Javni poziv za sufinanciranje projekata - ulaganje u sportsku infrastrukturu
2. jun 2017. godine

Na osnovu člana 52. Statuta grada Bihaća ("Sluzbeni glasnik grada Bihaća" broj 13/15) Gradonačelnik Bihaća raspisuje: 

Javni poziv a sufinansiranje projekata – ulaganje u sportsku infrastrukturu

I

Raspisuje se Javni poziv za sufinansiranje projekata  - ulaganje u sportsku infrastruktu iz sredstava Budžeta Grada Bihać za 2017. godinu.

II

Budžetom Grada Bihaća za 2017. godinu, kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama planirana su sredstva u iznosu 100.000 KM – ulaganje u sportsku infrastrukturu.

III

Pravo podnošenja prijava na ovaj Javni poziv imaju sportske organizacije, asocijacije, sportski savez, klubovi, udruženja sa projektima iz oblasti sporta.

IV

Odabir programa i  projekta  vršiće se za sljedeće: namjenu sufinansiranja izgradnje, rekonstrukcije i opremanje sportskih objekata od strane Komisije koju imenuje Gradonačelnik Bihaća.

V

Opći kriterij za raspodjelu sredstava:

 1. Kvalitet kandidiranih projekata
 2. Doprinos popularizaciji  i razvoju sporta
 3. Doprinos omasovljavanju  amaterskog sporta
 4. Značaj projekta za afirmaciju mladih sportista

VI

Posebni kriterij za raspodjelu sredstava:

 1. Značaj projekta  za razvoj sporta i stvaranje uvjeta za sportsko rekreativne aktivnosti i vrhunski sport
 2. Postojeće stanje objekta
 3. Neophodnost radova (interventna sanacija objekta)
 4. Izvor finansiranja sportskog objekta
 5. Obim korištenja objekta i broj korisnika 

VII

Komisija iz tačke IV izvršiće bodovanje u skladu sa kriterijim prikazanim u  aplikaciji koja je sastavni dio ovog javnog poziva.

Dokumenti za podnošenje prijedloga projekta su:

 1. Projektni prijedlog
 2. Pregled budžeta  i plan potrošnje
 3. Logički okvir rada
 4. Plan aktivnosti i promocije
 5. Administrativni podaci o podnosiocu prijedloga

VIII

Osim dokumenata iz tačke VII ovog javnog poziva uz prijedlog projekta obavezno se prilaže:

 1. Rješenje o upisu u registar udruženja kod nadležnog ministarstva (kopija)
 2. Identifikacijski broj iz registra poslovnih subjekata
 3. Dokaz da su obezbjeđena vlastita sredstva ili sredstva od drugog donatora za dio projekta koji se predlaže za sufinansiranje sredstvima iz budžeta Grada Bihaća
 4. Izjava ovlaštenog predlagača projekta da nije dobio sredstva od drugog donatora za dio  projekta koji se predlaže za sufinansiranje sredstvima iz budžeta Grada Bihaća
 5. Detaljan finanasijski izvještaj s dokazima o namjenskom utrošku srsedstava ako su predlagaču projekta dodijeljena budžetska sredstva iz predhodne godine za realizaciju projekta

IX

Osnovni kriteriji za vrednovanje i odabir projekata su:

 1. Područje na kojem se projekat realizira
 2. Korist zajednice od realizacije projekta
 3. Projekat je od posebnog značaja za mlade
 4. Projekat je od utjecaja na realizaciju drugih projekata u Gradu 
 5. Učešće predlagača projekta vlastitim ili donatorskim sredstvima

Dodatni kriteriji za vrednovanje i odabir projekata su:

 1. Inovativni aspekt projekta
 2. Uključenost volontera, a naročito mladih u realizaciji projekta
 3. Uspješnost u realizaciji ranijih projekata

X

Eliminatorni kriteriji, koji diskvalificiraju predloženi projekat su:

 • Projekat nije vezan za prioritetne oblasti određene u Javnom pozivu
 • Tema projekta nije podudarna s ciljevima i zadacima, odnosno registriranom djelatnošću predlagača projekta
 • Projekat ima odgovarajuću formu, ali nedostaju ključne informacije u prijavnom obrascu za predlaganje projekta
 • Administrativni troškovi prelaze 20% budžeta projekta
 • Uz prijavni obrazac i projekat nije priložen finansijski izvještaj o realizaciji projekta i namjenskom utrošku sredstava s odgovarajućom dokumentacijom po ranijem javnom pozivu za predlaganje projekata.

XI

Prijava, odnosno predlaganje projekata po Javnom pozivu, podnosi se putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Bihać, Bosanska 4, s naznakom: Komisija za odabir projekata i dodjelu sredstava „Prijava projekta“, a može se podnijeti i neposrednom predajom, ovlaštenom službeniku za prijem podnesaka u Centru za pružanje usluga građanima (šalter sala) Grada Bihaća.
O primljenoj pošiljci u Gradskoj upravi će se voditi uredna evidencija i izdati potvrda o prijemu.

XII

Rok za prijavu projekta po javnom pozivu je 15 dana od dana objave u „Unsko-sanskim novinama" i na web stranici www.bihac.org. Blagovremeni i potpuni  prijedlozi projekata vrednuju se sistemom bodovanja po utvrđenim kriterijima. Utvrđena rang lista za sufinansiranje projekata OCD u budžetskoj godinina koji se javni poziv odnosi, objavljuje se na web stranici i oglasnoj tabli Grada.

Nepotpuni i neblagovremeni projekti se ne uzimaju u razmatranje.

Gradonačelnik
Šuhret FazlićAplikacija-prijavni formular za prijavu na javni poziv za sufinansiranje projekata - ulaganje u sportsku infrastrukturu

Nazad
Potražite nas na Facebook-u

August 2017
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
REGISTAR
ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA
e-Mail PROVJERA
STATUSA PREDMETA
SMS PROVJERA
STATUSA PREDMETA

Virtuelna šetnja kroz Bihać
Turistička zajednica USK
© Opcina Bihac 2013