GV Bihać usvojilo Nacrt Odluke o uslovima, načinu držanja i zaštiti pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca
21. februar 2017. godine
Na  posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Bihać usvojen je Nacrt  Odluke o uslovima, načinu držanja i zaštiti pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca na području grada Bihaća. Riječ je o novoj odluci koja za cilj ima uređivanje stanja u ovoj oblasti budući da sa aspekta zaštite zdravlja ljudi i dobrobiti životinja prisutni broj pasa predstavlja javno - komunalni i zdravstveni problem , pogotovo uzme li se u obzir da se životinje nalaze na svim područjima grada uključujući školske ustanove i vrtiće, a prepuštene su same sebi bez bilo kakvih uslova za život.

Prema dostupnim podacima JP „Veterinarska stanica“ na području grada Bihaća nalazi se oko 5.000  pasa, od kojih je oko 1.000 registrovanih u stanici, dok je trenutni broj pasa lutalica  oko 3500.

“ I pored postojeće Odluke svakim danom broj napuštenih pasa na ulicama grada bio je sve veći. Posebno je zabrinjavajuća činjenica da se u većini slučajeva radi o napuštenim psima,  ali i psima koji se sa drugih općina dovoze na područje grada Bihaća. Ovom Odlukom pokušati će se spriječiti u prvom redu neodgovorno vlasništvo. Poneki vlasnici puštaju svoje pse da lutaju ulicama bez nadzora a u takvim slučajevima te životinje smatraju se dijelom populacije lutalica. Bitno je napomenuti da je Zakonom o dobrobiti životinja propisana kaznena odredba od 30,00 KM do 10.000,00 KM za fizičko lice koje drži neregistrirane kućne ljubimce “-ističe Zekerijah Alagić,direktor Veterinarske stanice Bihać.

Općinsko vijeće Općine Bihać 2011.godine donijelo je Odluku o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca na području općine Bihać a nakon toga donešena je i Odluka o osnivanju i organizaciji rada privremenog skloništa za životinje na području općine Bihać . Primjenjujući ovu Odluku na terenu evidentiran je niz nedostataka kao što je limitiranje broja pasa koji se mogu držati u dvorištu ili porodičnom gazdinstvu kao i izuzetno niske kaznene odredbe. U tom periodu pokrenuta je i medijska kampanja sa ciljem upisa što većeg broja pasa u upisnik pasa, ali se jako mali broj građana odazvao ovom pozivu.

Nacrt Odluke  stavit će se na javni uvid građanima u periodu od 06.03.2017.godine do 13.03.2017.godine, i to:  u prostorijama Grada Bihaća – Info pult , u vremenu od 9,00 – 15,00 sati, objavom na web stranici grada Bihaća, te dostavljanjem Nacrta Odluke svim Mjesnim zajednicama grada Bihaća , MUP USK-a,  Veterinarskoj inspekciji Unsko -sanskog kantona , JP „Veterinarska stanica“ d.o.o.Bihać , JP „ Komrad“ d.o.o.Bihać.

Prijedlozi , mišljenja i sugestije na nacrt Odluke mogu se dostaviti u pisanoj formi  do 16.03.2017.godine , radnom tijelu Gradskog vijeća koje će analizirati rezultate javne rasprave i o njima podnijeti izvještaj Vijeću i predlagaču materijala.

Nazad
Potražite nas na Facebook-u

August 2017
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
REGISTAR
ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA
e-Mail PROVJERA
STATUSA PREDMETA
SMS PROVJERA
STATUSA PREDMETA

Virtuelna šetnja kroz Bihać
Turistička zajednica USK
© Opcina Bihac 2013