Od 6.do 13.marta 2017.godine građanima na uvid Nacrt Odluke o uslovima, načinu držanja i zaštiti pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca na području grada Bihaća
6. mart 2017. godine
Na  posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Bihać usvojen je Nacrt  Odluke o uslovima, načinu držanja i zaštiti pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca na području grada Bihaća. Riječ je o novoj odluci koja za cilj ima uređivanje stanja u ovoj oblasti budući da sa aspekta zaštite zdravlja ljudi i dobrobiti životinja prisutni broj pasa predstavlja javno - komunalni i zdravstveni problem , pogotovo uzme li se u obzir da se životinje nalaze na svim područjima grada uključujući školske ustanove i vrtiće, a prepuštene su same sebi bez bilo kakvih uslova za život.

Nacrt Odluke stavit će se na javni uvid građanima u periodu od 06.03.2017.godine do 13.03.2017.godine, i to:  u prostorijama Grada Bihaća – Info pult , u vremenu od 9,00 – 15,00 sati, objavom na web stranici grada Bihaća, te dostavljanjem Nacrta Odluke svim Mjesnim zajednicama grada Bihaća , MUP USK-a,  Veterinarskoj inspekciji Unsko -sanskog kantona , JP „Veterinarska stanica“ d.o.o.Bihać , JP „ Komrad“ d.o.o.Bihać.

Prijedlozi , mišljenja i sugestije na nacrt Odluke mogu se dostaviti u pisanoj formi  do 16.03.2017.godine , radnom tijelu Gradskog vijeća kojeg čine Sej Ramić , predsjednik Komisije za rad,zdravstvo i socijalnu politiku,  Ilda Alibegović, zamjenica predsjedavajućeg Gradskog vijeća, Refik Imširević, gradski vijećnik, Zekerijah Alagić, direktor JP“Veterinarska stanica“d.o.o.Bihać i Elmina Emrulović , šef Odsjeka za privredne djelatnosti.

Radno tijelo analizirati će rezultate javne rasprave i o njima podnijeti izvještaj Vijeću i predlagaču materijala.  Predlagač će uzimajući u obzir prijedloge i mišljenja sadržane u izvještaju radnog tijela za provođenje javne rasprave , utvrditi Prijedlog Odluke o uslovima , načinu držanja i zaštiti pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca na području grada Bihaća i podnijeti je Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.


Nazad
Potražite nas na Facebook-u

August 2017
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
REGISTAR
ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA
e-Mail PROVJERA
STATUSA PREDMETA
SMS PROVJERA
STATUSA PREDMETA

Virtuelna šetnja kroz Bihać
Turistička zajednica USK
© Opcina Bihac 2013