obavijest

Budžet za građane

datum objave: 25.09.2018

Pred Vama je prvi Budžet za građane Grada Bihaća - brošura koja predstavlja pojednostavljenu verziju Budžeta Grada za 2018. godinu.Budžet za građane na najjednostavniji način prikazuje kako će se prikupljati i trošiti novac iz Budžeta Grada Bihaća tokom 2018. godine. Nije važno samo da Budžet bude dostupan javnosti, već da bude i pristupačan i razumljiv građanima.

S obzirom na to da u Budžet Grada novac od poreskih obveznika prema budžetskom planu pristiže i troši se tokom čitave godine, naša je obaveza da s njim raspolažemo u najboljem interesu naše lokalne zajednice, te da građanima prezentiramo tačne i razumljive podatke o izvorima prikupljenog novca i njegovom trošenju.

Treba napomenuti da je u pripremi Budžeta za 2018. godinu pored stručnih lica i konsultanata iz oblasti finansija, učestvovao i veliki broj građana, predstavnika savjeta Mjesnih zajednica i nevladinih organizacija, prilikom čega su izvršene brojne individualne i grupne konsultacije. Uvođenje Budžeta za građane Grada Bihaća predstavlja samo još jedan korak u nastojanju da budemo transparentniji i otvoreniji u procesima donošenja važnih odluka, te da građanima što više približimo najvažniji dokument koji se donosi za svaku fiskalnu godinu.

Više o Budžetu za građane možete pogledati na slijedećem linku: Budžet za građane -2018. godina

Gradonačelnik
 Šuhret Fazlić