Aktualni razvojni projekti Grada Bihaća

  Tablica projekata (realizirani/ u realizaciji/ odobrena sredstva) do 30.08.2018.godine
           
R/b Naziv projekta Ukupan iznos projekta Eksterna sredstva Interna sredstva Odgovorna Služba/Ustanova/Poduzeće
A REALIZIRANI PROJEKTI DO 30.06.2018.        
1 Projekat 1.3.3.
Modernizacija turističko-sportskog aerodroma Golubić
316.324,72 316.324,72 0,00 JP Aerodrom Bihać
2 Projekat 2.3.2.
Sufinansiranje projekta „Rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja u gradu Bihaću“
89.028,00 57.167,00 31.861,00 Služba za društvene djelatnosti
3 Projekat 3.1.1.
Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda
875.075,37 668.703,21 206.372,16 Jedinica za implementaciju projekta KfW
4 Projekat 3.2.2.                        Nabavka opreme za selektivno prikupljanje otpada                                  217.094,00 20.000,00 197.094,00 JKP Komrad
5 Projekat 3.2.3.                        Izgradnja reciklažnog dvorišta                           (potpisan ugovor za nabavku vrata) 15.000,00 15.000,00 0,00 JKP Komrad
6 Projekat 3.2.5.
Sanacija deponije Kruškovača                             (Posipanje deponije inertnim materijalom. U toku priprema za podizanje ograde oko deponije.)
43.766,42                                    5.975,42  43.766,42                                   5.975,42 0,00 JKP Komrad
7 Projekat 3.3.1.
Smanjenje fizičkih gubitaka u vodovodnoj mreži
35.000,00 35.000,00 0,00 JP Vodovod
8 Projekat 3.4.4.
Unapređenje energetske efikasnosti postojećih zgrada                             (Zamjena kotla u zgradi Gradske uprave)
70.493,40 70.493,40 0,00 Služba za komunalne djelatnosti, vode,zaštitu okoliša i inspekcijske poslove
  UKUPNO (A) 1.618.015,49 1.182.688,33 435.327,16  
9 PROJEKTI KOJIMA SU SREDSTVA ODOBRENA        
10 Projekat 1.2.1..
Izrada i realizacija projekta "Stimulativne mjere za privredne djelatnosti"
80.000,00 40.000,00 40.000,00 Služba za lokalno                                                ekonomski razvoj
11 Projekat 1.3.1.
Razvoj poslovnih zona
445.749,50 250.000,00 195.749,50 JU Zavod za prostorno uređenje i Služba za lokalno                                                ekonomski razvoj
12 Projekat "Razvoj poslovne zone Kamenica - – Izgradnja oborinske i fekalne kanalizacije u saobraćajnici C-1“  150.000,00 100.000,00 50.000,00 JU Zavod za prostorno uređenje
13 Projekat "Smanjenje fizičkih gubitaka u vodovodnoj mreži" - MEG 420.523,00 210.261,00 210.261,00 Služba za LER i Služba za komunalne djelatnosti
14 PZ "Kombiteks" - Projekat "Glavni distributivni cjevovod Kombiteks Bihać i spoj na glavni gradski vodovod" - cca. 650m cjevovoda 127.000,00 64.770,00 62.230,00 Služba za LER, JU Zavod za prostorno uređenje i JP Vodovod 
15 Projekat "Izgradnja puta u NP Una" 200.000,00 200.000,00 0,00 JP NP Una, Ministarstvo privrede USK, Grad Bihać
16 Projekat "Odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda u Bihaću" 500.000,00 500.000,00 0,00 Služba za komunalne djelatnosti, vode,zaštitu okoliša i inspekcijske poslove
17 Projekat "Izgradnja Vodovoda Orašac-Ćelije-Štrbački buk" 360.000,00 320.000,00 40.000,00 Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva USK-a, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike USK-a, Ministarstvo okoliša i turizma FBiH, JP NP Una i Fond za zaštitu okoliša FBiH
18 Projekat navodnjavanja području grada Bihaća 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 Služba za LER
19 Projekat urbane poljoprivrede   da ne Služba za LER, Švicarski Caritas BiH, GOPA MBH u BiH, Udruženje ABC i JU Služba za zapošljavanje USK-a
20 Projekat komesacije poljoprivrednog zemljišta na području Velhova   da ne Služba za LER, Služba imovinsko-pravnih poslova, Služba za prostornouređenje i Federalna uprava za geodetske poslove
21 Program razvoja ruralne konkurentnosti za Regiju Sjevero-zapad, odnosno Klaster I                            IFAD VII 200.000,00 140.000,00 60.000,00 Služba za LER
22 Registar cijena nekretnina   da ne Sluzba za imovinsko-pravne, geodetske I katastarske poslove
23 Adresni registar   da ne Sluzba za imovinsko-pravne, geodetske I katastarske poslove
  UKUPNO (B) 3.783.272,50 3.125.031,00 658.240,50  
  UKUPNO (A+B) 5.401.287,99 4.307.719,33 1.093.567,66