obavijest

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA

datum objave: 13.03.2018

Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za izradu idejnog i glavnog projekta izgradnje „Kompleksa aerodromskih zgrada i poletno sletne staze na lokaciji Bihać – Golubić.

 

Dana 15.02.2018. godine zaprimljena je žalba na tendersku dokumentaciju u gore pomenutom postupku, te je isti Zaključkom broj 1-61/17 obustavljen do donošenja rješenja o žalbi, a predmet proslijeđen Uredu za razmatranje žalbi u Mostaru. 

Dana 12.03.2018. godine URŽ-i je dostavio Zaključak broj: JN2-03-07-1-245-7/18 od o8.03.2018. godine kojim se odbacuje žalba. Obzirom da je Zaključak konačan upravni akt, obavještavamo da će otvaranje ponuda koje su zaprimljene do 16.02.2018.godine u skladu s tenderskom dokumentacijom, a koje je trebalo biti obavljeno 16.02.2018.godine i odgođeno zbog uložene žalbe, biti obavljeno 14.03.2018. godine u 13:00 sati.

Nadalje, obavještavamo da se radi o I fazi – fazi pretkvalifikacije u kojoj se provjeravaju samo kvalifikacije kandidata koje su utvrđene u tenderskoj dokumentaciji i koje nije javno, kako ne bi bio narušen princip konkurencije.O ishodu kvalificiranosti kandidata sastavlja se zapisnik u koji se unose sve bitne činjenice i dostavlja se onim kandidatima koji se  NISU kvalificirali u skladu s članom 71. ZJN.

 

Bihać, 13.03.2018 godine