Za četvrtak 4.maja 2017. godine zakazana 9. sjednica GV Bihać
25. april 2017. godine
Davor Župa, predsjedavajući Gradskog vijeća Bihać  zakazao je u četvrtak 4. maja 2017.godine 9. sjednicu Gradskoga vijeća Bihać. Kao i do sada sjednica će se održati u gradskoj vijećnici sa početkom u 9:00 sati , a dnevnim redom vijećnici će, pored aktuelnog sata i pitanja,  raspravljati o slijedećim tačkama:

1. Prijedlog Odluke o načinu držanja i zaštita pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca

 2 .a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti radi izgradnje nadzemnog  10(20)kV dalekovoda DV 10 (20) kV – dionica 3716-3774 „Muslići 3“ i TS 10(20)0,4 kV „Muslići 3“ Grad Bihać u korist JP Elektoprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova radi polaganja cijevi za fekalnu i oborinsku kanalizaciju (nepotpuna eksproprijacija) u svrhu implementacije Projekta „Prikupljanje i tretman odpadnih voda u Bihaću“

c) Prijedlog  Odluke o utvrđivanju  javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje elektroenergetskog objekta niskonaponske mreže „Čavnik 2“ u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

d) Prijedlog  Odluke o utvrđivanju  javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu legalizacije i rekonstrukcije  10(20)kV kablovskog dalekovoda TS 35/10 kV „Bihać“ TS 10(20)/0,4 kV „Neboder“ Grad Bihać  u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać
     
e) Prijedlog  Odluke o utvrđivanju  javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje 10(20) kV  kablovskog dalekovoda TS 10(20)/0,4 kV  „Bakšaiš škola 2“ TS 10(20)/ 04 kV „Hatinac“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać    

3. Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o uspostavljanju trajne saradnje između Grada Bihaća (Bosna i Hercegovina) i Grada Gospića (Republika Hrvatska)

4. a)  Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Bihaća za period 01.01. 31.12.2016. godine
 b) Informacija o trošenju sredstava Tekuće rezerve za period 01.01. – 31.12.2016.godine

5. Izvještaj o ostvarivanju politike Grada i aktivnostima Gradonačelnika za 2016.godinu

6. Izvještaj o radu Gradskog pravobranilaštva Bihać za period od 01.01. do 31.12.2016.godine

7. Izvještaj o radu i poslovanju za  JU “Zavod za prostorno uređenje“Bihać za 2016.godinu sa:
     a) Izvještajem o realizaciji  Programa obavljanja djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje za  period   01.01.- 31.12.2016.godinu  
      b) Izvještajem o realizaciji  Programa uređenja građevinskog zemljišta za  period   01.01.- 31.12.2016.godinu
      c) Izvještajem o realizaciji  Programa održavanja zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih cesta, gradskih ulica i nerazvrstanih cesta za  period   01.01.- 31.12.2016.godinu  
      d) Izvještajem o realizaciji  Programa uređenja i održavanja vodotoka i drugih voda, izgradnje,  rekonstrukcije i održavanja vodnih objekata za  period   01.01.- 31.12.2016.godinu

8. Prijedlog Rješenja o razrješenju Gradske izborne komisije
9. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju vrijednosti obračunske jedinice – boda za obračun komunalne naknade za 2017.godinu

10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Gradonačelniku Grada Bihaća za zaključivanje Ugovora o pružanju javnih vodnih usluga na području Grada Bihaća

11. Prijedlozi  Zaključka o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u:
a)  JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać dva zaposlenika za rad na Postrojenju za odvodnju i prečišćavanje otpadnih voda na lokaciji Velhovo
b) JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać jednog zaposlenika na radno mjesto automehaničara

12. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Informacije o stanju zakupa poslovnih prostorija i stanova u vlasništvu Grada Bihaća i JU čiji je osnivač Grad Bihać

Nazad
Potražite nas na Facebook-u

August 2017
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
REGISTAR
ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA
e-Mail PROVJERA
STATUSA PREDMETA
SMS PROVJERA
STATUSA PREDMETA

Virtuelna šetnja kroz Bihać
Turistička zajednica USK
© Opcina Bihac 2013