Ekonomija kontakti

Kontak: Tehnički sekretarijat Savjeta za ekonomski razvoj

Kooordinator: mr.sc. Nijaz Lipovača, 037/229-619

Sekretar: Damir Ruždijić 037/229-623

 

 

Kontakti članova Savjeta za ekonomski razvoj Grada Bihać

 

Smajo Nuhić

d.o.o. Euroing

061/155-552, 228-195;Fax: 228 194

euroing@euroing.ba

 

Bihać, Bužimska bb

Elmina Emrulović

Grad Bihać  

037/229-620

elmina.emrulovic@bihac.org

 

Gradska uprava Bihać

Safet Ikić

d.o.o.  Ikić Komerc

061/023546; fax: 388 177

safet.ikic@hotmail.com

Bihać-Kamenica

Dino Čavkić

d.o.o. Č.J.

061/764-919, fax 319 025 ;061/793-313

d.cavkic@dfd-prom.com

 

Bihać, Mlinska bb.

Amir Behić

d.o.o. Sanny Boy

066/147-504

Fax: 311 127

behicdoo@bih.net.ba

 

Bihać-Orljani bb.

Refik Hasanbašić

d.o.o. Sani Global

061/147-643

Faks: 388 188

 refik@sani-global.com

 

Bihać, Mrežnička bb

Abdulah Delić

d.o.o. Di &De Delić

061/144-174

Fax: 314  221

abdulah.delic@bih.net.ba

 

Bihać, Bihaćkih branilaca

Adem Ibrahimpašić

d.o.o. Bihaćka pivovara

061/ 142-622

Fax: 311 250

preminger@preminger.ba

 

Bihać, Vinička bb

Jasmin Mujnović

d.o.o Bor

061/ 181-183

Fax: 310 706

bor@bih.net.ba

 

Bihać, Banjalučka bb.

Idriz Delić

d.o.o. Leji Comerce

061/163-563, 223-979

lejikomerc.doo@bih.net.ba

 

Bihać, Harmanski sokak 26.

Fikret Fajković

d.o.o Freeli Gradnja

061/137-577, 388-795

freeli_bih@yahoo.com

 

Bihać, Plješevička 4.

Nihad Hodžić

d.o.o. Amanita

061/795-061, 379-222

amanitadoo@windowslive.com

 

Bihać-Spahići

Smail Čeliković

Ljekovito bilje-  Čeliković

300-111; fax: 300 222

celikovicljekovitobilje@

gmail.com

Bihać-Pokoj

Nedim Dedić

d.o.o. ILMA

061/137-702, 313-238/

Fax: 319 194

ilma.uprava@bih.net.ba

 

Bihać, Grabeška bb.

Irfan Čavkić

d.o.o. Aduna

224-110; Fax: 228 436

info@aduna.ba

 

Bihać, Ul. 5 Korpusa

Elvira Ćatić-Kajtazović

Univerzitet Bihać

061/435-206, 223-513

elviracatickajtazovic@

gmail.com

 

Univerzitet Bihać

Jasmina Ibrahimpašić

Univerzitet Bihać

 

037-222-022

jasmina.ibrahimpasic@btf.unbi.ba

 

Univerzitet Bihać

Enes Arapović

Obrtnička komora USK

061/600-367, 310-454

ob.komorausk@bih.net.ba

 

Prekounje-Poliklinika

Mehmed Felić

d.o.o. GRAFIČAR Bihać

061 138 664/ 318 550

info@graficar.ba

 

Saliha Mušanovića br.38.

Aldin Kuduzović

ZZ Agrodar

061 165 813

info@agrodar.ba

K.Ljubijankića bb

Esad Pečenković

d.o.o Ciglana

37 351544

 

M. Kurtčehaića 8 

Emin Tatarević

SPZ Tatarevich & Sons

062 300 553

info@aroniats.com

Trg Zlatnih Ljiljana b.b.

Emir Pjanić

d.o.o. GTO

061 142 690

gto@bih.net.ba

 

Ceravačka brda bb

Nihad Šušnjar

Privredna komora USK

037-316-350

pkusk@bih.net.ba

Trg Maršala Tita bb

Lorena Felić

Razvojna Agencija USK

 

lorena.felic@gmail.com

 

Himzo Mulahalilović

 

Vlada USK

037/316-050

himzomulahalilovic@gmail.com

Alije Đerzelaza bb

Senad Tutić

Vlada USK

037/316-050

senadtutic@gmail.com

Alije Đerzelaza bb

Rasima Bobić

Vlada USK

037/316-050

 

bob.rasima@gmail.com

Alije Đerzelaza bb

Ljubomir Samardžija

NVO UG „ČOVJEK I PRIRODNI RESURSI“

061 149 039

ljubsa@bih.net.ba

Ozimice 1,P +12/1

Amarildo Mulić

Nacionalni Park  Una

037-221-528

uprava@nationalpark-una.ba

Bosanska1 , Bihać