Kriteriji i dokumentacija potrebna učenicima srednjih škola za ostvarivanje prava na finanaciranje troškova javnog prevoza
20. januar 2017. godine

Gradsko vijeće Bihaća na 4.sjednici većinom glasova usvojilo Prijedlog Odluke o finansiranju troškova prevoza učenika srednjih škola u gradu Bihaću za 2017. godinu. Ovom Odlukom utvrđuju se korisnici, kriteriji i način finansiranja troškova javnog prevoza redovnih učenika srednjih škola u periodu februar-juni, te septembar-decembar 2017. godine, pravo na finansiranje troškova prevoza određenih kategorija učenika srednjih škola, uslovi za sticanje i prestanak prava na finansiranje troškova prevoza određenih kategorija učenika srednjih škola, nadležnost i postupak za priznavanje i prestanak prava na finansiranje troškova prevoza određenih kategorija učenika srednjih škola, finansiranje troškova i druga pitanja od značaja za finansiranje sredstvima Budžeta Grada Bihaća u troškovima prevoza učenika srednjih škola.

Pravo na finansiranje troškova prevoza imaju samo oni učenici srednjih škola čija je udaljenost od mjesta prebivališta do mjesta sjedišta škole veća od 5 (pet) kilometara, a koji pripadaju jednoj od sljedećih kategorija:

 • djeca bez roditeljskog staranja,
 • djeca čija oba roditelja nemaju primanja po bilo kom osnovu bez obzira na broj djece,
 • djeca sa invaliditetom,
 • djeca samohranih roditelja bez primanja ili primanja koja ne prelaze iznos jedne prosječne neto plate isplaćene u FBiH u posljednja 3 mjeseca, a prema zvaničnim podacima objavljenim u Zavodu za statistiku,
 • ukoliko u porodici ima jedan učenik srednje škole, a primanja u domaćinstvu po bilo kom osnovu ne prelaze iznos jedne prosječne neto plate isplaćene u FBiH u posljednja 3 mjeseca, a prema zvaničnim podacima objavljenim u Zavodu za statistiku, ostvaruje pravo na subvenciju troškova prevoza,
 • ukoliko u porodici ima dva ili više učenika srednje škole, a primanja u domaćinstvu po bilo kom osnovu ne prelaze iznos 1,5 prosječne neto plate isplaćene u FBiH u zadnja 3 mjeseca, a prema zvaničnim podacima objavljenim u Zavodu za statistiku, pravo na subvenciju troškova prevoza ima drugo, treće i više djece.

Djeca sa invaliditetom imaju pravo na subvenciju troškova prevoza bez obzira na udaljenost od mjesta prebivališta do mjesta sjedišta škole. Za učenike koji su navedeni u kriteriju mjesečna karta za prevoz do škole i nazad će se finansirati u 100 postotnom iznosu.

Postupak ostvarivanja prava na finanaciranje troškova prevoza učenika srednjih škola pokreće se podnošenjem zahtjeva na kojem će podnosilac naglasiti kojoj kategoriji pripada. Svaki podnosilac zahtjeva uz zahtjev je dužan dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • kućna lista,
 • uvjerenje Kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova-Odsjek za administraciju o prebivalištu na području Grada Bihaća (CIPS potvrda),
 • uvjerenje o pohađanju srednje škole,
 • bankovni račun,
 • potvrda prevoznika o cijeni mjesečne karte.

Djeca čija oba roditelja nemaju primanja po bilo kom osnovu dužna su dostaviti:

 • potvrda o nezaposlenosti roditelja (za nezaposlene),
 • ovjerenu izjavu roditelja da nemaju druga redovna primanja po bilo kom osnovu

Djeca sa invaliditetom su dužna dostaviti i:

 • dokaz o invalidnosti, odnosno Rješenje nadležnog organa ili komisije, po propisima iz penzijskog i invalidskog osiguranja F BiH, kojim je utvrđena invalidnost.

Djeca koja pripadaju kategoriji gdje u porodici ima jedan učenik srednje škole, odnosno dva ili više učenika, a gdje se ostvaruju primanja manja od jedne prosječne neto plate, odnosno 1,5 prosječne neto plate isplaćene u F BiH u zadnja tri mjeseca, a prema zvaničnim podacima objavljenim u Zavodu za statistiku su dužnadostaviti slijedeće dokaze:

 • potvrda poslodavca o radnom odnosu i visini primanja (za zaposlene)
 • ček od penzije za penzionere
 • drugi dokument kojim se dokazuje visina primanja u domaćinstvu,
 • ovjerenu izjavu roditelja da nemaju druga redovna primanja po bilo kom osnovu

Djeca samohranih roditelja bez primanja ili primanja koja ne prelazi iznos jedne prosječne neto plate islaćene u F BiH u poslejdnja tri mjeseca a prema zvaničnim podacima objavljenim u Zavodu za statistiku su dužna dostaviti slijedeće dokaze:

 • potvrda poslodavca o radnom odnosu i visini primanja (ukoliko ima primanja)
 • ček od penzije (za penzionere)
 • drugi dokument kojim se dokazuje visina primanja u domaćinstvu (ukoliko ima primanja)
 • potvrdu o nezaposlenosti roditelja (za nezaposlene)
 • ovjerenu izjavu roditelja da nemaju drugih primanja, izuzev onih koja su navedena u zahtjevu.

Zahtjevi i izjave se mogu dobiti besplatno u JU Centar za socijalni rad Bihać, na šalteru gradske uprave i matičnim uredima.

Zahtjev za ostvarivanje prava na finansiranje troškova prevoza sa dokumentacijom učenici su dužni dostaviti u JU "Centar za socijalni rad" Bihać na nadležno postupanje koji, nakon utvrđivanja formalnih i materijalnih uslova donosi Rješenje o ostvarivanju prava na finansiranje troškova prevoza.


Zahtjeve pojedinačno možete preuzeti na slijedećem linku:
 

Zahtjevi za ostvarivanje prava na finasiranje prevoza učenika srednjoškolacaNazad
Potražite nas na Facebook-u

August 2017
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
REGISTAR
ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA
e-Mail PROVJERA
STATUSA PREDMETA
SMS PROVJERA
STATUSA PREDMETA

Virtuelna šetnja kroz Bihać
Turistička zajednica USK
© Opcina Bihac 2013