Mjesni odbori
 

MJESNA ZAJEDNICA BAKŠAIŠ

1. Emir Muslić, predsjednik Savjeta MZ 

2. Zineta Vuković, član savjeta MZ

3. Safet Vuković, član savjeta MZ

4. Merima Tahrić, član savjeta MZ

5. Ramza Alijagić, član savjeta MZ

6. Rusmira Memagić, član savjeta MZ

7. Ibrahim Muslić, član savjeta MZ

8. Fahrudin Selmanović, član savjeta MZ

9. Hasnija Abdulahović, član savjeta MZ

 

MJESNA ZAJEDNICA BREKOVICA

1. Esed Kečanović, predsjednik Savjeta MZ 

2. Amir Bajrić, član savjeta MZ

3. Ibrahim Omeradžić – Majan, član savjeta MZ

4. Edham Arzić – Gile, član savjeta MZ

5. Fahir Abdijanović, član savjeta MZ

6. Rejhana Omeradžić, član savjeta MZ

7. Semir Dedić, član savjeta MZ

8. Asim Jušić, član savjeta MZ

9. Fatma Kečanović, član savjeta MZ

 

MJESNA ZAJEDNICA CENTAR

1. Tenzila Skopljak, predsjednik Savjeta MZ 

2. Amel Dervišević, član savjeta MZ

3. Husnija Malkoč, član savjeta MZ

4. Osman Imamović, član savjeta MZ

5. Jusuf Muslić, član savjeta MZ

 

MJESNA ZAJEDNICA ČAVKIĆI

1. Edvin Skalić, predsjednik Savjeta MZ 

2. Muharem Čavkić, član savjeta MZ

3. Elvir Ćehić, član savjeta MZ

4. Zarfin Midžić – Zaja, član savjeta MZ

5. Asim Midžić – Amir, član savjeta MZ

 

MJESNA ZAJEDNICA DONJE PREKOUNJE

1.  Zekerijah Selimović, zamjenik predsjednika Savjeta

2. Adis Midžić, član savjeta MZ

3. Edita Afradžan, član savjeta MZ

4. Edis Begatović, član savjeta MZ

 

MJESNA ZAJEDNICA GATA

1. Refik Delić, predsjednik Savjeta MZ 

2. Jusuf Fatkić, član savjeta MZ

3. Fikret Mahmutović, član savjeta MZ

4. Seid Felić, član savjeta MZ

5. Hase Mušić, član savjeta MZ

 

MJESNA ZAJEDNICA GOLUBIĆ

1. Samir Dervišević, predsjednik Savjeta MZ

2. Muharem Babić, član savjeta MZ

3. Adnan Softić, član savjeta MZ

 

MJESNA ZAJEDNICA GORNJE PREKOUNJE

1. Ermin Lipović, predsjednik Savjeta MZ

2. Amir Midžić, član savjeta MZ

3. Husnija Dizdarić, član savjeta MZ

4. Alen Džanić, član savjeta MZ

5. Sakib Džanić, član savjeta MZ

6. Sanel Topć, član savjeta MZ

7. Igor Pečenković, član savjeta MZ

8. Suad Čavkić, član savjeta MZ

9. Alen Kozlica, član savjeta MZ

 

MJESNA ZAJEDNICA HARMANI

1. Dževad Harbaš, predsjednik Savjeta MZ 

2. Rusmir Behić, član savjeta MZ

3. Hilmija Suljić, član savjeta MZ

4. Ismet Ćehajić, član savjeta MZ

5. Ivan Prša, član savjeta MZ

6. Adisa Gradinović, član savjeta MZ

7. Hamdija Mustafić, član savjeta MZ

 

MJESNA ZAJEDNICA HATINAC

1. Safet Šarganović, predsjednik Savjeta MZ 

2. Alma Smajić, član savjeta MZ

3. Muhamed Čelebić, član savjeta MZ

4. Ismet Pečenković, član savjeta MZ

5. Bećo Zirić, član savjeta MZ

 

MJESNA ZAJEDNICA IZAČIĆ

1. Rasim Islamović, predsjednik Savjeta MZ 

2. Jasmin Halilagić, član savjeta MZ

3. Ahmet Mujetić, član savjeta MZ

4. Aziz Balić, član savjeta MZ

5. Adis Sović, član savjeta MZ

6. Amir Keškić, član savjeta MZ

7. Zijad Vikić, član savjeta MZ

8. Ramiz Halkić, član savjeta MZ

9. Samir Aličić, član savjeta MZ

 

