24. sjednica Gradskog vijeća Bihać
18. jul 2016. godine

Dana 20.07.2016.godine s početkom u 9.00 sati u gradskoj vijećnici održati će se 24. sjednica Gradskog vijeća Bihać.

Dnevni red:

 1. Prijedlog Odluke o organiziranju i funkcioniranju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području grada Bihaća
 2. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje niskonaponske nadzemne mreže „Dubrave 3“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo Podružnica, „Elektrodistribucija“ Bihać
  b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje / postavljanja 10(20)/0,4kV kablovskog dalekovoda TS 10(20)/0,4kV „Mali Lug 1“ TS 10(20)/0,4kV „Željeznička stanica 1“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać
  c) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje priključnog 10(20)/0,4kV  dalekovoda TS 10(20)/0,4kV „Mušići“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać
  d) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje dijela niskonaponske mreže „Zabare – Mobis“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podružnica „Elektoristribucija“ Bihać
  e) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje dijela niskonaponske mreže „Pritika 6“  Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać
  f) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje niskonaponske mreže „Izačić -Mušići“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać
  g) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje / postavljanja 10(20)/0,4kV podzemnog dalekovoda  TS 10(20)/0,4kV „Hipodrom“ TS 10(20)/0,4kV „Mrkonjić Lug 5“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać
  h) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje niskonaponske nadzemne mreže „Golubićki put 2“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać
 3. a) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Javne ustanove „Stanouprava“ Bihać
  b) Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravila Javne ustanove „Stanouprava“ Bihać
 4. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove „Gradska galerija“ Bihać
  b) Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravila Javne ustanove „Gradska galerija“ Bihać
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o javnim parkiralištima na području grada Bihaća
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama Plana lokacija za korištenje javnih površina na području grada Bihaća.
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o regulaciji saobraćaja na području grada Bihaća
 8. a) Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta Grada Bihaća za period 01.01.-31.12.2015. godine
  b) Prijedlog Zaključka o prihvatanju Informacije o trošenju sredstava tekuće budžetske rezerve za period 01.01.-31.12.2015. godine
 9. a) Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta Grada Bihaća za period 01.01.-31.03.2016. godine
  b) Prijedlog Zaključka o prihvatanju Informacije o trošenju sredstava tekuće budžetske rezerve za period 01.01.-31.03.2016. godine
 10. a) Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaj o radu i poslovanju JU „Gradska Galerija“ Bihać
  b) Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o pokriću viška rashoda nad prihodima po završnom računu za 2015. godinu JU „Gradska Galerija“ Bihać
Nazad
Potražite nas na Facebook-u

August 2017
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
REGISTAR
ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA
e-Mail PROVJERA
STATUSA PREDMETA
SMS PROVJERA
STATUSA PREDMETA

Virtuelna šetnja kroz Bihać
Turistička zajednica USK
© Opcina Bihac 2013