obavijest

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA

datum objave: 07.02.2018

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama, JP „AERODROM BIHAĆ” d.o.o. Bihać:objavljuje informaciju da u skladu sa članom 23. stav 1. tačka a) Zakona o javnim nabavkama provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci usluga izrade idejnog i glavnog projekta Kompleksa aerodromskih zgrada i poletno sletne staze na lokaciji Bihać – Golubić.

Tenderska dokumentacija za ovu pregovaračku proceduru dostupna je za sve zainteresirane kandidate.

Kontakt telefon za informacije je 037/229 - 652. Zainteresiranim ponuđačima, na pismeni zahtjev,  JP "AERODROM BIHAĆ" d.o.o. Bihać dostavit će Zahtjev za učešće u pregovaračkom postupku i tendersku dokumentaciju.”

Prilog: Tenderska dokumentacija 


Bihać, 07.02.2018 godine