Lista kandidata koji uspunjavaju uslove za dodjelu plastenika
22. mart 2017. godine
Gradska uprava Bihaća objavila je 22.februara 2017.godine Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja u projektu.
Na osnovu člana 7. Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika u projektu „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima“- Grada Bihaća u 2017. i Sporazuma broj 112/17 zaključenog između Grada Bihaća i humanitarne organizacije „Muslim Aid“, Zapisnika o radu komisije broj: 07/3-24-1122-1/17, Izvještaja o radu komisije broj: 07/3-24-1122-2/17, Gradonačelnik Grada Bihaća daje:

Saglasnost na predloženu listu kandidata koji su ostvarili pravo na dodjelu plastenika putem sufinansiranja

1 Fatime (Omer) Imširović Turija
2 Haseda (Fikret) Šarić Turija-Muhina Vrba
3 Damir (Hasan) Baručić Jezero
4 Emir (Salko) Mešić Orašac
5 Šerif( Latif) Halavać Pokoj
6 Almira (Dževad) Tatarević Velika Gata
7 Hasan (Ibrahim) Bećirspahić Vinica
8 Zarif (Edhem) Zulić Pokoj
9 Ago (Smail) Felić Gata
10 Elvis (Muret) Čirić Ripač
11 Irfan (Alija) Rekanović Hatinac
12 Osman (Ibrahim) Bećirspahić Vinica
13 Safeta (Ibrahim) Kozlica Turija
14 Fehim (Osman) Fileković Srbljani
15 Fadil (Šere) Mujagić Klokot
16 Edita (Edhem) Kozlica Bihać-Jablanska
17 Nevresa (Redžo) Pečenković Lohovo
18 Ekrem (Sakib) Tevšić Orljani
19 Safet (Salih) Bečić Gata
20 Nada (Jandre) Anušić Žegar
Zaključno s rednim brojem 20.

KANDIDATI KOJI NE ISPUNJAVAJU OPŠTE USLOVE ZA DODJELU PLASTENIKA
1 Enver (Alija) Šehić Orašac
2 Sakib (Salih) Ramakić Pokoj
3 Senad (Šaban) Suljić Pokoj
4 Šefik (Smail) Brkić Srbljani nepotpuna dokumentacija
5. Sabina(Meho) Selmanović Dva S.S. Bakšaiš registrovan obrt i korisnik poticaja, posjeduje plastenike

Žalbeni rok na konačnu listu korisnika je 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
GRADONAČELNIK
    Šuhret Fazlić
Nazad
Potražite nas na Facebook-u

August 2017
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
REGISTAR
ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA
e-Mail PROVJERA
STATUSA PREDMETA
SMS PROVJERA
STATUSA PREDMETA

Virtuelna šetnja kroz Bihać
Turistička zajednica USK
© Opcina Bihac 2013