Zaključak o prihvatanju nacrta Odluke o uslovima , načinu držanja i zaštiti pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca na području grada Bihaća
6. mart 2017. godine
I

Prihvata se nacrt Odluke o uslovima , načinu držanja i zaštiti pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca na području grada Bihaća ( u daljem tekstu : Nacrt Odluke )

II

Nacrt Odluke , stavit će se na javni uvid građanima u periodu od 06.03.2017.godine do 13.03.2017.godine, i to : u prostorijama Grada Bihaća – Info pult , u vremenu od 9,00 – 15,00 sati , objavom na web.stranici Grada Bihaća te dostavljanjem Nacrta Odluke svim Mjesnim zajednicama Grada Bihaća , MUP – u Unsko sanskog kantona , Veterinarskoj inspekciji Unsko sanskog kantona , JP „ Veterinarska stanica“ d.o.o.Bihać, JP „Komrad“d.o.o.Bihać.

III

Prijedlozi , mišljenja i sugestije na nacrt Odluke mogu se dostaviti u pisanoj formi  do 16.03.2017.godine , radnom tijelu Gradskog vijeća kojeg čine :

1. Sej Ramić , predsjednik Komisije za rad,zdravstvo i socijalnu politiku
2. Ilda Alibegović, zamjenica predsjedavajućeg Gradskog vijeća
3. Refik Imširević, gradski vijećnik
4. Zekerijah Alagić, direktor JP“Veterinarska stanica“d.o.o.Bihać
5. Elmina Emrulović , šef Odsjeka za privredne djelatnosti
 
IV
Radno tijelo za provođenje javne rasprave dužno je naročito :

a)    osigurati da materijal , odnosno odluka koja je predmet javne rasprave bude dostupan javnosti ,
b)    pratiti javnu raspravu i pravovremeno prikupiti sve prijedloge , mišljenja i primjedbe koje se iznesu na javnoj raspravi,
c)    analizirati rezultate javne rasprave i o njima podnijeti izvještaj Vijeću i predlagaču materijala.

V

Predlagač će uzimajući u obzir prijedloge i mišljenja sadržane u izvještaju radnog tijela za provođenje javne rasprave , utvrditi Prijedlog Odluke o uslovima , načinu držanja i zaštiti pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca na području grada Bihaća i podnijeti je Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.

VI
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća.


Gradsko vijeće                                                             Predsjedavajući Gradskog vijeća
Broj : GV - 05 – 1154/17                                                        Davor Župa
Bihać, 20.02.2017.godine

Nazad
Potražite nas na Facebook-u

Septembar 2017
P U S Č P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
REGISTAR
ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA
e-Mail PROVJERA
STATUSA PREDMETA
SMS PROVJERA
STATUSA PREDMETA

Virtuelna šetnja kroz Bihać
Turistička zajednica USK
© Opcina Bihac 2013