U utorak 27.decembra 2016.godine zakazana 3.sjednica GV Bihać
21. decembar 2016. godine
Davor Župa, predsjedavajući Gradskog vijeća Bihać zakazao je za utorak 27.decembra 2016.godine sa početkom u 9 sati 3. sjednicu Gradskog vijeća Bihać. Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici, a predložen je slijedeći dnevni red:

1.Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Grada Bihaća za period januar – mart 2017.godine
2. Prijedlog Odluke o pristupanju  izradi urbanističkog  projekta  „BBI galerija“
3. Prijedlog Odluke o ograničavanju  zapošljavanja  u  Javnim preduzećima i Javnim ustanovama čiji je osnivač Grad Bihać  u periodu od 01.01.2017.godine do 30.06.2017. godine

  4.  a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina uspostavljanjem prava služnosti radi izgradnje  kablovskog dalekovoda   10 (20)/0,4 kV „Ozimice 2“ TS 10 (20)/0,4 kV „Harmani škola“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda  BiH dd Sarajevo  Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać
        b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina uspostavljanjem prava služnosti radi izgradnje10 (20)/0,4 kV  kablovskog dalekovoda   TS 10 (20)/0,4 kV „Kombiteks  „ - TS 10 (20)/0,4 kV „Livadska 2“  Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda  BiH dd Sarajevo  Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać
        c) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina uspostavljanjem prava služnosti radi izgradnje podzemnog 10 (20)/0,4 kV  kablovskog dalekovoda   TS 10 (20)/0,4 kV „Ceravci 2“ - TS 10 (20)/0,4 kV „Žrtava Fašizma 1“  Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda  BiH dd Sarajevo  Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać
           d) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina uspostavljanjem prava služnosti radi izmještanja dijela DV 10  kV dionica 3813-C004 ( DV Martin Brod)   Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda  BiH dd Sarajevo  Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

     5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za privremeno zauzimanje zemljišta u korist grada Bihaća, kao korisnika eksproprijacije

     6. Prijedlog Odluke o ustupanju motornog vozila  na privremeno korištenje Konzultantu  konzorciju  JV „Fichtner – Una Consulting“   

    7.  Prijedlog Odluke  o izmjenama i dopunama Programa rada i Financijskog  plana
  JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać za 2016.godinu sa:
      a) Prijedlogom  Odluke  o izmjenama i dopunama Programa obavljanja djelatnosti  zajedničke komunalne potrošnje za 2016.godinu.
     b) Prijedlogom  Odluke  o izmjenama i dopunama Programa uređenja građevinskog   
       zemljišta za 2016.godinu
     c) Prijedlogom  Odluke  o izmjenama i dopunama Programa uređenja i održavanja vodotoka i drugih voda, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodnih objekata za 2016.godinu
      d) Prijedlogom  Zaključka o davanju saglasnosti  na izmjene  i dopune  Programa održavanja zaštite,  rekonstrukcije i izgradnje lokalnih cesta, gradskih ulica i nerazvrstanih cesta za   2016.godinu

8. Prijedlog Zaključka o davanju  saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika  o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta  Javne   Ustanove „ Zavod za prostorno uređenje“ Bihać

 9. a)  Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta  Grada Bihaća za period   januar – septembar  2016. godine
    b) Prijedlog Zaključka o prihvatanju Informacije o trošenju  sredstava  tekuće  budžetske  rezerve  za period   januar – septembar 2016. Godine

10. Prijedlog Zaključka  o davanju saglasnosti  na cijene usluga tržnica na malo (pijaca)

11. Izvještaj o radu i poslovanju  JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać za 2015.godinu

12. Nacrt Programa rada Gradskog vijeća Bihać za 2017. Godinu

13. Prijedlog Rješenja  o utvrđivanju prava vlasništva  na gradskom građevinskom zemljištu u državnoj svojini u korist   Sulejmanović (Abdulaha ) Adelajda iz Bihaća

14. a) Prijedlog Rješenja o prestanku članstva predstavnika osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać
        b) Prijedlog Rješenja o imenovanju  predstavnika osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać
        c) Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova  Nadzornog odbora JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać
       d) Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period  predsjednika i članova  Nadzornog odbora JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać
      e) Prijedlog Rješenja o prestanku članstva predstavnika osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać
      f) Prijedlog Rješenja o imenovanju  predstavnika osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać
      g) Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova  Nadzornog odbora JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać
      h) Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period  predsjednika i članova  Nadzornog odbora JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać
      i) Prijedlog Rješenja o opozivu ovlaštenja  predstavnicima osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JP „Veterinarska stanica “ d.o.o. Bihać
      j) Prijedlog Rješenja o imenovanju  predstavnika osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać
     k) Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova  Nadzornog odbora JP „Veterinarska stanica “ d.o.o. Bihać
     l) Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period  predsjednika i članova  Nadzornog odbora JP „Veterinarska stanica “ d.o.o. Bihać
    m) Prijedlog Rješenja o opozivu ovlaštenja  predstavnicima  osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JP „Aerodrom Bihać “ d.o.o. Bihać
     n) Prijedlog Rješenja o imenovanju  predstavnika osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JP „Aerodrom Bihać“ d.o.o. Bihać
    o) Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova  Nadzornog odbora JP „Aerodrom Bihać“ d.o.o. Bihać
    p) Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period  predsjednika i članova  Nadzornog odbora JP „Aerodrom Bihać“ d.o.o. Bihać
    r) Prijedlog Rješenja o opozivu ovlaštenja predstavnicima Osnivača s ovlaštenjima Skupštine JP „Radio – televizija Bihać“d.o.o. Bihać
    s) Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika Osnivača s ovlaštenjima Skupštine JP  „Radio- televizija Bihać“ d.o.o.Bihać
    t) Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora JP „Radio- televizija Bihać“ d.o.o. Bihać
    u) Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i članova Nadzornog odbora JP „Radio – televizija Bihać“d.o.o. Bihać
Nazad
Potražite nas na Facebook-u

Septembar 2017
P U S Č P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
REGISTAR
ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA
e-Mail PROVJERA
STATUSA PREDMETA
SMS PROVJERA
STATUSA PREDMETA

Virtuelna šetnja kroz Bihać
Turistička zajednica USK
© Opcina Bihac 2013