Javna rasprava o Nacrtu Budžeta za 2017. godinu u srijedu 22. marta od 8.00 sati u Muzeju AVNOJ-a
21. mart 2017. godine

Gradsko vijeće Bihać na sedmoj sjednici održanoj dana 20.03.2017. godine, donijelo je Zaključak o prihvatanju i stavljanju na javnu raspravu Nacrta Budžeta grada Bihaća za 2017. godinu.

Nacrt Budžeta stavit će se na javni uvid u prostorijama Grada Bihać – Info pult, dana 21.03.2017. godine u vremenu od 9:00 – 15:00 sati, objavom na web stranici Grada Bihać, te dostavljanjem Nacrta budžeta mjesnim zajednicama na području grada Bihaća radi obavljanja konsultacija u skladu sa članom 89. Statuta Grada Bihaća ("Službeni glasnik Grada Bihaća", broj 13/15), o čemu će javnost biti informirana putem medija.

Javna rasprava o Nacrtu Budžeta, održat će se dana 22.03.2017. godine u Muzeju AVNOJ  s početkom u 08:00 sati. Javnu raspravu provest će Radno tijelo u sastavu predsjedavajući Gradskog vijeća, zamjenici predsjedavajućeg Gradskog vijeća,  predsjednik Komisije za finansije i budžet i predstavnici Službe za finansije.

Primjedbe, prijedlozi i sugestije na Nacrt Budžeta mogu se iznijeti usmeno u toku trajanja javne rasprave Radnom tijelu ili u pismenoj formi putem Službe za budžet i trezor do 23.03.2017. godine.

Predlagač će uzimajući u obzir dostavljene primjedbe, prijedloge i sugestije, te primjedbe iznesene u toku javne rasprave o Nacrtu Budžeta, utvrditi Prijedlog Budžeta Grada Bihaća za 2017. godinu i podnijeti ga Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.Nacrt Budžeta grada Bihaća za 2017. godinuNazad
Potražite nas na Facebook-u

August 2017
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
REGISTAR
ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA
e-Mail PROVJERA
STATUSA PREDMETA
SMS PROVJERA
STATUSA PREDMETA

Virtuelna šetnja kroz Bihać
Turistička zajednica USK
© Opcina Bihac 2013