U sedam dana dvije sjednice Gradskog vijeća Bihać
18. januar 2017. godine
Davor Župa, predsjedavajući Gradskog vijeća Bihać zakazao je za četvrtak 19.januara 2017.godine  sa početkom u 9 sati 4. sjednicu Gradskog vijeća Bihać. Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici, a vijećnici će raspravljati o samo jednoj tačci dnevnog reda, odnosno Prijedlog Odluke o finansiranju troškova prevoza učenika srednjih škola u gradu Bihaću za 2017.godinu

Već u naredni četvrtak 26.januara održati će se 5.sjednica GV Bihać sa slijedećim dnevnim redom:

1. Prijedlog Odluke o pristupanju  izradi urbanističkog  projekta  „BBI galerija“

2. a)  Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina uspostavljanjem  služnosti u svrhu  legalizacije dijela , izgradnje raspleta i dijela elektroenergetskog objekta niskonaponske mreže „Dubrave 2“ naselje Brekovica  grad Bihać u korist JP Elektroprivreda  BiH dd Sarajevo  Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać
  b).  Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina uspostavljanjem  služnosti u svrhu legalizacije izvedenih radova  na rekonstrukciji otcjepnog dalekovoda  za TS10(20)/0,4kV  „Mrkonjić Lug 2“ Grad Bihać

3. Prijedlog Odluke o ustupanju motornog vozila na privremeno korištenje JP „Radio- televizija Bihać“ d.o.o. Bihać
4. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana Implementacije Strategije razvoja  općine Bihać 2014-2023 za period 2017-2019.godina i jednogodišnji Plan implementacije  za 2017 .godinu

5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o nastavku rada privremenog skloništa za životinje na području općine Bihaća

6.  Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća grada Bihaća za 2017. godinu 

7. Izvještaj o radu i poslovanju JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać  za 2016. godinu sa:
  a)  Izvještajem o realizaciji  Programa obavljanja djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje za 2016.godinu za period 01.01. – 31.12.2016.godine
  b)  Izvještajem o realizaciji  Programa uređenja građevinskog zemljišta za period 01.01. – 31.12. 2016.godinu
c)  Izvještajem o realizaciji   Programa održavanja zaštite,  rekonstrukcije i izgradnje  lokalnih cesta, gradskih ulica i nerazvrstanih cesta za  period 01.01. – 31.12. 2016.godinu
d) Izvještajem o realizaciji  Programa uređenja i održavanja  vodotoka i drugih voda, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodnih objekata za 2016.godinu

 8. Prijedlog Rješenja  o utvrđivanju prava vlasništva  na gradskom građevinskom zemljištu u državnoj svojini u korist  Hodžić (Mehe) Kasima iz Bihaća

9. Zaključak o prihvatanju informacije o inspekcijskim nadzorima na tržnicama na malo na području grada Bihaća Kantonalne uprave za inspekcijske poslove

Nazad
Potražite nas na Facebook-u

Jun 2017
P U S Č P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
REGISTAR
ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA
e-Mail PROVJERA
STATUSA PREDMETA
SMS PROVJERA
STATUSA PREDMETA

Virtuelna šetnja kroz Bihać
Turistička zajednica USK
© Opcina Bihac 2013