javni pozivi

Javni poziv za izbor i imenovanje člana UO JU Stanouprava i predsjednika UO u JU Za sport, odmor i rekreaciju Bihać

datum objave: 03.06.2017

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene  novine F BiH“, broj 34/03 i 65/13), člana 26. Pravila JU „Stanouprava“ Bihać („Službeni glasnik Općine Bihać“, broj 9/06, 12/07 i 5/13), člana 30. Pravila   JU za sport, odmor i rekreaciju Bihać, („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj 4/16), Zaključka o utvrđivanju standarda i kriterija za ocjenjivanje i izbor  kandidata na pozicije  predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU „Stanouprava“ Bihać, („Službeni glasnik Općine Bihać“, broj 8/13),  i Zaključka o utvrđivanju standarda i kriterija za ocjenjivanje i izbor kandidata na pozicije predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora javnih ustanova čiji je osnivač Gradsko vijeće („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj: 2/17), Gradonačelnik Bihaća, raspisuje:

Javni oglas za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora JU Stanouprava Bihać i predsjednika Upravno odbora u JU Za sport,odmor i rekreaciju Bihać.anja.