MJESNA ZAJEDNICA JEZERO- PRIVILICA

1. Amir Fazlić, predsjednik Savjeta MZ 

2. Bakir Kadić, član savjeta MZ

3. Iris Žerić, član savjeta MZ

4. Amir Kadić, član savjeta MZ

5. Admir Ibrahimpašić, član savjeta MZ

6. Hidajet Pečenković, član savjeta MZ

7. Jasmin Dizdarić, član savjeta MZ

8. Almir Dizdarić, član savjeta MZ

9. Aida Dolić, član savjeta MZ

10. Refik Žerić, član savjeta MZ

11. Sabina Čajić, član savjeta MZ

 

MJESNA ZAJEDNICA KAMENICA

1. Ekrem  Okić, predsjednik Savjeta MZ 

2. Kasupović Hasib, član savjeta MZ

3. Ikić Safet – Sajo, član savjeta MZ

4. Čavkić Ekrem – Hurum, član savjeta MZ

5. Hasanagić Šerif, član savjeta MZ

 

MJESNA ZAJEDNICA KLOKOT PAPARI

1. Fuad Mujagić, predsjednik Savjeta MZ

2. Osman Kovačević, član savjeta MZ

3. Amila Ramakić, član savjeta MZ

4. Sead Trejić, član savjeta MZ

5. Ermin Begić, član savjeta MZ

 

MJESNA ZAJEDNICA KULEN VAKUF

1. Davor Radić, predsjednik Savjeta MZ

2. Almin Altić, član savjeta MZ

3. Alija Dervišević, član savjeta MZ

 

MJESNA ZAJEDNICA LUKE

1. Mujo Koričić, predsjednik Savjeta MZ

2. Ekrem Kečalović, član savjeta MZ

3. Edin Cerić, član savjeta MZ

4. Adnan Šečić, član savjeta MZ

5. Almir Zahirović, član savjeta MZ

6. Mehmed Kudić, član savjeta MZ

7. Senka Zahirović, član savjeta MZ

8. Aida Bajrić, član savjeta MZ

9. Arman Zećirević, član savjeta MZ

 

MJESNA ZAJEDNICA MALI LUG

 1. Nisfet Murić, predsjednik Savjeta MZ

 2. Hašim Samardžić, član savjeta MZ

 3. Hase Džaferović, član savjeta MZ

 4. Adnan Topić, član savjeta MZ

 5. Amela Keranović, član savjeta MZ

 

MJESNA ZAJEDNICA MARTIN BROD

1. Aleksandar Drobac, predsjednik Savjeta MZ 

2. Mišo Knežević, član savjeta MZ

3. Mitra Marčeta, član savjeta MZ

 

MJESNA ZAJEDNICA ORAŠAC

1. Ibrahim Begić, predsjednik Savjeta MZ 

2. Azem Šahinović, član savjeta MZ

3. Elvedin Vojniković, član savjeta MZ

4. Halil Dedić, član savjeta MZ

5. Enes Šušnjar, član savjeta MZ

 

MJESNA ZAJEDNICA OZIMICE I

 1. Sejad Hambašić, predsjednik Savjeta MZ 

 2. Nedžad Mešić, član savjeta MZ

3. Azra Smiljanić, član savjeta MZ

4. Fadil Šehić, član savjeta MZ

5. Jasmina Ljubijankić, član savjeta MZ

6. Šahzija Đulkić, član savjeta MZ

7. Adnan Sabljaković, član savjeta MZ

8. Dževad Felić, član savjeta MZ

9. Rusmira Konjević, član savjeta MZ

10. Milka Malkić, član savjeta MZ

11. Alan Mehdin, član savjeta MZ

12. Hamdija Mešić, član savjeta MZ

13. Drago Mataruga, član savjeta MZ

 

MJESNA ZAJEDNICA OZIMICE II

1. Hasib Sulić, predsjednik Savjeta MZ

2. Agan Prošić, član savjeta MZ

3. Mesud Zjakić, član savjeta MZ

4. Roman Balić, član savjeta MZ

5. Safet Duračković, član savjeta MZ

 

MJESNA ZAJEDNICA POKOJ

1. Mersad Mujagić, predsjednik Savjeta MZ 

2. Sukarno Selimović, član savjeta MZ

3. Samir Zulić, član savjeta MZ

4. Irman Rodić, član savjeta MZ

5. Admir Zulić, član savjeta MZ

 

