta M5 „Devijacija puta AVNOJ-a“ u Bihaću

2. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja

Materijal za javnu raspravu:  PLAN UPRAVLJANJA OKOLIŠEM I DRUŠTVENIM ASPEKTIMA ZA PROJEKAT IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE MAGISTRALNOG PUTA M5 “DEVIJACIJA PUTA AVNOJA” U BIHAĆU