Gradsko vijeće Bihać podržalo Prijedlog Odluke o pristupanju izradi urbanističkog projekta BBI galerija
26. januar 2017. godine

Jednoglasnom podrškom, gradski vijećnici danas su na 5. sjednici GV Bihać podržali  Prijedlog Odluke o pristupanju izradi urbanističkog projekta „BBI galerija“. Time su stvoreni uslovi zahvaljujući kojima će se detaljno izraditi  urbanističko-tehnički uvjeti za izgradnju poslovnog objekta, kao i objekata lokaliteta,  te provesti procedura uključivanja javnosti. Obraćajući se vijećnicima, Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća , istakao je da predloženu odluku  smatra opravdanom  kako bi grad Bihać i njegov centar dobio kvalitetan  i stručan odgovor na predloženu gradnju objekta "BBI Galerija" investitora BBI  Real Estate.

“Sa aspekta urbanizma i uređenja grada ovaj prijedlog je itekako dobro došao , a sa pravnog aspekta svi mi moramo znati da smo mi  zemljište prodali pod  određenim uslovima i  moramo dobro voditi računa da budemo ozbiljni kada je ovaj slučaj u pitanju. Sa poslovnog aspekta svi znamo ko stoji iza ovog projekta i da je riječ o ozbiljnom investitoru kojeg je tadašnja gradska vlast  tražila da dođe  i kupe pomenutu lokaciju i stoga želim da prema investitoru budemo korektni kako god se ovo završilo. Bitno je također istaći da ćemo u toku izrade odluke uključiti struku i javnost u rješavanju ovog problema “-kazao je gradonačelnik Fazlić.

Kako je danas istaknuto izgradnja na predmetnom lokalitetu, položaj građevinskih linija, planirane parking površine, kolski i pješački pristupi moraju se s posebnom pažnjom odrediti i uskladiti sa postojećim stanjem, a posebno gledajući sa aspekta historijsko-graditeljskog i ambijentalnog naslijeđa kao i principa i uputa za rekonstrukciju, restauraciju, sanaciju i revitalizaciju objekta i to na način da se ne ugrožavaju osnovne funkcije stanovanja i poslovanja u susjednim objektima.

Nakon što Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove, uz pomoć struke i u dogovoru sa investitorom, izradi Nacrt urbanističkog projekta, isti ponovo mora doći pred gradske vijećnike na usvajanje.

Potom bi uslijedila javna rasprava uz mogućnost primjedbi, kritika i prijedloga svih relevantnih faktora i javnosti, nakon čega bi se pristupilo izradi Konačnog urbanističkog projekta koji također, kao konačno rješenje, mora usvojiti Gradsko vijeće Bihać.

Nazad
Potražite nas na Facebook-u

August 2017
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
REGISTAR
ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA
e-Mail PROVJERA
STATUSA PREDMETA
SMS PROVJERA
STATUSA PREDMETA

Virtuelna šetnja kroz Bihać
Turistička zajednica USK
© Opcina Bihac 2013