MJESNA ZAJEDNICA PRITOKA

1. Irfan Mujanović, predsjednik Savjeta MZ 

2. Adem Šušnjar, član savjeta MZ

3. Merisa Alivuk, član savjeta MZ

 

MJESNA ZAJEDNICA RIBIĆ

1. Sakib Kurtović, predsjednik Savjeta MZ 

2. Adis Tutić, član savjeta MZ

3. Husein Dedić, član savjeta MZ

4. Senad Selimović, član savjeta MZ

5. Asmir Ibrišimović, član savjeta MZ

6. Adnan Stupac, član savjeta MZ

7. Enesa Hodžić, član savjeta MZ

8. Senada Nuspahić, član savjeta MZ

9. Edo Alibegović, član savjeta MZ

 

MJESNA ZAJEDNICA RIPAČ

1. Sandra Ibrahimpašić, predsjednik Savjeta MZ 

2. Ilvana Rakić, član savjeta MZ

3. Goran Kadić, član savjeta MZ

4. Mirza Sagrković, član savjeta MZ

5. Ermina Duranović, član savjeta MZ

 

MJESNA ZAJEDNICA RUŽICA

1. Safet Čelebić, predsjednik Savjeta MZ 

2. Mirsad Kurtović, član savjeta MZ

3. Mirsad Šehić, član savjeta MZ

4. Esad Bećirspahić, član savjeta MZ

5. Zlatko Dizdarević, član savjeta MZ

 

MJESNA ZAJEDNICA SKOČAJ

1. Stipe Prša, predsjednik Savjeta MZ 

2. Božo Baričević, član savjeta MZ

3. Ružica Rogić, član savjeta MZ

 

MJESNA ZAJEDNICA SOKOLAC

1. Ismet Fazlić, predsjednik Savjeta MZ 

2. Hasan Kurtović, član savjeta MZ

3. Nedžad Jušić, član savjeta MZ

4. Edina Topić, član savjeta MZ

5. Dženana Žerić, član savjeta MZ

 

MJESNA ZAJEDNICA SRBLJANI

1. Nijaz Malkoč, predsjednik Savjeta MZ

2. Šaban Kurtović, član savjeta MZ

3. Sead Dulić, član savjeta MZ

4. Demir Dulić, član savjeta MZ

5. Nurija Jusić, član savjeta MZ

6. Dževad Malkoč, član savjeta MZ

7. Arif Muminović, član savjeta MZ

 

MJESNA ZAJEDNICA VEDRO POLJE

1. Marijan Jurić, predsjednik Savjeta MZ  

2. Mato Šimić, član savjeta MZ

3. Ana Dejanović, član savjeta MZ

4. Katarina Majstorović, član savjeta MZ

5. Ljubomir Jurić, član savjeta MZ

 

MJESNA ZAJEDNICA VELIKI LUG

1. Kasim Vojić, predsjednik Savjeta MZ 

2. Hasan Abdihodžić, član savjeta MZ

3. Mensur Čavkić, član savjeta MZ

4. Mirsad Vuković – Mišan, član savjeta MZ

5. Mehmed Ćehajić, član savjeta MZ

6. Refik Čolić, član savjeta MZ

7. Emir (Muharem) Vojić, član savjeta MZ

 

MJESNA ZAJEDNICA VELIKO ZALOŽJE

1. Ekrem Mešić, predsjednik Savjeta MZ

2. Bahrudin Mahmutović, član savjeta MZ

3. Hajrudin Alibegović, član savjeta MZ

 

MJESNA ZAJEDNICA VRSTA

1. Azim Imširović, predsjednik Savjeta MZ 

2. Mirsad Pašić, član savjeta MZ

3. Edin Rekić, član savjeta MZ

4. Rifet Bašanović, član savjeta MZ

5. Nevzet Selimović, član savjeta MZ

 

MJESNA ZAJEDNICA ZAVALJE

1. Marijan Prša, predsjednik Savjeta MZ 

2. Marko Veljača, član savjeta MZ

3. Amra Selimović-Perišić, član savjeta MZ

 

MJESNA ZAJEDNICA  ŽEGAR

1. Mato Velić, predsjednik Savjeta MZ 

2. Slavko Anušić, član savjeta MZ

3. Nada Marjanović, član savjeta MZ

4. Ismet Sulić, član savjeta MZ

5. Vlado Franjić, član savjeta MZ