Kontakti

Služba za lokalno ekonomski razvoj Grada Bihaća

Nijaz Lipovača, šef Službe - 037/229-619 - email:nijaz.lipovaca@bihac.org

Telefoni:

037/229-670

037/229-623

037/ 229-630