U petak 31. marta 2017. godine 8. sjednica Gradskog vijeća Bihać
27. mart 2017. godine

Davor Župa, predsjedavajući Gradskog vijeća Bihać zakazao je za petak 31. marta 2017. godine sa početkom u 9:00 sati 8. sjednicu Gradskog vijeća Bihać. Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici, a vijećnici će raspravljati o slijedećim tačkama:

 1. a) Prijedlog Budžeta Grada Bihaća za 2017. godinu
  b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2017. godinu
 1. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m2 korisne stambene površine na području Grada Bihaća u 2016. godini.
 1. Prijedlog Programa rada i Finansijskog plana JU "Zavod za prostorno uređenje" Bihać za 2017. godinu sa:
  a) Prijedlogom Programa uređenja građevinskog zemljišta za 2017. godinu
  b) Prijedlogom Programa održavanja zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih cesta, gradskih ulica i nerazvrstanih cesta za 2017. godinu
  c) Prijedlogom Programa obavljanja djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje za 2017. godinu
  d) Prijedlogom Programa uređenja i održavanja vodotoka i drugih voda, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodnih objekata za 2017. godinu
 1. Izvještaj o radu i poslovanju JU "Centar za socijalni rad" Bihać za 2016. godinu
 1. a) Prijedlog Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog obora JP "Vodovod" d.o.o. Bihać
  b) Prijedlog Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora JKP "Komrad" d.o.o. Bihać
  c) Prijedlog Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora JP "Veterinarska stanica" d.o.o. Bihać
  d) Prijedlog Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora JP "Radio - televizija Bihać" d.o.o. Bihać

 

Materijale za 8. sjednicu Gradskog vijeća Bihać ovdje možete pogledati i preuzeti

 

Nazad
Potražite nas na Facebook-u

August 2017
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
REGISTAR
ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA
e-Mail PROVJERA
STATUSA PREDMETA
SMS PROVJERA
STATUSA PREDMETA

Virtuelna šetnja kroz Bihać
Turistička zajednica USK
© Opcina Bihac 2013